Trang chủ » Top 16 hỗn hợp x gồm vinyl axetat chính xác nhất

Top 16 hỗn hợp x gồm vinyl axetat chính xác nhất

Top 16 hỗn hợp x gồm vinyl axetat chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Hỗn hợp x gồm vinyl axetat mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video Hỗn hợp x gồm vinyl axetat

Mục lục

1 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, một ancol no đơn chức mạch hở và hai hiđrocacbon mạch hở. [đã giải] – Học Hóa Online

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 4.88 (795 vote)
 • Tóm tắt: · Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, một ancol no đơn chức mạch hở và hai hiđrocacbon mạch hở. Đối cháy hoàn toàn 0,055 mol X cần vừa đủ 6,496 lít 

2 Hỏi đáp 24/7 – Giải bài tập cùng Thủ Khoa |

 • Tác giả: zuni.vn
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 4.64 (547 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, triolein, axit axetic và metyl fomat. Biết 10 gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 

3 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl acrylat và metyl axetat. Đốt cháy hoàn toàn

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 4.54 (430 vote)
 • Tóm tắt: · Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl acrylat và metyl axetat. Đốt cháy hoàn toàn 3,32 gam X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc)

4 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 4.36 (568 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là 

Xem thêm: Top 11 nhờ đâu mà bác hồ biết được nhiều thứ tiếng

5 [LỜI GIẢI] Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 4.09 (533 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là :

6 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm ?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 3.92 (289 vote)
 • Tóm tắt: ID 428222. Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat 

7 Top 14 Hh Khí Và Hơi X Gồm Vinyl Acrylat mới nhất 2022 – Truyền Hình Cáp Sông Thu

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 3.7 (482 vote)
 • Tóm tắt: 25 thg 4, 2021 · Hỗn hợp khí và hơi X gồm vinyl acrylat, metyl axetat, etyl propionat, isopren và butilen có tỉ khối h

8 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 3.55 (511 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là

Xem thêm: Top 12 that book by a famous author đầy đủ nhất

9 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Số mol của vinyl axetat trong X là

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 3.21 (282 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Số mol của vinyl axetat trong X là

10 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là :

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 3.03 (403 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là :

11 Hh X gồm vinyl axetat, etilen diaxetat, axit acrylic và axit oxalic. Đốt mg X cần vừa đủ 9,184 lit O2

 • Tác giả: daykemtainha.info
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 2.96 (169 vote)
 • Tóm tắt: · Câu hỏi: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, etilen diaxetat, axit acrylic và axit oxalic. Đốt cháy mg X cần vừa đủ 9,184 lit O2 (đktc) thu được 8 

12 | Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần % về khối lượng của vinyl axetat trong X là:  

 • Tác giả: hoc24h.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 2.74 (153 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X thu được 2,16 gam H 2O. Thành phần % về khối lượng của vinyl axetat 

Xem thêm: Top 10+ câu chuyện đồng tiền vàng

13 Câu hỏi hỗn hợp x gồm vinyl axetat metyl axetat và etyl fomat. đốt cháy hoàn toàn 308 gam x thu được 216 gam este – lipit – xà phòng luyện thi đại học môn hóa

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 2.62 (180 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:

14 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng vinyl axetat trong X là A. 27,92%. B. 75,00%. C. 72,08%. D. 25,00%

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 2.68 (94 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng vinyl axetat trong X là 

15 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08g X, thu được 2,16g . Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 2.44 (83 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08g X, thu được 2,16g . Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là: A 25,00%

16 Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl f

 • Tác giả: kienrobo.kienguru.vn
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 2.41 (194 vote)
 • Tóm tắt: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H 2 O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là 
Xem thêm
Scroll to Top