Trang chủ » Top 19 hurry up the train come đầy đủ nhất

Top 19 hurry up the train come đầy đủ nhất

Top 19 hurry up the train come đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về hurry up the train come mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Hurry up.

Let’s not be in too much of a hurry.

You have no need to hurry.

You’d better hurry up.

You didn’t need to hurry.

Please hurry, it’s urgent.

If you hurry, you’ll catch up with him.

If we hurry, we’ll make it.

Hurry, and you will catch the train.

If you hurry up, you will be in time.

I think we’ll make it if we hurry.

Hurry up, and you’ll catch the bus.

If you hurry, you can make the next bus.

Hurry up, and you’ll be in time for school.

Hurry, help.

Hurry up. You’ll be late for school.

Hurry up, or you will miss the train.

Hurry up, or you will miss the last train.

Hurry up, or you will be late for the last train.

There seems no need to hurry.

You don’t have to hurry.

There is no hurry; you have five days to think the matter over.

There’s no hurry.

We didn’t need to hurry.

Let’s hurry up.

Xem thêm: Top 13 vi phân cấp 2

Hurry up, or you’ll be late for school.

Hurry up, and you can catch the train.

Hurry up, or you will be late.

You will miss the train if you don’t hurry.

Hurry up, or you won’t catch up with him.

Hurry up! The concert is starting.

Hurry up, or you’ll miss the bus.

Hurry up, or you will be late for school.

Hurry up, or we’ll miss the train.

Hurry up, and you will be on time.

Hurry up, or you’ll miss your plane.

Hurry up, and you will be able to catch the train.

Hurry up, and you’ll catch the train.

Hurry up, and you will be in time for school.

Hurry up, and you will be in time for the bus.

Hurry up, and you can catch the bus.

Hurry up, or you’ll miss the train.

Hurry up, or you’ll be late.

Hurry up, or you will miss the bus.

You must hurry up, or you will miss the express.

Unless you hurry, you will be late for school.

We’ve got to hurry. Mr Itoh will call the roll.

Hurry, or you’ll miss the train.

Hurry up, otherwise you’ll be late for lunch.

Hurry or we’ll never make the train!

Xem thêm: Top 14 trên table ở chế độ datasheet view nhấn ctrl+f

Hurry up, or it will start raining.

You’ll miss the train if you don’t hurry.

If you don’t hurry, you’ll miss the train.

You make mistakes if you do things in a hurry.

Please hurry and finish the prospectus.

Hurry up and set the table for dinner.

Having been written in a hurry, this letter has many mistakes in it.

I must hurry to class.

Let’s finish up in a hurry.

It is better to take your time than to hurry and make mistakes.

Hurry along or you’ll be late.

It’s better to take your time than to hurry and make mistakes.

I avoid crossing the street here if I am in a hurry.

Hurry up, Tom.

Please hurry.

Our bus comes late, particularly when we are in a hurry.

Are you in a hurry?

When you’re in a hurry, it’s easy to make a mistake.

People who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.

Hurry up. The train leaves in ten minutes. We don’t want to miss it.

Hurry up. We’ve little time to waste.

Hurry up, or we’ll be late.

Hurry up! Here comes the bus.

You had better hurry. The train leaves at three.

In my hurry I bumped into someone.

Xem thêm: Top 17 tính góc tạo bởi đường thẳng và trục ox

Hurry up in order to catch the train.

Let’s hurry to be in time for the meeting.

There is no need for us to hurry.

There is no hurry.

We must hurry if we want to arrive at the station on time.

At the end of a working day, everybody is in a hurry to get home.

You’d better hurry up if you want to get home before dark.

We were delayed by traffic congestion, so we had to hurry.

Burning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry – just like a playboy having a pretty girl on each arm.

If you’re sure you’re not in a hurry, I can use a little help.

If you hurry, you will soon overtake her.

If you hurry, you will catch up with him.

If you hurry, you will overtake him.

You had better hurry because the banks will close soon.

Hurry up, Martin. We’re already late!

Seeing that we have little time, we have to hurry.

Let’s hurry so that we can catch the bus.

Why are you in such a hurry?

Tom watched them hurry through the doors, a disagreeable expression on his face.

We’d better hurry then.

Where are you going in such a hurry? We’ve got plenty of time, so drive safely.

You need not have come in such a hurry.

Don’t be in such a hurry.

You won’t find a better job in a hurry.

Now let’s hurry to school.

The train will be leaving in five minutes so you had better hurry up.

Top 19 hurry up the train come tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

1 Hurry up or the train a will leav… | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 4.94 (907 vote)
 • Tóm tắt: Hurry up or the train a will leave 2. … Last week, my professor promised that he today. a. would come b. will come C. comes. d. coming 6.

Hurry up! The train(come). I (speak).to you about matter after the meeting tonight

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 4.74 (433 vote)
 • Tóm tắt: The train(come)…….. I (speak)………..to you about matter after the meeting tonight.

Give the correct form of the verbs in the brackets: Hurry up! The train (come)

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 4.54 (213 vote)
 • Tóm tắt: Give the correct form of the verbs in the brackets: Hurry up! The train (come). Hurry up! The train (come) . … Đáp án: is coming.

If/not hurry up/miss/train

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 4.24 (568 vote)
 • Tóm tắt: If/not hurry up/miss/train. … A. If you didn’t hurry up, you will miss the train. … “Why do you come here late?”, she asked me.

Xem thêm: Top 20+ câu nào sau đây sai đầy đủ nhất

Unit 4 : Learning a foreign language

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 4.14 (359 vote)
 • Tóm tắt: Hurry up! the train(come).is coming… 3.we ( not talk)..haven’t talked.. to each other for a long time. 4. he ( feel) …

Choose the best answer:  Hurry up or the train before you can catch it

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 3.84 (282 vote)
 • Tóm tắt: Choose the best answer: Hurry up or the train________ before you can catch it. A. will leave. B. leaves. C. will have left. D. has left.

Choose the best answer. Hurry up! The train _____ at 6 am. – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 3.59 (256 vote)
 • Tóm tắt: Choose the best answer. Hurry up! The train _____ at 6 am. will leave. leaves. is leaving. left. Gợi ý câu trả lời: Xem đáp án. Xem hướng dẫn giải.

Câu nào đúng [Lưu trữ] – Diễn đàn học tiếng Anh miễn phí

 • Tác giả: tienganh.com.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 3.39 (404 vote)
 • Tóm tắt: 2 câu này thì câu nào đúng : Hurry up! The train … The train is leaving in 15 minutes. có phải câu 1 đúng ko? … Ex : Don’t come early .

Hurry! The train.I dont want to miss

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 3.35 (538 vote)
 • Tóm tắt: I don’t want to miss it. A comes. B is coming. C will come. D had come.

Xem thêm: Top 10+ gươm mài đá đá núi cũng mòn

Hurry up! Put your coat! The train is coming! off on up

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 2.92 (171 vote)
 • Tóm tắt: Hurry up! Put your coat_________! The train is coming! A. off. B. on. C. up. D. out. Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúng và hướng dẫn giải nhé.

Hurry up.the train is coming!

 • Tác giả: flickr.com
 • Ngày đăng: 08/16/2022
 • Đánh giá: 2.71 (159 vote)
 • Tóm tắt: You too, Cute shot my friend. Hugs. KENNETH BARKER 12y. I saw this in pool of 10+ Faves group …

Choose the best answer. Hurry up! The train  at 6 am

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.69 (99 vote)
 • Tóm tắt: Choose the best answer. Hurry up! The train _____ at 6 am. · The flight to New Zealand ______ at 9 a.m. tomorrow, so you have to come an hour earlier. · I (not/ …

hurry%20up,%20the%20train%20is%20coming! in French

 • Tác giả: glosbe.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.61 (93 vote)
 • Tóm tắt: translations into French. Look through examples of hurry up, the train is coming! translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

Hurry up. The train leaves in ten minutes. We don’t want to miss it

 • Tác giả: tatoeba.org
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 2.54 (156 vote)
 • Tóm tắt: Logs. We cannot determine yet whether this sentence was initially derived from translation or not. Hurry up. The train leaves in the minutes. We don’t want to …

Xem thêm: Top 10+ x 2 3x 4 0

Hurry! The train I don&x27t want to miss it

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.3 (169 vote)
 • Tóm tắt: ID 560880. Hurry! The train I don’t want to miss it. A. comes B. is coming C. came D. has come.

hurry up! the train come in

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.38 (174 vote)
 • Tóm tắt: hurry up! the train come in. hurry up! the train come in. 27/5000. Phát hiện ngôn ngữ, Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu …

1. The train . arrive in five minutes, we . hurry up. 2. If he doesn’t meet you at the station you . take a taxi

 • Tác giả: uchi.ru
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 2.19 (185 vote)
 • Tóm tắt: 1. The train … arrive in five minutes, we … hurry up. 2. If he… – ответ на этот и другие вопросы получите онлайн на сайте Uchi.ru.

Complete the sentence with the correct verbs (future conditional). 1. Hurry up! We the train if we (miss, not run)

 • Tác giả: roboguru.ruangguru.com
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 2.06 (115 vote)
 • Tóm tắt: Jawaban untuk soal di atas adalah “Hurry up! We will miss the train if we don’t run.” Soal ini meminta untuk melengkapi kalimat dengan Future Conditional.

Fill in the blank. Hurry up man! The train leaves ______ 5 minutes

 • Tác giả: testbook.com
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 2 (134 vote)
 • Tóm tắt: Hurry up man! The train leaves ______ 5 minutes. at; in; from; on. Answer (Detailed Solution Below). Option 2 : in.
Xem thêm
Scroll to Top