Trang chủ » Top 10+ i had the roof yesterday đầy đủ nhất

Top 10+ i had the roof yesterday đầy đủ nhất

Top 10+ i had the roof yesterday đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về I had the roof yesterday mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

1 She had the roof repaired yesterday. | WordReference Forums

 • Tác giả: forum.wordreference.com
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 5 (940 vote)
 • Tóm tắt: She had the roof repaired yesterday.This means that : 1)she repaired the roof herself. 2)she wanted somebody to repair the roof

2 My father had the roof of the house last week.         |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 4.76 (507 vote)
 • Tóm tắt: My father had the roof of the house ______ last week. Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, 

3 We have had the roof of our house | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/01/2022
 • Đánh giá: 4.39 (473 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.We have had the roof of 

4 Please help me this question Choose the best answer 1.Lisa had the roof.yesterday A.repair B.repaired C.to repair D.repairing 2.They have just had air conditioning.in their house A.install B.to install C.installed D.installing 3.We had the room.yesterday A.decorates B.had decorated C.decorated D.decorating 4.The students got the librarian.books for them A.buy B.to buy C.bought D.buying 5.Why don&39t you have that coat.? A.cleaned B.clean C.cleaning D.to clean 6.She doesn&39t like having her picture. A.take B.taken C.taking D.to take | HiNative

 • Tác giả: vi.hinative.com
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 4.19 (494 vote)
 • Tóm tắt: Lisa had the roof…..yesterday. A.repair B.repaired C.to repair D.repairing 2.They have just had air conditioning…..in their house. A.install 

Xem thêm: Top 20 phát biểu nào sau đây không đúng với châu phi

5 Roofing Testimonials l Seattle Roofing Cleaning, Repair & Replacement l Bellevue, Edmonds, Kirkland

 • Tác giả: alpineroofcare.com
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 4.03 (307 vote)
 • Tóm tắt: We had our roof cleaned by your company yesterday, our roof care specialist was named Jesus. I just wanted to let you know he did a FANTASTIC job and was a 

6 [LỜI GIẢI] Choose the best answer for the following sentence I had – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 3.85 (533 vote)
 • Tóm tắt: I had the roof ______ yesterday. A. to repair. B

7 Lisa yesterday. A. repaired the roof B. had the roof repaired The answer is B. I think it could be A. Why is the answer A? | HiNative

 • Tác giả: hinative.com
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 3.61 (320 vote)
 • Tóm tắt: · Lisa ______ yesterday. A. repaired the roof. B. had the roof repaired. The answer is B. I think it could be A. Why is the answer A?

8 Causative Verbs | Trung Tiếng Anh

Causative Verbs | Trung Tiếng Anh
 • Tác giả: giaolangtrunghq.wordpress.com
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 3.55 (554 vote)
 • Tóm tắt: · Lisa. yesterday. A. repaired the roof B. had repaired the roof C. had the roof repaired D. was repairing Câu này đọc xong hốt cả hển

Xem thêm: Top 10+ mẫu luyện viết chữ đẹp lớp 1

9 Jill had the roof repaired yesterday / Lingvo Live

 • Tác giả: lingvolive.com
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 3.2 (326 vote)
 • Tóm tắt: Jill had the roof repaired yesterday … ROOF PAINTED is active – it means that she (actively) found/asked/paid/commanded someone to paint the roof for her

10 Lisa had the roof repair yesterday dịch – Lisa had the roof repair yesterday Việt làm thế nào để nói

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 3.07 (385 vote)
 • Tóm tắt: Lisa had the roof repair yesterday. Lisa had the roof repair yesterday. 34/5000. Phát hiện ngôn ngữ, Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan 

11 Claudio Geyken on LinkedIn: Electricity costs are through the roof. Yesterday I could present

 • Tác giả: cm.linkedin.com
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.81 (68 vote)
 • Tóm tắt: Yesterday I could present the challenges related to the grid infrastructure, vehicle ranges etc. in front of city representatives in a city in West Germany at 

12 D. She saw this movie before. Question 37. My father repaired the roof of the house yesterday. A. The roof of the house was repaired by my father yesterday

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 2.75 (144 vote)
 • Tóm tắt: 37 37 . A The roof of the house was repaired by my father yesterday. → → Câu bị động quá khứ đơn: S + was/were + Vpp + nơi chốn + by O + 

Xem thêm: Top 8 we need energy to live and work chính xác nhất

13 Cách dùng cấu trúc Have/get something done kèm bài tập vận dụng

 • Tác giả: ieltsvietop.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 2.62 (64 vote)
 • Tóm tắt: · Jena got her hair cut yesterday. … E.g.: I had James repair my laptop last week. … We had our roof checked after the storm
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài việc thể hiện sự nhờ vả, thì cấu trúc Have something done sẽ được dùng khi có điều gì xấu xảy ra, nhất là khi người nào đó bị ảnh hưởng tiêu cực từ hành động do người khác gây ra (ví dụ: trộm, làm hư đồ,…). Với trường hợp này ta không dùng …

14 Choose the best answer: Lisa had the roof yesterday. – thúy ngọc

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.63 (114 vote)
 • Tóm tắt: Choose the best answer: Lisa had the roof______ yesterday. a. repair. b. repaired. c. to repair. d. repairing. YOMEDIA. bởi thúy ngọc 15/01/2021
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài việc thể hiện sự nhờ vả, thì cấu trúc Have something done sẽ được dùng khi có điều gì xấu xảy ra, nhất là khi người nào đó bị ảnh hưởng tiêu cực từ hành động do người khác gây ra (ví dụ: trộm, làm hư đồ,…). Với trường hợp này ta không dùng …

15 1, He had someone repair his roof yesterday -> He 2, I need to polish my shoes -> My shoes 3, The clowns made thr au. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 2.41 (108 vote)
 • Tóm tắt: > He HAD HIS ROOF REPAIRED YESTERDAY. 2, I need to polish my shoes. -> My shoes NEED TO BE POLISHED. 3, The clowns made thr audience laught a lot
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài việc thể hiện sự nhờ vả, thì cấu trúc Have something done sẽ được dùng khi có điều gì xấu xảy ra, nhất là khi người nào đó bị ảnh hưởng tiêu cực từ hành động do người khác gây ra (ví dụ: trộm, làm hư đồ,…). Với trường hợp này ta không dùng …

16 We have had the roof of our house

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 2.4 (178 vote)
 • Tóm tắt: ID 134077. We have had the roof of our house A. to replace B. replace C. replaced D. been replaced
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài việc thể hiện sự nhờ vả, thì cấu trúc Have something done sẽ được dùng khi có điều gì xấu xảy ra, nhất là khi người nào đó bị ảnh hưởng tiêu cực từ hành động do người khác gây ra (ví dụ: trộm, làm hư đồ,…). Với trường hợp này ta không dùng …

17 Choose the best answer: Lisa had the roof yesterday

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 2.33 (66 vote)
 • Tóm tắt: Lisa had the roof______ yesterday. A. repair. B. repaired. C. to repair
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài việc thể hiện sự nhờ vả, thì cấu trúc Have something done sẽ được dùng khi có điều gì xấu xảy ra, nhất là khi người nào đó bị ảnh hưởng tiêu cực từ hành động do người khác gây ra (ví dụ: trộm, làm hư đồ,…). Với trường hợp này ta không dùng …
Xem thêm
Scroll to Top