Trang chủ » Top 19 i received a letter from lan last week

Top 19 i received a letter from lan last week

Top 19 i received a letter from lan last week

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về i received a letter from lan last week mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Tóm tắt ngữ pháp và tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao trong bài viết này sẽ giúp bạn ôn tập lại kiến thức của thì này một cách dễ dàng. Hãy ôn luyện cùng Monkey nhé!

Mục lục

Thì hiện tại đơn: Lý thuyết cơ bản và cách chia động từ

Để làm bài tập về thì hiện tại đơn chính xác, bạn cần ôn tập lý thuyết về loại thì này. Trong phần đầu tiên, Monkey sẽ giúp bạn tổng hợp ngữ pháp gồm: định nghĩa, công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết.

Định nghĩa thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (Simple Present tense) được dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên, một sự việc hay một hành động diễn ra và lặp lại liên tục theo thói quen, phong tục, khả năng diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Công thức

Cách dùng thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn được sử dụng trong các ngữ cảnh được liệt kê dưới đây, bạn cần ghi nhớ để làm bài tập thì hiện tại đơn chính xác.

Khi dùng để diễn tả một sự việc, hành động hay thói quen thường xuyên được lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

My sister always goes to bed at 11 p.m

(Chị gái của tôi luôn đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm)

I play to baseball every afternoon

(Tôi chơi bóng chày mỗi buổi chiều).

Dùng để diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên

Ví dụ:

The Earth goes around the Sun

(Trái đất quay quanh Mặt Trời)

Diễn tả trạng thái, cảm xúc, cảm giác

Ví dụ:

I think that your girlfriend is a good person

(Tôi nghĩ bạn gái của cậu là một người tốt)

He feels very bored

(Anh ấy cảm thấy rất nhàm chán)

Diễn tả một sự việc, hoạt động xảy ra theo thời gian biểu cụ thể

Ví dụ:

The flight starts at 8 a.m

(Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 8 giờ sáng)

Dấu hiệu nhận biết

Để phân biệt thì hiện tại đơn với các thì hiện tại hoặc các thì khác trong tiếng Anh, bạn cần nhớ các dấu hiệu dưới đây:

Khi xuất hiện những trạng từ chỉ tần suất và cụm từ như:

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường)
 • Often (cũng có nghĩa là thường nhưng tần suất ít hơn usually)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Rarely (hiếm khi)
 • Seldom (rất hiếm)
 • Never (không bao giờ)
 • Every + khoảng thời gian (every day, every week,…)
 • Once/ Twice/ Three times/… + khoảng thời gian (once a week, three times a month,…)
 • In + buổi trong ngày (in the morning/ afternoon/ evening).

Lưu ý: Những trạng từ chỉ tần suất này thường đứng trước những động từ thường, đứng sau trợ động từ và động từ to be trong câu.

Ví dụ:

We always go to the beach on holidays

(Chúng tôi luôn đi biển vào những ngày lễ).

She goes shopping three times a month

(Cô ấy đi mua sắm 3 lần mỗi tháng).

Cách chia động từ trong thì hiện tại đơn

Trong số các dạng bài về thì, chia động từ là bài tập thì hiện tại đơn cơ bản và quan trọng nhất để thực hiện các bài tập nâng cao. Bạn cần ghi nhớ 2 cách chia động thì hiện tại đơn với động từ “tobe” và động từ thường để áp dụng đúng.

Cách chia động từ “to be” trong thì hiện tại đơn

Cách chia động từ thường với thì hiện tại đơn

Trên đây là tổng hợp ngữ pháp về thì hiện tại đơn. Bạn có thể học thêm các loại câu của thì này được tổng hợp trong Monkey Stories. Các mẫu câu được chia theo chủ đề và kết nối dưới dạng đoạn văn giúp bạn hiểu cách dùng và ngữ cảnh chính xác nhất.

Bài tập thì hiện tại đơn có đáp án chi tiết(Present Simple)

Nhằm giúp bạn nắm vững về thì hiện tại đơn, bài tập về thì này sẽ được Monkey tổng hợp đầy đủ cùng đáp án chi tiết trong phần này. Hãy bắt đầu làm quen với các dạng bài tập cơ bản nhất để nắm vững cách chia động từ và cách dùng thì trong tiếng Anh nhé!

Bài tập về thì hiện tại thường cơ bản

Các dạng bài tập hiện tại đơn cơ bản gồm chia động từ, điền động từ tobe/ thường tương ứng với chủ ngữ số ít, số nhiều, sắp xếp, sửa lỗi sai trong câu, v.v…

Bài 1. Bài tập chia động từ thì hiện tại đơn (thêm s/es)

 1. My sister (work) ________ in a hospital.

 2. Cat (like) ________ fish.

 3. She (live)________ in California.

 4. It (rain)________ almost every morning in London.

 5. My mother (fry)________ eggs for breakfast everyday.

 6. The museum (close)________ at six o’clock.

 7. Peter (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.

 8. Jessica is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

 9. My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV everyday.

 10. My girlfriend (write)________ to me two times a week.

 11. You (speak) ________ French?

 12. He (not live) ________ in HoChiMinh city.

Bài 2. Dùng do/does hoặc do not/does not hoàn thành các câu sau

 1. He ……. ride a car to his office.

 2. Their friends ……. live in a big house.

 3. The cat ………. like me.

 4. They ……. do their homework on Sundays.

 5. Mike ……. play baseball in the afternoons.

 6. ……they take a bus to school every morning?

 7. The train ……. arrive at 8 a.m.

 8. We ……. go to bed at midnight.

 9. Xem thêm: Top 8 có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc chính xác nhất

  My sister ……. finish work at 7 p.m.

 10. ……she often play the piano?

Bài 3. Điền has/have hoặc has not/ have not để hoàn thiện câu

 1. She________ a new haircut today.

 2. I usually________ breakfast at 6 a.m

 3. We________a holiday in October every year.

 4. They don’t________breakfast every morning.

 5. Linh doesn’t usually________ lunch.

 6. They________breakfast together everyday.

 7. We ______ some posters.

 8. She ______ many foreign friends.

 9. Nicky always ______ lunch at a Japan restaurant.

 10. He ______ some bananas.

Bài 4. Bài tập thì hiện tại đơn chia động từ to be

 1. My book……….on the table.

 2. That school…………big.

 3. Who………..that?

 4. This………a ruler.

 5. They……..from the USA.

 6. No, it……..

 7. ………..your room big?

 8. There…… a lamp in the desk

 9. I………a student.

 10. This………. her yellow dress.

Bài 5. Bài tập sắp xếp câu hoàn chỉnh thì hiện tại đơn

 1. you / to speak / French

 1. when / go / home / she

 1. they / the kitchen / to clean

 1. where / she / her car / to ride

 1. Ben / to work / in the hospital

Bài 6. Bài tập hiện tại đơn về tìm và sửa lỗi sai

 1. He doesn’t plays football in the afternoon.

 2. The bus don’t arrive at 8 a.m.

 3. Our friends doesn’t live in a big house.

 4. They aren’t do their homework on weekends.

 5. The cat don’t like me.

Bài 7. Bài tập thì hiện tại đơn hoàn thành đoạn văn

My cousin, Peter, 1.(have)……….. a dog. It 2.(be)……….. an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name 3.(be)……….. Kiki and it 4.(like)……….. eating pork. However, it 5.(never/ bite) ……….. anyone; sometimes it 6.(bark)……….. when strange guests visit. To be honest, it 7.(be)……. very friendly. It 8.(not/ like)……….. eating fruits, but it 9.(often/ play)……….. with them. When the weather 10.(become)……….. bad, it 11.(just/ sleep)……….. in his cage all day. Peter 12.(play)……….. with Kiki every day after school. There 13.(be)……….. many people on the road, so Peter 14.(not/ let)……….. the dog run into the road. He 15.(often/ take)……….. Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki 16.(sometimes/ be)……….. naughty, but Peter loves it very much.

Bài 8. Chuyển từ câu khẳng định thành câu phủ định

 1. I usually go to church on the weekend.

 2. I like explorations in the deep forest

 3. I study medicine according to my father’s wishes.

 4. We clean the bedroom twice a day

 5. My mother helps me with my homework every evening

Đáp án bài tập về thì hiện tại đơn cơ bản

Bây giờ! Hãy kiểm tra đáp án bài tập thì hiện tại đơn của bạn đã chuẩn chưa nhé! Nếu đã thành thạo hãy tiếp tục thử sức với phần bài tập nâng cao.

Đáp án bài 1.

 1. My sister works in a hospital.

 2. Cat likes fish.

 3. She lives in California.

 4. It rains almost every morning in London.

 5. My mother fries eggs for breakfast everyday.

 6. The museum closes at six o’clock.

 7. Peter tries hard in class, but I do not think he’ll pass.

 8. Jessica is so smart that she passes every exam without even trying.

 9. My life is so boring. I just watch TV everyday.

 10. My girlfriend writes to me two times a week.

 11. Do you speak French?

 12. He does not live in HoChiMinh city.

Xem thêm: Top 20+ giải âm nhạc 7 chính xác nhất

Đáp án bài 2.

 1. She doesn’t ride a bike to her office.

 2. Their friends don’t live in a big house.

 3. The cat does/doesn’t like me.

 4. They don’t do their homework on Sundays.

 5. Mike does/doesn’t play baseball in the afternoons.

 6. Do they take a bus to school every morning?

 7. The train doesn’t arrive at 8 a.m.

 8. We don’t go to bed at midnight.

 9. My sister doesn’t finish work at 7 p.m.

 10. Does she often play the piano?

Đáp án bài 3.

 1. She has a new haircut today.

 2. I usually have breakfast at 6 a.m

 3. We have a holiday in October every year.

 4. They don’t have breakfast every morning.

 5. Linh doesn’t usually have lunch.

 6. They have breakfast together everyday.

 7. We have some posters.

 8. She has many foreign friends.

 9. Nicky always has lunch at a Japan restaurant.

 10. He has some bananas.

Đáp án bài 4.

 1. My book is on the table.

 2. That school is big.

 3. Who is that?

 4. This is a ruler.

 5. They are from the USA.

 6. No, it isn’t

 7. Is your room big?

 8. There is a lamp in the desk

 9. I am a student.

 10. This is her yellow dress.

Đáp án bài 5.

 1. Do you speak French?

 2. When does she go home?

 3. Do they clean the kitchen?

 4. Where does she ride her car?

 5. Does Ben work in the hospital?

Đáp án bài 6.

 1. He doesn’t play football in the afternoon.

 2. The bus doesn’t arrive at 8 a.m.

 3. Our friends don’t live in a big house.

 4. They don’t do their homework on weekends.

 5. The cat doesn’t like me.

Đáp án bài 7.

 1. has

 2. is

 3. is

 4. likes

 5. never bites

 6. barks

 7. is

 8. doesn’t like

 9. often plays

 10. becomes

 11. just sleeps

 12. plays

 13. Xem thêm: Top 19 xà phòng hóa hoàn toàn 1 99

  are

 14. doesn’t let

 15. often takes

 16. is sometimes

Đáp án bài 8.

 1. I don’t go to church on the weekend.

 2. I don’t like explorations in the deep forest

 3. I don’t study medicine according to my father’s wishes

 4. We don’t clean bedroom twice a day

 5. My mother doesn’t help me with my homework every evening

Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao

Dưới đây là một số bài tập hiện tại đơn ở mức độ khó hơn, các bạn hãy cùng làm thử và check đáp án Monkey đã chia sẻ nhé!

Bài 1. Chia động từ ở thì hiện tại đơn

 1. Look. She _______ (listen) to us.

 2. We ________ (stay) at a hotel this month.

 3. I _________ (go) to bed early on Mondays.

 4. My mother is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

 5. Ben _____ (have) a lot of money.

 6. They usually _____ (leave) on Thursday.

 7. Please, stop! You _____ (drive) so fast!

 8. We ______ (meet) in Emma each year.

 9. We ______ (go) to discos on Sundays.

 10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

Bài 2. Cho dạng đúng của động từ để hoàn thành đoạn văn (thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn)

Dear Editor! I _____________________ (write) this letter because it _____________________ (seem) to me that far too many changes _____________________ (take) place in my country these days, and, as a result, we _____________________ (lose) our identity. I _____________________ (live) in a small town but even this town _____________________ (change) before my eyes. For example, town authorities _____________________ (build) a burger place where my favourite restaurant used to be. Our culture _____________________ (belong) to everybody, and I _____________________ (not understand) why the town leaders _____________________ (not do) to preserve it. They simply _____________________ (not care). In fact, I _____________________ (think) of starting an action group. I _____________________ (appear) on a TV show on Friday evening to make people aware of how important this issue is. It’s time for us to start doing something before it _____________________ (get) too late.

Bài 3. Nối động từ ở cột A với cụm từ ở cột B sao cho phù hợp

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn nâng cao

Cùng check đáp án bài tập nâng cao thì hiện tại đơn và chấm điểm cho mình nhé!

Bài 1.

 1. Look. She is listening to us.

 2. We are staying at a hotel this month.

 3. I go to bed early on Mondays.

 4. My mother is at the shop. She is buying a new dress.

 5. Ben has a lot of money.

 6. They usually leave on Thursday.

 7. Please, stop! You are driving so fast!

 8. We meet in Emma each year.

 9. We go to discos on Sundays.

 10. He normally comes on time. I can’t hear you!

Bài 2.

 1. am writing

 2. seems

 3. are taking

 4. are losing

 5. is changing

 6. are building

 7. belongs

 8. don’t understand

 9. aren’t doing

 10. don’t care

 11. am thinking

 12. am appearing

 13. gets

Bài 3.

 1. Buy peach blossoms 6. go to a pagoda

 2. Cook special food 7. hang a calendar

 3. Decorate the house 8. make a wish

 4. Do the shopping 9. play cards

 5. Give lucky money 10. visit relatives

Trên đây là tổng hợp về bài tập thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao kèm đáp án chi tiết và lý thuyết quan trọng. Hãy ôn tập và thực hành thường xuyên để ghi nhớ kiến thức nhé!

ĐỪNG BỎ LỠ!! Bí quyết con GIỎI NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT với chương trình đặc biệt giúp 10 triệu trẻ em thành thạo 4 kỹ năng tốt nhất.

Top 19 i received a letter from lan last week tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Đặt câu hỏi cho từ trong ngoặc: I received a letter from Lan (last week)

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 4.86 (922 vote)
 • Tóm tắt: Đặt câu hỏi cho từ trong ngoặc: I received a letter from Lan (last week) … Last night I went to disco with my friend.

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 Có Đáp Án 2022

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 Có Đáp Án 2022
 • Tác giả: kissenglishcenter.com
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 4.5 (336 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word that differs from the other … The Chairman of the club, Peter White, last night (11)…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiếng Anh lớp 11 được nhận xét là tương đối khó nên các bạn cần phải chăm chỉ luyện tập. để nắm vững kiến thức cũng như chuẩn bị cho những kì thi. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập ngữ pháp tiếng anh 11 có đáp án. …

Đặt câu hỏi với từ trong ngoặc 1.Her neighbor gave her (a nice

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 4.35 (339 vote)
 • Tóm tắt: I received a letter from Lan (last week) 5.Minh usually (take exercises) after getting up 6. … Last night I went to disco with (my friend)

Policy Responses to the COVID-19 Pandemic in Vietnam

 • Tác giả: ncbi.nlm.nih.gov
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 4.15 (327 vote)
 • Tóm tắt: Other relevant documents were also obtained from database analysis of recent policies, official press, articles, reports, briefs, and presentations from …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The first confirmed case (CC) of the COVID-19 disease outside of China appeared in Thailand on 13 January 2020 [1,2]. Just 18 days later, on 30 January, in the first report on the epidemic situation, the World Health Organization (WHO) claimed that …

Xem thêm: Top 10+ befriending can offer volunteers the opportunity đầy đủ nhất

Tổng hợp 90 bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao [Có đáp án chi tiết nhất]

 Tổng hợp 90 bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao [Có đáp án chi tiết nhất]
 • Tác giả: vn.elsaspeak.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 3.93 (552 vote)
 • Tóm tắt: Mark sent me a letter apologizing for being late for his appointment last night. 4. I bought a new computer yesterday. 5. I walked to school. 6.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Once upon a time, in a village there _________ (live)1 a beautiful girl named Cinderella with her stepmother and two step sisters. She _________ (work)2 hard all day. One day, they all _________ (go)3 to a ball in the palace, leaving Cinderella …

Câu Bị động – Passive Voice | Hướng Dẫn Toàn Diện

 • Tác giả: directenglishsaigon.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 3.64 (348 vote)
 • Tóm tắt: Chuyển sang bị động: “He was given a gift by me” hoặc “A gift was given to … He is writing a letter. … Homework was being done at 8 o’clock last night.

Lan Byrne MP on Twitter: “Last week we received a pitiful response

 • Tác giả: twitter.com
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 3.43 (301 vote)
 • Tóm tắt: to our open letter. We asked for a #RightToFood on behalf of the millions of people currently going hungry. Sunak took zero ownership of the …

Bài tập Tiếng Anh đặt câu hỏi cho từ gạch chân

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 3.19 (558 vote)
 • Tóm tắt: How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần … Liz will send these letters to her friends. … 1. I received a letter from Lan last week.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu tới bạn Bài tập Tiếng Anh đặt câu hỏi cho từ gạch chân có đáp án với nhiều dạng bài tập hay và cơ bản giúp các bạn nắm vững những kỹ năng cần thiết và trau dồi kiến thức hiệu quả để sẵn sàng bước vào mọi kỳ …

Đề kiểm tra 1 tiết lần 4 môn Tiếng Anh Lớp 8

 • Tác giả: dethi.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 3.05 (599 vote)
 • Tóm tắt: Đề kiểm tra 1 tiết lần 4 môn Tiếng Anh Lớp 8: Name: Class: Written test No 4 Subject: English 8 Time: 45 minutes A. LISTENING Question 1: Listen to the …

Xem thêm: Top 20 đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi đầy đủ nhất

Đề thi thử (Lần 2): Môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 – Sở GD&ĐT Thái Nguyên

 • Tác giả: anhnguathena.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 2.99 (173 vote)
 • Tóm tắt: D. Lan is not as good at English as other students in my class. Question 31. Charlie said, “Tom had an accident last week”.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Recent technological advances in manned and unmanned vehicles, along with breakthroughs in satellite technology and computer equipment, have overcome some of the limitations of divers and diving equipment for scientists doing research on the great …

Mệnh đề quan hệ – Relative clause: Các loại mệnh đề, bài tập ví dụ chi tiết

Mệnh đề quan hệ - Relative clause: Các loại mệnh đề, bài tập ví dụ chi tiết
 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 2.72 (156 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: Mr. Holland whose son has received a scholarship is very proud. … Do you know the boy ________we met at the party last week?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những kiến thức cơ bản về mệnh đề quan hệ, các bạn ôn luyện và thực hành để nhớ kỹ nhé. Trong quá trình học tiếng Anh IELTS, bạn sẽ gặp nhiều về mệnh đề này và chú ý dùng đúng mệnh đề nhé. Nếu còn thắc mắc gì thì các bạn cmt để IF giải …

Câu bị động trong tiếng Anh: định nghĩa, cấu trúc, cách dùng và bài tập

Câu bị động trong tiếng Anh: định nghĩa, cấu trúc, cách dùng và bài tập
 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 2.64 (108 vote)
 • Tóm tắt: TH2: A banana was given to me yesterday. … The garbage was threw in front of my home by Ms.Lan last night. … A letter was sent to his relative …

Phrasal verb là gì? Trọn bộ 200 phrasal verbs thông dụng nhất

Phrasal verb là gì? Trọn bộ 200 phrasal verbs thông dụng nhất
 • Tác giả: mshoagiaotiep.com
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 2.54 (163 vote)
 • Tóm tắt: Somebody broke in last night and stole our stereo. … Break something in: mặc một thứ gì đó nhiều lần khiến nó không còn mới nữa.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phrasal verb là sự kết hợp giữa một động từ và một hoặc hai tiểu từ (particles). Các tiểu từ này có thể là giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb). Tuy nhiên khi thêm các tiểu từ này vào sau, nghĩa của phrasal verb sẽ hoàn toàn khác biệt so với …

I received a letter from Lan last week

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 11/04/2022
 • Đánh giá: 2.55 (93 vote)
 • Tóm tắt: V. Read the passage then answer the questions (2ms) I have received a letter from Mai, My elder sister, she is in HCM city now. She has beeb there for more …

Xem thêm: Top 22 để khắc chữ lên thủy tinh chi tiết nhất

Viết thư bằng Tiếng Anh thế nào cho ấn tượng? 5 mẫu thư tiếng Anh phổ biến nhất cho người mới bắt đầu

Viết thư bằng Tiếng Anh thế nào cho ấn tượng? 5 mẫu thư tiếng Anh phổ biến nhất cho người mới bắt đầu
 • Tác giả: flyer.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 2.32 (120 vote)
 • Tóm tắt: I am writing this letter to let you know about … … I received your mail last week and would like to (Tôi đã nhận được thư của bạn lần …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: My family is still doing well. My parents go to work on a daily basis while my sister and I study at school. My grandparents are doing fine. They exercise and go cycling every day. (Gia đình tôi vẫn ổn. Bố mẹ tôi đi làm hàng ngày trong khi tôi và …

Bài tập Thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn có đáp án chi tiết

 • Tác giả: ieltsvietop.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 2.28 (168 vote)
 • Tóm tắt: We finished the test last week. We have already finished the exam. Bài 5: Rewrite sentences with the same meaning. I haven’t written a letter …

My sister was scared when he crossed the rood2. đặt câu hỏi cho từ

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 2.17 (71 vote)
 • Tóm tắt: I received a letter from lan last week. 6. the teacher helpe her clo this work. 7. yes , I went to my grand parent’s house yesterday.

Trọn bộ bài tập thì hiện tại hoàn thành từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)

 • Tác giả: topicanative.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 2 (67 vote)
 • Tóm tắt: Diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ. … I ____ (get) a long letter from father this week.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì Hiện tại hoàn thành là một trong những thì phức tạp và khiến nhiều người học bối rối nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Thấu hiểu điều đó, TOPICA Native gửi đến bạn tổng hợp trọn bộ bài tập thì Hiện tại hoàn thành có đáp án (Present Perfect) để bạn …

Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn để hoàn thành các câu sau : 1. Ms Lan (send)-. a letter to her husband last week. 2. They (not watch)…

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 1.91 (147 vote)
 • Tóm tắt: 1. Ms Lan sent a letter to her husband last week. 2. They didn’t watched TV yesterday. 3. I was borrowed an interesting book from my friend yesterday.
Xem thêm
Scroll to Top