Trang chủ » Top 20+ làm vở bài tập toán lớp 4 chi tiết nhất

Top 20+ làm vở bài tập toán lớp 4 chi tiết nhất

Top 20+ làm vở bài tập toán lớp 4 chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về làm vở bài tập toán lớp 4 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video làm vở bài tập toán lớp 4

Mục lục

1. Vở Bài tập Toán lớp 4 tập 1

Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 1

 • Bài 1: Ôn tập các số đến 100000
 • Bài 2: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)
 • Bài 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)
 • Bài 4: Biểu thức có chứa một chữ
 • Bài 5: Luyện tập Biểu thức có chứa một chữ
 • Bài 6: Các số có sáu chữ số
 • Bài 7: Luyện tập Các số có sáu chữ số
 • Bài 8: Hàng và lớp
 • Bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số
 • Bài 10: Triệu và lớp triệu
 • Bài 11: Triệu và lớp triệu
 • Bài 12: Luyện tập Triệu và lớp triệu
 • Bài 13: Luyện tập Triệu và lớp triệu
 • Bài 14: Dãy số tự nhiên
 • Bài 15: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 • Bài 16: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Bài 17: Luyện tập
 • Bài 18: Yến, tạ, tấn
 • Bài 19: Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Bài 20: Giây, thế kỉ
 • Bài 21: Luyện tập Giây, thế kỉ
 • Bài 23: Luyện tập Tìm số trung bình cộng
 • Bài 24: Biểu đồ
 • Bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)
 • Bài 26: Luyện tập Biểu đồ
 • Bài 27: Luyện tập chung chương 1
 • Bài 28: Tự kiểm tra

Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 2

 • Bài 29: Phép cộng
 • Bài 30: Phép trừ
 • Bài 31: Luyện tập
 • Bài 32: Biểu thức có chứa hai chữ
 • Bài 33: Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Bài 34: Biểu thức có chữa ba chữ
 • Bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng
 • Bài 36: Luyện tập
 • Bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Bài 38: Luyện tập
 • Bài 39: Luyện tập chung
 • Bài 40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Bài 41: Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 42: Hai đường thẳng song song
 • Bài 43: Vẽ Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 44: Vẽ Hai đường thẳng song song
 • Bài 45: Thực hành vẽ hình chữ nhật
 • Bài 46: Thực hành vẽ hình vuông
 • Bài 47: Luyện tập
 • Bài 48: Luyện tập chung
 • Bài 49: Nhân với số có một chữ số
 • Bài 50: Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Bài 51
 • Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 • Bài 54: Đề-xi-mét vuông
 • Bài 55: Mét vuông
 • Bài 56: Nhân một số với một tổng
 • Bài 57: Nhân một số với một hiệu
 • Bài 58: Luyện tập
 • Bài 59: Nhân với số có hai chữ số
 • Bài 60: Luyện tập Nhân với số có hai chữ số
 • Bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Bài 62: Nhân với số có ba chữ số
 • Bài 63: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Bài 64: Luyện tập
 • Bài 65: Luyện tập chung
 • Bài 66: Chia một tổng cho một số
 • Bài 67: Chia cho số có một chữ số
 • Bài 68: Luyện tập Chia cho số có một chữ số
 • Bài 69: Chia một số cho một tích
 • Bài 70: Chia một tích cho một số
 • Bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 • Bài 72: Chia cho số có hai chữ số
 • Bài 73: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Bài 74: Luyện tập Chia cho số có hai chữ số
 • Bài 75: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Bài 76: Luyện tập
 • Bài 77: Thương có chữ số 0
 • Bài 78: Chia cho số có ba chữ số
 • Bài 79: Luyện tập Chia cho số có ba chữ số
 • Bài 80: Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Bài 81: Luyện tập Chia cho số có ba chữ số
 • Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số – Phép chia hết
 • Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số – Phép chia có dư
 • Bài 82: Luyện tập chung chương 2
 • Bài 83: Tự kiểm tra

Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 3:

 • Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Bài 86: Luyện tập
 • Video Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5
 • Bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3
 • Bài 89: Luyện tập
 • Video Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
 • Bài 90: Luyện tập chung

2. Vở Bài tập Toán lớp 4 tập 2

Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 4

 • Bài 91: Ki – lô – mét vuông
 • Bài 92: Luyện tập Ki – lô – mét vuông
 • Bài 93: Hình bình hành
 • Bài 94: Diện tích Hình bình hành
 • Bài 95: Luyện tập
 • Bài 96: Phân số
 • Bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
 • Bài 99: Luyện tập
 • Bài 100: Phân số bằng nhau
 • Bài 101: Rút gọn phân số
 • Bài 102: Luyện tập rút gọn phân số
 • Bài 103: Quy đồng mẫu các phân số
 • Bài 104: Quy đồng mẫu các phân số (tiếp theo)
 • Bài 105: Luyện tập Quy đồng mẫu các phân số
 • Bài 106: Luyện tập chung
 • Bài 107: So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • Bài 108: Luyện tập So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • Bài 109: So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Bài 110: Luyện tập So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Bài 111: Luyện tập chung
 • Bài 112: Luyện tập chung
 • Bài 113: Luyện tập chung
 • Bài 114: Phép cộng phân số
 • Bài 115: Phép cộng phân số (tiếp theo)
 • Bài 116: Luyện tập Phép cộng phân số
 • Bài 117: Luyện tập Phép cộng phân số (tiếp)
 • Bài 118: Phép trừ phân số
 • Bài 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Bài 120: Luyện tập phép trừ phân số
 • Bài 121: Luyện tập chung
 • Bài 122: Phép nhân phân số
 • Bài 123: Luyện tập Phép nhân phân số
 • Bài 124: Luyện tập Phép nhân phân số (tiếp theo)
 • Bài 125: Tìm phân số của một số
 • Bài 126: Phép chia phân số
 • Bài 127: Luyện tập Phép chia phân số
 • Bài 128: Luyện tập Phép chia phân số (tiếp theo)
 • Bài 129: Luyện tập chung
 • Bài 130: Luyện tập chung
 • Bài 131: Luyện tập chung
 • Bài 132: Luyện tập chung
 • Bài 133: Hình thoi
 • Bài 134: Diện tích Hình thoi
 • Bài 135: Luyện tập Diện tích hình thoi
 • Bài 136: Luyện tập chung

Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 5

 • Bài 137: Giới thiệu tỉ số
 • Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
 • Bài 139: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
 • Bài 140: Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó (tiếp theo)
 • Bài 141: Luyện tập chung
 • Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Bài 143: Luyện tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Bài 144: Luyện tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Bài 145: Luyện tập chung
 • Bài 146: Luyện tập chung (tiếp theo)
 • Bài 147: Tỉ lệ bản đồ
 • Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 • Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
 • Bài 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 • Bài 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Giải Bài tập Toán lớp 4 chương 6

 • Bài 152: Ôn tập về số tự nhiên
 • Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
 • Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
 • Bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
 • Bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Bài 158: Ôn tập về biểu đồ
 • Bài 159: Ôn tập về phân số
 • Bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số
 • Bài 161: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Bài 162: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Bài 164: Ôn tập về đại lượng
 • Bài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Bài 166: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Bài 167: Ôn tập về hình học
 • Bài 168: Ôn tập về hình học (tiếp theo)
 • Bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 • Bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Bài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Bài 172: Luyện tập chung chương 6
 • Bài 173: Luyện tập chung chương 6
 • Bài 174: Luyện tập chung chương 6 (tiếp theo)
 • Bài 175: Tự kiểm tra

Trên đây là toàn bộ lời giải VBT Toán lớp 4 tập 1, tập 2 chi tiết cả năm học. Ngoài ra các em tham khảo Soạn tiếng Việt 4 và giải Bài tập tiếng Việt 4.

Đồng thời lời giải SGK Toán lớp 4, tập 1, tập 2, lời giải chi tiết câu hỏi Bài tập ôn tập, luyện tập nâng cao. Các lời giải bám sát chương trình học cho các em tiện theo dõi.

Top 24 làm vở bài tập toán lớp 4 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Vở bài tập Toán lớp 4

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.83 (744 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập vở bài tập Toán lớp 4 (VBT – SBT Toán 4). Hướng dẫn trả lời và làm tất cả các câu hỏi, bài 5 chương đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com VỞ …

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 4.62 (571 vote)
 • Tóm tắt: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2. Chương III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH; 1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3; Bài 84: Dấu …

Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 – Thư Viện PDF

 • Tác giả: thuvienpdf.com
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 4.33 (319 vote)
 • Tóm tắt: Do đó, ở những nơi có điều kiện giáo viên có thể hướng dẫn học sinh làm bài ở vở này trong thực hành, luyện tập. Thuộc bộ sách …

Vở bài tập Toán lớp 4 – Tập 1

 • Tác giả: booktoan.com
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 4.01 (462 vote)
 • Tóm tắt: Vở bài tập Toán lớp 4 – Tập 1 … admin Thuộc chủ đề:Giải bài tập Toán 4, Sách giáo khoa toán Tag với:Sach toan 4, Vo bai tap lop 4 tap 1.

Giải bài 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 – Giaibaitap.me

 • Tác giả: giaibaitap.me
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 3.91 (559 vote)
 • Tóm tắt: Câu 4a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ …

Giải Vở bài tập Toán 4 Tập 1, Tập 2 hay nhất | Giải VBT Toán lớp 4

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 3.77 (592 vote)
 • Tóm tắt: … Tập 2 hay nhất, chi tiết giúp bạn làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 dễ dàng. … Hi vọng với bài giải vở bài tập Toán lớp 4 này sẽ giúp Giáo viên, …

Xem thêm: Top 19 luyện từ và câu lớp 3 trang 51 chính xác nhất

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 14

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 3.43 (503 vote)
 • Tóm tắt: Với bộ tài liệu giải vở bài tập Giải VBT Toán lớp 4 trang 13, 14 Tập 2 bài 1, 2, 3, 4có lời giải chi tiết, dễ hiểu …

Bài 1, 2, 3 trang 86 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1: Trung bình mỗi ngày làm được……………. sản phẩm

 • Tác giả: dethikiemtra.com
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 3.27 (519 vote)
 • Tóm tắt: Trung bình mỗi ngày làm được…………….. sản phẩm. Quảng cáo – Advertisements. 1: 2: a) 12054 …

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 08/16/2022
 • Đánh giá: 3.09 (516 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 4. Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4. Yêu cầu tài liệu, báo lỗi nội dung. Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây. Danh sách các nội dung. Giải VBT Toán 4 Tập 1 …

Vở bài tập toán 4 tập 1 (bản đầy đủ)

 • Tác giả: sachhoc.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.82 (190 vote)
 • Tóm tắt: Vở bài tập toán 4 tập 1 được soạn thảo theo chương trình của bộ giáo dục, bao gồm các bài thực hành, … Download sách Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 …

Giải vở bài tập toán 4 trang 55 bài 47: Luyện tập

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 10/31/2022
 • Đánh giá: 2.73 (141 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 47: Luyện tập … Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài …

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 2.65 (59 vote)
 • Tóm tắt: Giải VBT toán lớp 4 tập 1, tập 2 với lời giải chi tiết, phương pháp giải ngắn bám sát nội dung sách giúp các em học tốt môn toán 4.

Xem thêm: Top 10+ khi nào vật nhiễm điện âm nhiễm điện dương chính xác nhất

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 5 bài 1, 2, 3, 4 (VBT)

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 2.53 (123 vote)
 • Tóm tắt: Với giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 5 Bài 3: Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp theo) chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung vở …

Giải vở bài tập toán 4 bài 23: Luyện tập trang 25

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 2.46 (162 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 4, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề …

Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.37 (166 vote)
 • Tóm tắt: Hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD. – Các cạnh song song với cạnh AB là: Các cạnh MN và DC. Sachbaitap.com …

Vở bài tập toán lớp 4 – tập 2 – Đọc sách miễn phí

 • Tác giả: book.sachgiai.com
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 2.2 (51 vote)
 • Tóm tắt: Vì vậy, nếu học sinh đã làm các bài tập trong sách giáo khoa thì có thể sử dụng vở bài tập này khi tự học hoặc ôn tập. Trong cùng một tiết học, không nên yêu …

Vở Bài Tập Toán 4: Nơi bán giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

 • Tác giả: websosanh.vn
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 2.22 (62 vote)
 • Tóm tắt: Sách – Combo Toán Nâng Cao và Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 4 – Vở Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 4 (bộ 3 cuốn). 112.000 đ shopee.vn …

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân trang 17

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 12/04/2021
 • Đánh giá: 2.19 (128 vote)
 • Tóm tắt: Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân trang 17 – Các bài giải vở bài tập Toán 4 bám sát vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 và Tập 2 để …

Xem thêm: Top 8 toán lớp 5 trang 129 130 131 đầy đủ nhất

Giải vở bài tập toán 4 bài 129 : Luyện tập chung

 • Tác giả: pgddtthoaison.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 2.01 (74 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập … Bài 1. Tính : a) 49:57 b) 13:14. Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán 4 bài 129 : Luyện tập … Mỗi túi có số gam kẹo là :.

Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trọn Bộ Tập 1 , Tập 2

 • Tác giả: sachvip.net
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 1.81 (59 vote)
 • Tóm tắt: Cách làm các bài tập trong vở này cũng giống như cách làm các bài tập trong sách giáo khoa. Do đó, ở những nơi có điều kiện giáo viên có thể hướng dẫn học sinh …

Vở bài tập Toán 4 | Lớp 4 – soanvan.net

 • Tác giả: soanvan.net
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 1.77 (196 vote)
 • Tóm tắt: Giải VBT toán lớp 4 tập 1, tập 2 với lời giải chi tiết, phương pháp giải ngắn bám sát nội dung sách giúp các em học tốt môn toán 4.

Giải vở bài tập toán lớp 4 | Luyện tập chung trang 75, 76 – Học thật tốt

 • Tác giả: hocthattot.vn
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 1.64 (107 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5. (Trang 76 SBT Toán 4). Viết tiếp vào chỗ chấm: Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi S là …

Giải VBT toán lớp 4 trang 6 tập 1 bài 1, 2, 3 đầy đủ

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 1.65 (135 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn Giải VBT toán lớp 4 trang 6 tập 1 bài 1, 2, 3 được các đội ngũ chuyên gia giảng dạy biên soạn chi tiết và đầy đủ nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu …

Vở Bài Tập Toán Lớp 4

 • Tác giả: metaisach.com
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 1.42 (99 vote)
 • Tóm tắt: Do đó, ở những nơi có điều kiện giáo viên có thể hướng dẫn học sinh làm bài ở vở này trong thực hành, luyện tập.
Xem thêm
Scroll to Top