Trang chủ » Top 20 lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi chi tiết nhất

Top 20 lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi chi tiết nhất

Top 20 lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

– Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của hóa trị và chỉ số của nguyên tố kia.

– Phương pháp lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị:

Đặt hợp chất có dạng: Cách lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị cực hay | Hóa học lớp 8 Cach Lap Cong Thuc Hoa Hoc Cua Mot Chat Theo Hoa Tri Cuc Hay 1

Với:

+) A, B là nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử (đã biết).

+) a, b lần lượt là hóa trị của A, B (đã biết hoặc đã xác định được).

+) x, y chỉ số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử (x, y chưa biết, cần xác định).

Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

Chuyển về tỉ lệ: Cách lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị cực hay | Hóa học lớp 8 Cach Lap Cong Thuc Hoa Hoc Cua Mot Chat Theo Hoa Tri Cuc Hay 2

Lấy x = b (hay b’) và y = a (hay a’) nếu a’, b’ là những số nguyên đơn giản hơn so với a, b.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi photpho hóa trị V và oxi.

Hướng dẫn giải:

Đặt công thức hóa học dạng chung của hợp chất có dạng: PxOy.

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.V = y.II

Chuyển thành tỉ lệ: Cách lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị cực hay | Hóa học lớp 8 Cach Lap Cong Thuc Hoa Hoc Cua Mot Chat Theo Hoa Tri Cuc Hay 3

Lấy x = 2 thì y = 5. Vậy công thức hóa học của hợp chất là P2O5.

Ví dụ 2: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.

B. X2Y.

C. XY2.

D. X2Y3.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

– Xác định hóa trị của X:

Xem thêm: Top 10+ who wrote this book

Đặt hóa trị của X là a. Ta có:

2.a = 3.II ⇒ a = III.

– Xác định hóa trị của Y:

Đặt hóa trị của Y là b. Ta có:

1.b = 2.I ⇒ b = II.

– Đặt công thức hóa học hợp chất của X và Y là XmYn.

Theo quy tắc hóa trị có:

III.m = II.n

Chuyển thành tỉ lệ: Cách lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị cực hay | Hóa học lớp 8 Cach Lap Cong Thuc Hoa Hoc Cua Mot Chat Theo Hoa Tri Cuc Hay 4

Lấy m = 2 thì n = 3. Công thức hóa học của hợp chất là: X2Y3.

Ví dụ 3: Biết Ca có hóa trị II, nhóm (PO4) có hóa trị III. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây?

A. CaPO4.

B. Ca2(PO4)2.

C. Ca3(PO4)2.

D. Ca3(PO4)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng Cax(PO4)y.

Theo quy tắc hóa trị có: II.x = III.y

Chuyển thành tỉ lệ: Cách lập công thức hóa học của một chất theo hóa trị cực hay | Hóa học lớp 8 Cach Lap Cong Thuc Hoa Hoc Cua Mot Chat Theo Hoa Tri Cuc Hay 5

Lấy x = 3 thì y = 2. Công thức hóa học của hợp chất là: Ca3(PO4)2.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Biết trong hợp chất giữa S và H thì S có hóa trị II. Công thức hóa học thỏa mãn là

A. H2S.

B. HS.

C. H4S.

Xem thêm: Top 13 axit nào được dùng để khắc lên thủy tinh

D. HS2.

Câu 2: Hợp chất giữa Cr hoá trị II và (PO4) hoá trị III có công thức hoá học đúng là

A. CrPO4.

B. Cr2(PO4)3.

C. Cr3(PO4)2.

D. Cr(PO4)2.

Câu 3: Hợp chất của P và H, trong đó P có hóa trị III là

A. P3H.

B. PH.

C. PH3.

D. P3H3.

Câu 4: Cho biết:

– Công thức hoá học của hợp chất tạo nên từ nguyên tố X với nhóm (PO4) hoá trị III là XPO4.

– Công thức hóa học của hợp chất tạo nên từ nhóm nguyên tử Y với H là H3Y.

Công thức hoá học của hợp chất tạo nên từ X và Y là

A. X2Y3.

B. XY.

C. XY2.

D. X2Y.

Câu 5: Từ hoá trị của Al trong Al2O3. Hãy chọn công thức hoá của hợp chất giữa Al liên kết với gốc (SO4) có hóa trị II trong số các công thức sau:

A. Al2(SO4)3.

B. AlSO4.

C. Al3(SO4)2.

D. Al(SO4)3.

Xem thêm: Top 20+ giải bài tập toán lớp 4 trang 22 đầy đủ nhất

Câu 6: Hợp chất nào sau đây C có hóa trị II?

A. CaCO3.

B. CH4.

C. CO.

D. CO2.

Câu 7: Một hợp chất có phân tử gồm: 3 Ca, 2 P, 8 O. Công thức nào sau đây là đúng?

A. Ca2(PO4)3.

B. CaPO4.

C. Ca3(PO4)2.

D. Ca3PO4.

Câu 8: Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A. Kali clorua KCl2.

B. Kali sunfat K(SO4)2.

C. Kali sunfit KSO3.

D. Kali sunfua K2S.

Câu 9: Kim loại X có hoá trị III, công thức muối sunfat của kim loại X là

A. XSO4.

B. X(SO4)3.

C. X2(SO4)3.

D. X3SO4.

Câu 10: N có hóa trị IV trong công thức hóa học nào sau đây?

A. NO.

B. N2O.

C. N2O3.

D. NO2.

Top 20 lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Câu 2: Lập công thức hóa học Lập công thức hóa học của hợp chất

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 4.71 (455 vote)
 • Tóm tắt: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Fe (III) và Cl(I). Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Mg (II) và nhóm hydroxide OH (I).

Lập công thức hóa học của các hợp chất P(III) và H C (IV) và S(II) Fe (III) và O

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 4.58 (433 vote)
 • Tóm tắt: a) lập công thức hóa học của các hợp chất hai nguyên tố sau: … bởi Thanh Nguyên 29/09/2018 … +)Gọi CTHH của hợp chất là: PxHy (x,y thuộc N*).

Bài 5 trang 38 sgk hóa học 8, Lập công thức hóa học của những hợp chất

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 4.25 (506 vote)
 • Tóm tắt: 5. a) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau: P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O. b) Lập công thức hóa học của những …

Lập CTHH của các hợp chất sau: a/ Magiê sunfat do nguyên tố Magiê (II) và nhóm SO4 (II) tạo thành. b/ Kali photphat do nguyên tố Kali (I) và nhóm PO4 (III)  tạo thành. (Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất trên)

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.11 (288 vote)
 • Tóm tắt: Lập CTHH của các hợp chất sau: a/ Magiê sunfat do nguyên tố Magiê (II) và nhóm SO4 (II) tạo thành. b/ Kali photphat do nguyên tố Kali (I) và nhóm PO4 (III) …

LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC KHI BIẾT HÓA TRỊ

 • Tác giả: thcsvanyen.pgdhadong.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 3.91 (449 vote)
 • Tóm tắt: Yêu cầu: Để lập được CTHH của hợp chất bắt buộc nắm chắc kí hiệu hóa học (KHHH) và hóa trị của các nguyên tố tạo nên hợp chất. * Hoặc nhớ mẹo hóa trị một số …

Xem thêm: Top 9 từ vựng unit 11 lớp 10 đầy đủ nhất

1) lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi: N (V) và O (II) 2) LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT TẠO BỞI: S (VI) và O (II) 3 lập công thức hóa họ

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 3.6 (286 vote)
 • Tóm tắt: Answers ( ) · ⇒x=1; y=3 (x,y là số nguyên dương) · Vậy CTHH là Al(NO3)3 · CTHH đc tạo bởi Cu và CO3 có dạng chug: Cux(CO3)y · Theo quy tắc HT⇒ II . x=II . y.

Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Na và CO3 là

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 3.43 (598 vote)
 • Tóm tắt: LẬP CTHH KHI BIẾT HÓA TRỊ *-* Lập CTHHB1: Viết CTHH chung B2: Theo quy tắc hóa trị: ax = by => = phân số tối …

Cách Lập Công Thức Hóa Học Khi Biết Hóa Trị Nhanh Và Chính Xác

Cách Lập Công Thức Hóa Học Khi Biết Hóa Trị Nhanh Và Chính Xác
 • Tác giả: blog.marathon.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 3.38 (571 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: Lập CTHH của nhôm oxit khi biết Al cho hóa trị III và Oxi có hóa trị II. Bài giải: Ta gọi công thức hóa học của hợp chất đó là AlxOy.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Marathon Education là nền tảng học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh – Sinh uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Với nội dung chương trình giảng dạy bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào …

a) Lập công thức hóa học của những hợp chất hai nguyên tố sau: a) P (III) và H C (IV) và S (II) Fe (III) và O. b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau: Na (I) và OH (I) Cu (II) và (SO4) (II) Ca (II) và (NO3)(I)

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 3.07 (533 vote)
 • Tóm tắt: b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau: Na (I) và OH (I); Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3)(I).

Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nhôm và oxi

 • Tác giả: hoahoc24h.com
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 2.99 (184 vote)
 • Tóm tắt: Lập công thức hóa học tạo bởi nhôm(Al) và Oxi(O2) là một dạng bài tập trong chương trình hóa học lớp 8. Dạng bài tập này chúng ta sẽ đi đến đáp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy công thức hóa học tạo bởi nhôm(Al) và Oxi(O2) là Al2O3 – Bài giải chi tiết – Gọi công thức hóa học tổng quát của hợp chất cần tìm là AlxOy Theo bài ra ta có: – Hóa trị của nguyên tố nhôm là III số hóa trị là 3 – Hóa trị của nguyên tố oxi là II …

Xem thêm: Top 9 tính thể tích khí

Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi 1 nguyên tố và nhóm nguyên tử Al (III) và (SO4) (II)?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 2.81 (106 vote)
 • Tóm tắt: Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi 1 nguyên tố và nhóm nguyên tử Al (III) và (SO4) (II)?. A. Al2(SO4)2. B. Al2(SO4)3. C. Al(SO4)3.

Quy tắc hóa trị là gì? Vận dụng quy tắc hóa trị như thế nào?

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 2.79 (139 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ 1: Lập công thức hóa hóa học của hợp chất được tạo bởi magie (Mg) có hóa trị là II và oxi (O) cũng có hóa trị II.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trước khi tìm hiểu cụ thể định nghĩa quy tắc hóa trị là gì ta cần hiểu chính xác hóa trị của một nguyên tố được xác định như thế nào. Thực tế, hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị. …

Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi P (V) và O là:

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 2.56 (82 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi P (V) và O là: P2O5 (theo quy tắc hóa trị ). Đáp án A …

Lập công thức hóa học của hợp chất giữa nhôm(Al) hóa trị III với a O hóa trị II

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 2.52 (65 vote)
 • Tóm tắt: Lập công thức hóa học tạo bởi nhôm Al và Oxi O2 là một dạng bài tập trong chương trình hóa học lớp 8. Dạng bài …

Lập công thức hóa họcLập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 2.29 (73 vote)
 • Tóm tắt: Câu 2: Lập công thức hóa học. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Fe (III) và Cl(I). Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Mg (II) và nhóm …

Xem thêm: Top 13 bé tập tô số từ 1 đến 10 chính xác nhất

Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi C hóa trị 4 và hóa trị 2 là

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 2.23 (118 vote)
 • Tóm tắt: c, d viết H đứng trước nguyên tố và S và Cl. Bài 2. Lập CTHH cho các hợp chất: a. Cu(II) và Cl b. Al và NO3 c …

Lập công thức hóa học của hợp chất giữa nhôm Al hóa trị III với

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 2.19 (109 vote)
 • Tóm tắt: 1/Lập CTHH hợp chất tạo bởi nguyên tố Al và nhóm NO3. Cho biết ý nghĩa CTHH trên. 2/ Lập CTHH hợp chất có phân tử gồm:Ba và SO4. Cho biết ý nghĩa CTHH …

Cho biết công thức hoá học của hợp chất được tạo bởi hai nguyên tố X và O (oxygen) Y và H (hydrogen) lần lượt là XO,YH. Hãy lập công thức hoá học của hợp chất giữa X với Y, biết X và Y có hoá trị bằng hoá trị của chúng trong các chất XO và YH3

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 2.07 (89 vote)
 • Tóm tắt: Cho biết công thức hoá học của hợp chất được tạo bởi hai nguyên tố X và O (oxygen); Y và H (hydrogen) lần lượt là XO,YH. Hãy lập công thức hoá học của hợp …

Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 2.05 (153 vote)
 • Tóm tắt: VD1: Lập CTHH của hợp chất tạo bởi nitơ IV và oxi … Học bài, chuẩn bị bài “Luyện tập 2” ôn tập kiến thức: Công thức hóa học, ý nghĩa của CTHH, hóa trị, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (Cho biết khối lượng nguyên tử Ba = 137; S = 32; O = 16; P = 31; N = 14; Cl = 35,5; Na = 23) c, Đáp án Câu Đáp án Điểm Phần I: Trắc nghiệm Câu 1: Nguyên tử Số e trong nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e lớp ngoài cùng Cacbon 6 6 4 Magie 12 12 2 Clo …

Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi sulfur và oxygen, trong đó sulfur chiếm 40% về khối lượng còn lại là oxi, biết khối lượng phân tử của hợp chất là 80 amu

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 1.9 (199 vote)
 • Tóm tắt: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi sulfur và oxygen, trong đó sulfur chiếm 40% về khối lượng còn lại là oxi, biết khối lượng phân tử …
Scroll to Top