Trang chủ » Top 20+ lục địa mới trỗi dậy chi tiết nhất

Top 20+ lục địa mới trỗi dậy chi tiết nhất

Top 20+ lục địa mới trỗi dậy chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về lục địa mới trỗi dậy mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Câu hỏi: Châu Phi là một lục địa mới xuất hiện vì

A. Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ.

B. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở châu Phi với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân

C. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước đều giành được độc lập

D. Phong trào giải phóng dân tộc ở đây đã làm lung lay hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân

Câu trả lời :

Đáp án B. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở châu Phi với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội Tìm hiểu về các nước Châu Phi và Châu Mỹ Latinh!

Mục lục

I. Các nước Châu Phi

1. Đôi nét về cuộc đấu tranh giành độc lập

– Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước châu Phi bị chủ nghĩa thực dân bắt làm nô lệ.

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi trỗi dậy mạnh mẽ ⇒ Châu Phi trở thành “Lục địa trỗi dậy”.

– Các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi:

* Giai đoạn 1945 – 1954: Phong trào giải phóng dân tộc nổ ra sớm ở Bắc Phi với những thắng lợi ở Ai Cập (1953, Libi (1952),…

Xem thêm: Top 20+ ô xtra lô it chi tiết nhất

* Giai đoạn 1954 – 1960: Phong trào đấu tranh lan rộng ở Bắc Phi và Tây Phi với các thắng lợi của: Tunisia (1956), Ghana (1956), Ghine (1957), Maroc (1960),…

* Giai đoạn 1960 – 1975:

+ Năm 1960, 17 nước Châu Phi giành được độc lập, được lịch sử ghi là “Năm Châu Phi”.

+ Những thắng lợi của nhân dân Ê-ti-ô-pi-a (1974), Mô-dăm-bích và Ăng-ghen năm 1975 được coi là sự sụp đổ cơ bản của chủ nghĩa thực dân và hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi.

* Giai đoạn 1985 – nửa cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX: Nhân dân các thuộc địa còn lại ở châu Phi đã hoàn thành cuộc đấu tranh lật đổ ách thống trị thực dân cũ, giành độc lập dân tộc và quyền sống của con người. .

+ Ngày 18/4/1980, nhân dân Nam Rodedia tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Dimbabue.

Ngày 21 tháng 3 năm 1990, Namibia tuyên bố độc lập.

+ Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc sụp đổ ở Nam Phi.

Bản đồ Châu Phi sau Thế chiến II

2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội

Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi xây dựng đất nước, thu được một số thành tựu kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi vẫn ở trong tình trạng lạc hậu và không ổn định (nghèo đói, xung đột, nội chiến, bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài, v.v.).

Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) – Tháng 5 năm 1963, sau này được đổi tên thành Liên minh châu Phi (AU), thực hiện nhiều chương trình phát triển của lục địa này.

Chặng đường phát triển của Châu Phi còn phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ.

II. Các nước Mỹ Latinh

Xem thêm: Top 20+ thank you for the nice gift chính xác nhất

1. Vài nét về quá trình đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập.

– Từ đầu thế kỉ XIX, nhiều nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lại phụ thuộc vào Mĩ.

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa vào lợi thế về kinh tế và quân sự, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành sân sau của mình và xây dựng các chế độ độc tài thân Mĩ.

⇒ Cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh chống lại các chế độ độc tài thân Mĩ diễn ra sôi nổi.

– Các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Mĩ Latinh:

* Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1959: phong trào đấu tranh phát triển rộng khắp các nước Mĩ Latinh, với nhiều hình thức: bãi công (ở Chi-lê, …), khởi nghĩa vũ trang (ở Pa-na-ma, Bô-li-vi-a, …), đấu tranh nghị viện (ở Argentina, Venezuela, …).

* Giai đoạn từ năm 1959 đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX:

Thắng lợi của cách mạng Cu-ba (1/1/1959) đánh dấu bước phát triển mới của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập của nhân dân các nước Mỹ Latinh.

Bản đồ Châu Phi sau Thế chiến II

– Tháng 8-1961, Mĩ thành lập Liên minh cùng tiến nhằm lôi kéo các nước Mĩ Latinh tham gia ngăn chặn ảnh hưởng của Cu-ba, nhưng phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh vẫn diễn ra mạnh mẽ.

– Từ những năm 60 đến những năm 70, phong trào đấu tranh chống Mỹ, giành độc lập tự do phát triển mạnh mẽ, giành nhiều thắng lợi.

⇒ Châu Mỹ Latinh trở thành “Lục địa bùng cháy”.

* Giai đoạn từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX đến nay.

– Mĩ tăng cường hoạt động chống phá cách mạng Mĩ Latinh. Ví dụ:

Xem thêm: Top 9 the lights out because we the electricity bill

Can thiệp ở Panama (1990).

+ Bao vây, cấm vận, cô lập, chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Cu Ba.

⇒ Cách mạng Mĩ Latinh gặp nhiều khó khăn, thử thách.

2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội

– Sau khi giành lại độc lập, các nước Mĩ Latinh đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, nhiều nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC) như Braxin, Ác-hen-ti-na, Mê-hi-cô.

– Ở Cuba:

Sau khi cách mạng thành công, Cuba tiến hành cải cách dân chủ.

+ Năm 1961 tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Với sự cố gắng của nhân dân và sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được nhiều thành tựu như xây dựng công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lý, nông nghiệp phát triển đa dạng, đạt nhiều thành tựu cao về văn hoá, giáo dục. , y tế, thể thao….

Trong những năm 1980, các nước bị suy thoái kinh tế trầm trọng, lạm phát tăng nhanh, nợ nước ngoài chồng chất, dẫn đến nhiều biến động chính trị (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, v.v.)

– Trong những năm 1990, nền kinh tế Mỹ Latinh có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ lạm phát giảm mạnh, đầu tư nước ngoài tăng… Tuy nhiên, kinh tế – xã hội Mỹ Latinh vẫn còn nhiều khó khăn. xã hội (đặc biệt tham nhũng là vấn nạn quốc gia, phân phối không công bằng, nợ nước ngoài).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Top 23 lục địa mới trỗi dậy tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

châu lục nào được mệnh danh là ‘lục địa mới trỗi dậy’

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 4.99 (673 vote)
 • Tóm tắt: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh là “lục địa mới trỗi dậy”? A. Châu Á. B. Châu Mĩ Latinh. C. Châu Âu. D. Châu Phi.

“Lục địa mới trỗi dậy” là cụm từ dùng để diễn tả phong trào đấu tra

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 4.64 (410 vote)
 • Tóm tắt: “Lục địa mới trỗi dậy” là cụm từ dùng để diễn tả phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở. Trả Lời. Hỏi chi tiết.

Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy” vì

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 4.49 (411 vote)
 • Tóm tắt: Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy” vì · A. là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mĩ. · B. phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã làm rung …

Sử   [Sử 12] Châu Phi – lục địa mới trỗi dậy

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 4.31 (407 vote)
 • Tóm tắt: vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai châu phi được mệnh danh là lục địa mới trỗi dậy.

Châu Phi là Lục địa mới trỗi dậy vì:

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 4.14 (338 vote)
 • Tóm tắt: Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy” vì: A.Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước …

Xem thêm: Top 20+ bài 38 trang 95 sgk toán 9 tập 1 chi tiết nhất

Lục địa mới trỗi dậy được mệnh danh cho khu vực nào sau năm 1945

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 3.93 (401 vote)
 • Tóm tắt: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra lẻ tẻ, yếu ớt và hầu hết đều thất bại. Tuy nhiên …

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Châu Phi được gọi là &quotLục địa mới trỗi dậy&quot vì

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 3.7 (429 vote)
 • Tóm tắt: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lịch sử thế giới gọi châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy” và khu vực Mĩ latinh là “Lục địa bùng cháy” vì lí do chủ yếu nào …

Châu Phi được ví là “Lục địa mới trỗi dậy” vì – Hoc24h.vn

 • Tác giả: hoc24h.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 3.4 (430 vote)
 • Tóm tắt: Châu Phi được ví là “Lục địa mới trỗi dậy” vì: A. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở Châu Phi với cuộc đấu …

Châu Phi là Lục địa mới trỗi dậy vì:

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 3.21 (532 vote)
 • Tóm tắt: Châu Phi là Lục địa mới trỗi dậy” vì: B.Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở châu Phi trong …

Châu Phi là lục địa mới trỗi dậy vì – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 2.97 (67 vote)
 • Tóm tắt: – Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi dâng cao mạnh mẽ ⇒ châu Phi trở thành “Lục địa mới trỗi dậy”. – …

Châu Phi là Lục địa mới trỗi dậy vì:

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 2.81 (83 vote)
 • Tóm tắt: Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy” vì: · A. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước ở châu Phi đã …

Xem thêm: Top 14 tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học chi tiết nhất

Vì sao Châu Phi được gọi là &quotLục địa mới trỗi

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 2.78 (171 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Vì sao Châu Phi được gọi là “Lục địa mới trỗi dậy”? A Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi trở thành lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế …

Top 20 Châu Phi Là Lục Địa Mới Trỗi Dậy Vì

 • Tác giả: ladigi.vn
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 2.64 (89 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đang tìm kiếm về Châu Phi Là Lục Địa Mới Trỗi Dậy Vì, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Châu Phi Là Lục Địa Mới Trỗi Dậy Vì được team.

Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 châu Phi được mệnh danh là Lục địa mới trỗi dậy

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 2.45 (186 vote)
 • Tóm tắt: Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 , châu Phi được mệnh danh là “Lục địa mới trỗi dậy”?Câu 17141 …

Lục địa mới trỗi dậy là cụm từ dùng để diễn tả phong

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 2.39 (163 vote)
 • Tóm tắt: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được gọi là “Lục địa ngủ kĩ”, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được gọi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được gọi là Lục địa trỗi dậy vì?

 • Tác giả: lop.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.32 (161 vote)
 • Tóm tắt: Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đã diễn ra sôi nổi ở châu lục này, được mệnh danh là“lục địa mới trỗi dậy”. Đáp án cần chọn là: B …

Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), châu Phi được mệnh danh là Lục địa mới trỗi dậy?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 2.23 (88 vote)
 • Tóm tắt: Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), châu Phi được mệnh danh là “Lục địa mới trỗi dậy”?

Xem thêm: Top 9 chứng minh sin 2 cos 2 1 chi tiết nhất

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được gọi là Lục địa trỗi dậy vì?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 2.08 (147 vote)
 • Tóm tắt: Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), châu Phi được mệnh danh là “Lục địa mới trỗi dậy”? Xem đáp án » 24/05/2022 1,724 …

Châu Phi là lục địa mới trỗi dậy vì: B. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 1.95 (111 vote)
 • Tóm tắt: Châu Phi là lục địa mới trỗi dậy” vì: B. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước ở châu Phi đã …

Có nhận định cho rằng : sau chiến tranh thế giới thứ 2, châu phi được mệnh danh là lục địa mới trổi dậy em hãy làm sáng tỏ nhận định trên

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 1.98 (183 vote)
 • Tóm tắt: Châu Phi được mệnh danh là lục địa mới trỗi dậy vì: sau chiến tranh thế giới t2,phong trào dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước giành …

Điểm giống và và khác nhau giữa phong trào giải phóng dân tộc của Châu Á phi mỹ la tinh

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 1.78 (106 vote)
 • Tóm tắt: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được mệnh danh là: “lục địa mới trỗi dậy” vì phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ sau một thời …

Từ sau 1945 tới đây vì sao châu Phi được ví như lục địa mới trỗi dậy

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 1.72 (144 vote)
 • Tóm tắt: a) Từ sau 1945 tới đây vì sao Châu Phi được ví như ” lục địa mới trỗi dậy ” ? b) Tại sao nói:” Ở châu phi, cuộc đấu tranh xóa bỏ nghèo …

Lục địa mới trỗi dậy được mệnh danh cho khu vực nào sau năm 1945

 • Tác giả: vh2.com.vn
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 1.56 (81 vote)
 • Tóm tắt: D.Châu Phi là lục địa mới trỗi dậy . Lời giải: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là Năm châu Phi với 17 nước châu Phi được trao trả độc lập .
Xem thêm
Scroll to Top