Trang chủ » Top 10+ một trong những phương hướng cơ bản

Top 10+ một trong những phương hướng cơ bản

Top 10+ một trong những phương hướng cơ bản

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Một trong những phương hướng cơ bản mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

1 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyê

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 4.9 (653 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là ?A. Giữ nguyên tình trạng tài nguyên, không khai thác và sử dụngB

2 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 4.63 (212 vote)
 • Tóm tắt: · Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo 

3 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 4.43 (319 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì? A. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. B. Làm tốt công tác thông tin tuyên 

Xem thêm: Top 13 cần cẩu a nâng được 1000kg

4 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.Tăng cườ. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 4.33 (453 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.Tăng cườ

5 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 4.01 (547 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì? A Nâng cao đời sống nhân dân B Tăng cường nhận thức, thông tin C Nâng cao hiệu quả 

6 Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (Có đáp án) – Mobitool

 • Tác giả: mobitool.net
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 3.88 (462 vote)
 • Tóm tắt: · Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là. A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 22. Tại làng chài ven phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 5 lớp học đặc biệt được Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn dành cho 102 cư dân vạn đò trên địa bàn huyện có độ …

7 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là?

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 3.77 (355 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 22. Tại làng chài ven phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 5 lớp học đặc biệt được Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn dành cho 102 cư dân vạn đò trên địa bàn huyện có độ …

Xem thêm: Top 10+ tiếng việt lớp 5 bài 29a chính xác nhất

8 Câu 10: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 3.52 (521 vote)
 • Tóm tắt: Câu 10: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì? Trang chủ · Bài tập · Lớp 11 · GDCD 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 22. Tại làng chài ven phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 5 lớp học đặc biệt được Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn dành cho 102 cư dân vạn đò trên địa bàn huyện có độ …

9 Để thực hiện thành công chính sách dân số mới | Tạp chí Tuyên giáo

 Để thực hiện thành công chính sách dân số mới | Tạp chí Tuyên giáo
 • Tác giả: tuyengiao.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 3.22 (338 vote)
 • Tóm tắt: · (TG) – Nghị quyết số 21-NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới chỉ ra đúng và trúng phương hướng giải quyết những vấn đề dân số nổi bật ở 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Kiêm nhiệm” là đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy quản lý DS-KHHGĐ thời kỳ 1961-1991. Toàn bộ Lãnh đạo, các Ủy viên, Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo hoặc Ủy ban DS-KHHGĐ các cấp đều “kiêm nhiệm”. Như vậy, công tác DS-KHHGĐ chỉ là nhiệm vụ phụ, thứ …

10 Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì? | GDCD 11 (Trang 101 – 109 SGK) | Tech12h

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 3.18 (352 vote)
 • Tóm tắt: Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Xem toàn bộ: 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Kiêm nhiệm” là đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy quản lý DS-KHHGĐ thời kỳ 1961-1991. Toàn bộ Lãnh đạo, các Ủy viên, Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo hoặc Ủy ban DS-KHHGĐ các cấp đều “kiêm nhiệm”. Như vậy, công tác DS-KHHGĐ chỉ là nhiệm vụ phụ, thứ …

11 Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại là

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 2.92 (178 vote)
 • Tóm tắt: · Lý thuyết GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại · Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất · Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15 (mức độ Vận 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Kiêm nhiệm” là đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy quản lý DS-KHHGĐ thời kỳ 1961-1991. Toàn bộ Lãnh đạo, các Ủy viên, Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo hoặc Ủy ban DS-KHHGĐ các cấp đều “kiêm nhiệm”. Như vậy, công tác DS-KHHGĐ chỉ là nhiệm vụ phụ, thứ …

Xem thêm: Top 10 phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm

12 Câu 7. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là A. tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí. B. tăng cường công tác tổ chức. C. tăn

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 2.7 (196 vote)
 • Tóm tắt: GDCD · Lớp 11 · 10 điểm · 1start – 04:08:45 11/03/2022 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Kiêm nhiệm” là đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy quản lý DS-KHHGĐ thời kỳ 1961-1991. Toàn bộ Lãnh đạo, các Ủy viên, Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo hoặc Ủy ban DS-KHHGĐ các cấp đều “kiêm nhiệm”. Như vậy, công tác DS-KHHGĐ chỉ là nhiệm vụ phụ, thứ …

13 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.76 (162 vote)
 • Tóm tắt: Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 GDCD Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn GDCD 11 năm 2021 Trường THPT
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Kiêm nhiệm” là đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy quản lý DS-KHHGĐ thời kỳ 1961-1991. Toàn bộ Lãnh đạo, các Ủy viên, Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo hoặc Ủy ban DS-KHHGĐ các cấp đều “kiêm nhiệm”. Như vậy, công tác DS-KHHGĐ chỉ là nhiệm vụ phụ, thứ …

14 [LỜI GIẢI] Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì? – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 2.65 (126 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì? A. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền. B. Làm tốt công tác thông tin, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Kiêm nhiệm” là đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy quản lý DS-KHHGĐ thời kỳ 1961-1991. Toàn bộ Lãnh đạo, các Ủy viên, Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo hoặc Ủy ban DS-KHHGĐ các cấp đều “kiêm nhiệm”. Như vậy, công tác DS-KHHGĐ chỉ là nhiệm vụ phụ, thứ …

15 Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 2.42 (52 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: B. Lời giải: Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Kiêm nhiệm” là đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy quản lý DS-KHHGĐ thời kỳ 1961-1991. Toàn bộ Lãnh đạo, các Ủy viên, Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo hoặc Ủy ban DS-KHHGĐ các cấp đều “kiêm nhiệm”. Như vậy, công tác DS-KHHGĐ chỉ là nhiệm vụ phụ, thứ …
Xem thêm
Scroll to Top