Trang chủ » Top 15 my responsibility is to wash

Top 15 my responsibility is to wash

Top 15 my responsibility is to wash

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về My responsibility is to wash mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 My responsibility is to wash the dishes and take the garbage

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 4.98 (903 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash the dishes and take ______ the garbage every day.A. upB. inC. onD. out

2 [LỜI GIẢI] My responsibility is to wash dishes and the garbage – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 4.72 (464 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash dishes and _______the garbage. A. take off. B 

3 My responsibility is to wash dishes and the garbage. | – Học online chất lượng cao

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 4.51 (228 vote)
 • Tóm tắt: · Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. My responsibility is 

Xem thêm: Top 8 pha chế dung dịch

4 My responsibility is to wash dishes and the garbage.A. take offB. take –

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 4.22 (400 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash dishes and _______the garbage.A. take offB. take outC. take care ofD. take over

5 My responsibility is to wash dishes and the garbage

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 4.07 (566 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash dishes and the garbage. A. take care of B. take out C. take off D. take over

6 My responsibility is to wash the dishes and take. the garbage every day A.up. B.in. C.on. D. Out câu hỏi 421450 –

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 3.84 (493 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash the dishes and take… the garbage every day A.up. B.in. C.on. D. Out câu hỏi 421450 – hoidap247.com

7 My responsibility is to wash dishes and the garbage

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 3.64 (445 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash dishes and _______the garbage. A. take off. B. take out. C. take care of. D. take over. Sai B là đáp án đúng Xem lời giải

Xem thêm: Top 10+ the aboriginal peoples of australia are experts đầy đủ nhất

8 My responsibility is to find a solution./ My responsibility is findng a solution. | WordReference Forums

 • Tác giả: forum.wordreference.com
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 3.41 (282 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to find a solution/ My responsibility is … However, if we alter the sentence– My responsibilities are these: to wash 

9 My responsibility is to wash dishes and the garbage. |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 3.31 (205 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash dishes and _______the garbage. Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý

10 Choose the best answer My responsibility is to wash the dishes an

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 3.08 (591 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash the dishes and _____ the rubbish. A. take up. B. get out. C. get up

11 My responsibility is to wash the dishes and take the garbage every day

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 2.83 (102 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash the dishes and take ______ the garbage every day. · A. up · B. in · C. on · D. out · Đáp án D Kiến thức về cụm động từ. A. take up: 

Xem thêm: Top 10+ nét vẽ có mấy loại chính xác nhất

12 My responsibility is to wash dishes and the garbage

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 2.77 (156 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash dishes and ______ the garbage. A take off B take out C take care of D take over Giải thích:garbage

13 my main responsibility is to wash the dishes and take out the garbage dịch – my main responsibility is to wash the dishes and take out the garbage Việt làm thế nào để nói

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 2.75 (71 vote)
 • Tóm tắt: my main responsibility is to wash the dishes and take out the garbage dịch

14 My responsibility is to wash the dishes and take the garbage every day | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 2.5 (104 vote)
 • Tóm tắt: Question 6: My responsibility is to wash the dishes and take ______ the garbage every day. A. up B. in C. on D. out

15 My responsibility is to wash the dishes and the rubbish

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 2.55 (111 vote)
 • Tóm tắt: My responsibility is to wash the dishes and_____ the rubbish. A. take up. B. get out
Xem thêm
Scroll to Top