Trang chủ » Top 8 ngành tin học gắn liền với

Top 8 ngành tin học gắn liền với

Top 8 ngành tin học gắn liền với

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Ngành tin học gắn liền với mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

2 Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 4.59 (211 vote)
 • Tóm tắt: Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tửA. Sự phát triển, sử dụngB. Sử dụng, tiêu thụC

Xem thêm: Top 10 the population of the world is growing at a dangerous

3 Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 1 (có đáp án): Tin học là một ngành khoa học

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.53 (321 vote)
 • Tóm tắt: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 1 (có đáp án): Tin học là một ngành khoa học – Bộ … hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử

4 Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 08/16/2022
 • Đánh giá: 4.37 (542 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử. A. Sự phát triển, sử dụng. B. Sử dụng, tiêu thụ

Xem thêm: Top 15 i prefer staying at work late

5 Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 4.01 (573 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải. Ngành tin học gắn liền với sử phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất, phương pháp thu thập, lưu trữ, 

6 Ngành tin học gắn liền với? – Networks Business Online Việt Nam & International VH2

 • Tác giả: vh2.com.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 3.93 (221 vote)
 • Tóm tắt: · Networks Business Online Việt Nam & International VH2 / Tin Học / Ngành tin học gắn liền với? Ngành tin học 

Xem thêm: Top 10+ the natural world is under violent

7 Ngành tin học gắn liền với?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 3.77 (307 vote)
 • Tóm tắt: · Ngành Tin học hình thành và phát triển thành một ngành khoa học độc lập đáp ứng nhu cầu con người. Vậy ngành tin học gắn liền với?

8 [CHUẨN NHẤT] Đặc thù của ngành tin học là

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 3.45 (587 vote)
 • Tóm tắt: Ngành tin học gắn liền với sử phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, 
Xem thêm
Scroll to Top