Trang chủ » Top 20+ nội dung chính của sự điều hòa

Top 20+ nội dung chính của sự điều hòa

Top 20+ nội dung chính của sự điều hòa

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Nội dung chính của sự điều hòa mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh 12 bài 3: Điều hòa hoạt động gen (P1) | Tech12h

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 4.89 (655 vote)
 • Tóm tắt: Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào. … Câu 13: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là:

2 Câu hỏi trắc nghiệm nâng cao chủ đề Điều hòa hoạt động gen Sinh học 9 có đáp án – Tài liệu text

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 4.66 (342 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là . A. điều hịa q trình dịch mã. B. điều hòa lượng sản phẩm của gen. C. điều hịa q trình phiên 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

3 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là A. điều hòa hoạt động

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 4.5 (427 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là · A. điều hòa hoạt động nhân đôi ADN · B. điều hòa lượng sản phẩm gen · C. điều hòa quá trình dịch mã · D. điều 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

4 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

 • Tác giả: thidaihoc.vn
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 4.29 (593 vote)
 • Tóm tắt: · Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là. thidaihoc. 1 year ago … A. Điều hòa lượng sản phẩm của gen. B. Điều hòa quá trình dịch mã
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

5 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 4.09 (335 vote)
 • Tóm tắt: B. điều hòa lượng sản phẩm của gen. C. iều hòa quá trình phiên mã. D. điều hoà hoạt động nhân đôi ADN
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

Xem thêm: Top 17 giáo án sinh 10

6 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 3.99 (510 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là. điều hòa hoạt động nhân đôi ADN. điều hòa lượng sản phẩm gen. điều hòa quá trình dịch mã
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

7 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 3.6 (349 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là. A. điều hòa hoạt động nhân đôi ADN. B. điều hòa lượng sản phẩm gen. C. điều hòa quá trình dịch mã
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

8 Câu 1: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 3.47 (597 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là … B. điều hòa lượng sản phẩm của gen. C. điều hòa quá trình … D. điều hoà hoạt động nhân đôi ADN
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

9 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là A. điều hòa quá trình dịch mã B. điều hòa lượng sản phẩm của gen C. đi. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 3.31 (593 vote)
 • Tóm tắt: (1) Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở cấp độ phiên mã. (3) Trật tự nucleotit đặc thù mà tại đó enzim ADN- polimeraza có thể nhận 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

10 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là: A. điều hòa

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 3.18 (212 vote)
 • Tóm tắt: D. điều hòa hoạt động nhân đôi ADN. Xem lời giải. Câu hỏi trong đề: 25 Bộ đề thi thử THPTQG môn Sinh hoc cực hay có lời giải chi tiết (Đề số 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

11 [CHUẨN NHẤT] Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 2.81 (79 vote)
 • Tóm tắt: Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra hay điều hòa các quá trình nhân đôi ADN, phiên mã tạo ARN và quá trình tổng hợp protein ( 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

Xem thêm: Top 16 the building work is still

12 TOP 40 câu Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 3 ( có đáp án 2022) – Điều hòa hoạt động của gen

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 2.8 (66 vote)
 • Tóm tắt: Câu 2: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau … Câu 4: Khi nói về cấu trúc của operon, điều khẳng định nào sau đây là chính xác?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

13 Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, mô hình cấu trúc của operon Lac – Sinh 12 bài 3

 • Tác giả: hayhochoi.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 2.68 (96 vote)
 • Tóm tắt: · Hy vọng với bài viết Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, mô hình cấu trúc của operon Lac ở nội dung môn Sinh học lớp 12 trên của 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

14 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là:

 • Tác giả: lop.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 2.61 (99 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là: A. điều hòa quá trình dịch mã. B. điều hòa lượng sản phẩm của gen. C. điều hòa quá trình phiên mã
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

15 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là? – EMG Online

 • Tác giả: emg.com.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 2.42 (169 vote)
 • Tóm tắt: Điều hòa hoạt động của gen liên quan tới các chất cảm ứng hay tín hiệu. Ví dụ: Ở vi khuẩn E.Coli: genquy định tổng hợp enzim phân giải đường lactozo chỉ hoạt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

16 Câu 1: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là A. điều hòa quá trình dịc

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 2.38 (178 vote)
 • Tóm tắt: C. sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra. D. ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi động. Câu 3: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

17 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là: A. điều hòa | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 2.27 (135 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Enzim ARN polimeraza chỉ khởi động được quá trình phiên mã khi tương tác được với vùng. A. khởi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

Xem thêm: Top 20+ cách tính múi giờ địa lý 6 đầy đủ nhất

18 Giáo án Sinh học bài 3: Điều hòa hoạt động gen

 • Tác giả: lop12.net
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 2.22 (60 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung bài mới: Trong hai bài trước đã xét cơ chế hoạt động của 3 quá trình thiết yếu cho sự tồn tại của tế bào : Nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

19 Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là |

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 2.15 (142 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là A Diều hòa quá trình dịch mã. B Diều hòa lượng sản phẩm của gen. C Diều hòa quá trình phiên mã
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

20 [LỜI GIẢI] Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 2.05 (51 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là. A. Điều hòa quá trình dịch mã. B. Điều hòa lượng sản phẩm của gen. C. Điều hoà hoạt động nhân đôi ADN
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

21 Bài 3 – Điều hòa hoạt động gen – Cơ chế di truyền và biến dị

 • Tác giả: cocheditruyenvabiendi.weebly.com
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 1.86 (87 vote)
 • Tóm tắt: Sự điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ. … ii. nội dung bài học … Điều hòa hoạt động của gen chính là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

22 Điều hòa hoạt động gen Sinh học 12

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 1.8 (144 vote)
 • Tóm tắt: Vùng khởi động (P): Là nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. 2. Cơ chế hoạt động của Ôpêrôn lac ở E.Coli
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …

23 Chương I: Điều hòa hoạt động gen tại

 • Tác giả: soanbai123.com
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 1.71 (90 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là · Câu 2: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E. · Câu 3: Operon Lac của vi khuẩn E. · Câu 4:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành. <b>Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là </b> A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động …
Scroll to Top