Trang chủ » Top 9 not only the exam đầy đủ nhất

Top 9 not only the exam đầy đủ nhất

Top 9 not only the exam đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Not only the exam mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

2 Not only the exam but she also got a scholarship

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 4.63 (378 vote)
 • Tóm tắt: Not only ______ the exam but she also got a scholarship. A. she passed. B. did she pass

Xem thêm: Top 14 quang phổ hấp thụ

3 Not only the exam but she also got a scholarship

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 4.43 (295 vote)
 • Tóm tắt: Not only ______ the exam but she also got a scholarship. Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến 

4 Not only did she pass the exam but did she also get a scholarship

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 4.31 (204 vote)
 • Tóm tắt: ID 774669. Not only did she pass the exam but did she also get a scholarship. … Căn cứ vào cấu trúc đảo ngữ với “not only….but…also

Xem thêm: Top 20+ 2 x 2 x 1 3 x 3 x 1

5 Not only the exam but she also got a scholarship A. has she passed    B. she has passed   C. she passed D. did. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 4.08 (215 vote)
 • Tóm tắt: Not only _____ the exam but she also got a scholarship A. has she passed B. she has passed C. she passed D. did

6 Not only the exam but she also got a scholarship. A. has she

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 3.98 (463 vote)
 • Tóm tắt: Not only _____ the exam but she also got a scholarship. A. has she passed B. she has passed C. she passed D. did she passed

Xem thêm: Top 10+ english or french you can choose đầy đủ nhất

7 Not only the exam but she also got a scholarship

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 3.69 (249 vote)
 • Tóm tắt: Not only _____ the exam but she also got a scholarship. · A. she passes · B. has she passed · C. she has passed · D. did she pass

8 Not only the exam but she also got a scholarship to study abroad

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 3.45 (512 vote)
 • Tóm tắt: Not only _____ the exam but she also got a scholarship to study abroad. A. has she passed B. she has passed C. she passed D. did she passTrang tài liệu, 

9 Not only the exam but she also got a scholarship.             A. she passed B. did she pass            C. she had passed       D. has she p

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 3.33 (224 vote)
 • Tóm tắt: Not only ______ the exam but she also got a scholarship. A. she passed B. did she pass C. she had passed D. has she p
Xem thêm
Scroll to Top