Trang chủ » Top 10+ nowadays more and more đầy đủ nhất

Top 10+ nowadays more and more đầy đủ nhất

Top 10+ nowadays more and more đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Nowadays more and more mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

1 Nowadays more and more students work in | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 4.98 (943 vote)
 • Tóm tắt: Nowadays more and more students ______ work in mountainous areas in summers. A. voluntarily B. volunteer C. volunteers D. voluntary

2 [LỜI GIẢI] Nowadays more and more women go out to work and they become – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 4.72 (220 vote)
 • Tóm tắt: Nowadays more and more women go out to work, and they become more ____ than they used to

3  secondlearnbuildactivities Nowadays, more and more people around the world are learning English as a (1) language. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 4.43 (493 vote)
 • Tóm tắt: secondlearnbuildactivities Nowadays, more and more people around the world are learning English as a (1)_____ language

4 Nowadays, More And More People Are Changing The (23) They Use Their Televisions. When Television Was New, We Used To Turn (24) – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 4.31 (252 vote)
 • Tóm tắt: Nowadays, more and more people are changing the (23)______ They use their televisions. When television was new, we used to turn (24) ______ 

Xem thêm: Top 9 tiếng anh 6 unit 12 a closer look 2

5 Nowadays more and more people want to get things done instantly (services, information, tasks). Why is this? Do you think this is a positive or negative development? – IELTS Writing Samples

 • Tác giả: writing9.com
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 4.04 (512 vote)
 • Tóm tắt: IELTS Writing Samples by topic. Get a band score and detailed report instantly. Check your IELTS essays right now! Read more »

6 nowadays more and more people are changing the way they use their tele dịch – nowadays more and more people are changing the way they use their tele Việt làm thế nào để nói

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 3.79 (220 vote)
 • Tóm tắt: But now we choose the programs we watch much more carefully because we have many other interesting things to do.One result of this change is that we are 

7 12: Nowadays more and more students work in mountainous areas in summers. A. voluntarily B. volunteer C. volunteers D. voluntary

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 3.74 (408 vote)
 • Tóm tắt: 12: Nowadays more and more students ______ work in mountainous areas in summers. A. voluntarily B. volunteer C. volunteers D. voluntary

8 [Writing Task 2] Nowadays, women as well as men work full-time. Therefore, women and men should share household tasks evenly. To what extent do you agree or disagree? – Jay Nguyen IELTS

[Writing Task 2] Nowadays, women as well as men work full-time. Therefore, women and men should share household tasks evenly. To what extent do you agree or disagree? - Jay Nguyen IELTS
 • Tác giả: jaynguyenielts.com
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 3.55 (295 vote)
 • Tóm tắt: On the one hand, sharing household tasks evenly can promote greater equality between the sexes. In the past, while most men were breadwinners, women were more 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

9 Nowadays, more and more older people who need employment compete with the younge – Học IELTS Online

 • Tác giả: ieltsplanet.info
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 3.28 (452 vote)
 • Tóm tắt: Nowadays, more and more older people who need employment compete with the younger people for the same jobs. What problems this causes? What are solutions?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

Xem thêm: Top 20+ the university of cambridge is a prestigious chính xác nhất

10 Nowadays, more and more young people want to have a university ……………

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 3.11 (454 vote)
 • Tóm tắt: Nowadays, more and more young people want to have a university ……………. . A education B educational C educate D educator Giải thích:Vậy đáp án đúng là A
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

11 Cumplete the sentence. 1. Nowadays, more and more people are shopping a. by 2. Thanks a. to 3. I&x27m late for the meeting, the Internet. 23. Texa b. from c

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 2.95 (79 vote)
 • Tóm tắt: Cumplete the sentence. 1. Nowadays, more and more people are shopping a. by 2. Thanks a. to 3. I’m late for the meeting, the Internet. 23
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

12 Nowadays more and more women go out to work, and they become more than they used to. |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 2.75 (164 vote)
 • Tóm tắt: Nowadays more and more women go out to work, and they become more ______ than they used to.Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

13 Nowadays, more and more older people who need employment – IELTS Writing Task 2 Cause/Solution Essay

 • Tác giả: ieltsmaterial.com
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 2.65 (198 vote)
 • Tóm tắt: · IELTS Writing Task 2 Topic: Nowadays, more and more older people who need employment compete with the younger people for the same jobs. What 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

14 Nowadays more and more women go out to work, and they become more than they used to

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 2.62 (169 vote)
 • Tóm tắt: Nowadays more and more women go out to work, and they become more ______ than they used to.Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

Xem thêm: Top 10+ cách đổi giờ ra phân số chính xác nhất

15 Câu hỏi nowadays more people work in manufacturing and tourism

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 2.48 (122 vote)
 • Tóm tắt: Nowadays, more people work in ______. A. manufacturing and tourism. B. agricultural section. C. foreign enterprises. D. the rice fields
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

16 Nowadays more and more women go out to work, and they become more than they used to

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 2.37 (116 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Câu hỏi: Nowadays more and more women 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

17 Nowadays, more and more people are changing the …30……………. why they

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 2.37 (72 vote)
 • Tóm tắt: Choose the word or phrase that best fits the blank space in the following passage.Nowadays, more and more people are changing the …30…………….. why they use 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

18 Nowadays more and more women go out to work, and they become more than they used to

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 2.18 (123 vote)
 • Tóm tắt: ID 108063. Nowadays more and more women go out to work, and they become more than they used to. A. independently B. dependence C. dependent D. independent
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …

19 IELTS Band 8 essay, topic: Nowadays that many women have full time jobs, it is logical to share the housework evenly between men and women (agree/disagree) | IELTS-Blog

 • Tác giả: ielts-blog.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 2.08 (192 vote)
 • Tóm tắt: Accuracy of expression could be improved (see corrections underlined in blue), but all in all this essay seems worthy of IELTS Band 8. Click here to see more 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên việc chia đều việc nhà có thể gây hại nếu không tính đến tình trạng sức khỏe và khối lượng công việc của mỗi cá nhân. Ví dụ một số phụ nữ có thể không có đủ sức bền để làm việc trong nhiều giờ như nam giới. Vì vậy tốt nhất là chồng hoặc …
Xem thêm
Scroll to Top