Trang chủ » Top 20+ nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế đầy đủ nhất

Top 20+ nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế đầy đủ nhất

Top 20+ nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 4.95 (830 vote)
 • Tóm tắt: Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất B. Thẩm tách từ đất 

2 Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 4.68 (208 vote)
 • Tóm tắt: Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: … C. Thẩm thấu và thẩm tách từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất

3 Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 4.51 (507 vote)
 • Tóm tắt: Một người đàn ông có bố mẹ bình thường và ông nội bị bệnh galacto huyết lấy một người phụ nữ bình thường, bố mẹ bình thường nhưng cô em gái 

4 1, Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào: A. Hoạt động trao đổi chất B. Chênh lệch nồng độ ion C. Cung cấp năng lượng D. Hoạt động thẩm thấu 2, Sự xâ

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 4.36 (576 vote)
 • Tóm tắt: Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: A. Hoạt tải từ đất vào … D. 80% 7, Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo 

5 Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 11/14/2021
 • Đánh giá: 4.13 (500 vote)
 • Tóm tắt: Trương Thu Hằng Thẩm tách khác thẩm thấu ở chỗ nào ạ?? . 30/07/2018. VNK Ngân Thẩm tách hay còn 

Xem thêm: Top 20+ hình chiếu trục đo xiên góc cân chi tiết nhất

6 Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Bài 1: Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ

 • Tác giả: dayhocmoi.com
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 3.88 (442 vote)
 • Tóm tắt: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua. A. miền lông hút. B. miền chóp rễ. … Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

7 [LỜI GIẢI] Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 3.71 (277 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi. Nhận biết. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

8 Bài 4. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ thể A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất. B. Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động tra

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 3.49 (466 vote)
 • Tóm tắt: Bài 4. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ thể A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

9 Nước xâm nhập vào tế bào lông hút theo cơ chế

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 3.2 (248 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả các ion khoáng đi vào cơ thể thực vật luôn phải đi qua màng sinh chất của loại tế bào nào sau đây? Vòng đai Caspari có vai trò: · Sự hút khoáng thụ động 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

10 Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: |

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 3.1 (200 vote)
 • Tóm tắt: Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: A Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất B Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ sự 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

11 Khi nói về cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 08/20/2022
 • Đánh giá: 2.99 (142 vote)
 • Tóm tắt: Khi nói về cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?(I) Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

Xem thêm: Top 18 you can choose four subjects either in arts

12 Cho các nhận định sau: I. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 2.88 (118 vote)
 • Tóm tắt: Cho các nhận định sau: I. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ II. Con đường gian bào vận chuyển nước và ion khoáng đến nội bì 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

13 Các con đường xâm nhập của nước từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 2.79 (52 vote)
 • Tóm tắt: I. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ. II. Con đường gian bào vận chuyển nước và ion khoáng đến nội bì thì bị đai Caspari chặn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

14 Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế:

 • Tác giả: stemup.app
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.54 (79 vote)
 • Tóm tắt: Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế:.A.Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất.B.Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ sự 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

15 Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế:   A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi ch. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 08/07/2022
 • Đánh giá: 2.53 (151 vote)
 • Tóm tắt: (III) Các ion khoáng chỉ được cây hấp thụ vào theo cơ chế chủ động đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng ATP từ hô hấp. Lớp 0 Sinh học. 1
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

16 Cho các nhận định sau: I. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 2.3 (118 vote)
 • Tóm tắt: Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ. II. Con đường gian bào vận chuyển nước và ion khoáng đến nội bì thì bị đai Caspari chặn lại và 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

17 Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: 

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 2.34 (184 vote)
 • Tóm tắt: Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

Xem thêm: Top 15 trắc nghiệm tin 12 bài 11 chính xác nhất

18 Nước xâm nhập từ đất vào rễ theo cơ chế nào?

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 2.12 (143 vote)
 • Tóm tắt: A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất. B. Thẩm tách từ đất vào rễ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

19 | Cho các nhận định sau: I. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ II. Con đường gian bào vận chuyển nước và ion khoáng đến nội bì thì bị đai Caspari chặn lại và chuyển sang con đường tế bào chất III. Cả 2 con đường gian bào và con đường tế bào chất đều điều chỉnh được dòng vận chuyển vào trung trụ. IV. Các ion khoáng được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút của rễ theo 2 cơ chế: thẩm thấu và chủ động. Số nhận định đúng là:

 • Tác giả: hoc24h.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 2.03 (69 vote)
 • Tóm tắt: I. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ. II. Con đường gian bào vận chuyển nước và ion khoáng đến nội bì thì bị đai Caspari chặn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

20 Giải Sinh 11 – Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 2.06 (173 vote)
 • Tóm tắt: Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất của cây. Các ion khoáng xâm nhập vào 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

21 Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế:

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 11/02/2021
 • Đánh giá: 1.9 (55 vote)
 • Tóm tắt: · Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất. Dựa vào lí thuyết Sinh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

22 Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào theo có chế thụ động phụ thuộc vào yếu tố nào

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 1.85 (50 vote)
 • Tóm tắt: Nước trong cây có 2 dạng chính: nước liên kết và nước tự do. + Nước tự do là các dạng nước trong thành phần TB, trong các khoang gian bào, trong các mạch 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …

23 Cho các nhận định sau:1. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ –

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 1.63 (85 vote)
 • Tóm tắt: Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ2. Con đường gian bào vận chuyển nước và ion khoáng đến nội bì thì bị
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút ở rễ có bao nhiêu đặc điểm? (I)Thành tế bào dày (II)Không thấm cutin (III)Có không bào nằm ở trung tâm lớn (IV)Là tế bào biểu bì ở rễ (V)Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của hệ rễ …
Scroll to Top