Trang chủ » Phân tích thơ văn lớp 8 đầy đủ chi tiết

Phân tích thơ văn lớp 8 đầy đủ chi tiết

Tôi đi học – Thanh Tịnh


Trong lòng mẹ – Nguyên Hồng


Tức nước vỡ bờ – Ngô Tất Tố


Lão Hạc – Nam Cao


Đánh nhau với cối say gió – Xéc-van-tét


Cô bé bán diêm – An – Đec – Xen


Chiếc lá cuối cùng – O Hen – ri


Hai cây phong – Ai –ma – tốp


Thông tin ngày trái đất năm 2000


Ôn dịch thuốc lá – Nguyễn Khắc Viện


Bài toán dân số – Thái An


Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Phan Bội Châu


Đập đá ở Côn Lôn – Phan Chu Trinh


Muốn làm thằng cuội – Tản Đà


Ông Đồ – Vũ Đình Liên


Nhớ rừng – Thế Lữ


Quê hương – Tế Hanh


Khi con tu hú – Tố Hữu


Tức cảnh Pác – bó – Hồ Chí Minh


Ngắm trăng –  Hồ Chí Minh


Chiếu dời đô – Lý Công Uẩn


Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn


Nước Đại Việt ta – Nguyễn Trãi


Bàn luận về phép học – La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp


Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc


Đi bộ ngao du – Ru-xô


Ông Giuốc –  đanh mặc lễ phục – Mô – li – e

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top