Trang chủ » Top 20+ phát triển không qua biến thái chính xác nhất

Top 20+ phát triển không qua biến thái chính xác nhất

Top 20+ phát triển không qua biến thái chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về phát triển không qua biến thái mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Câu hỏi: Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái?

Trả lời:

– Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái:

+ Phát triển của động vật qua biến thái là kiểu phát triển có sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

+ Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.

– Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

+ Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trường thành.

+ Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

Hãy cùng THPT Trịnh Hoài Đức tìm hiểu thêm về biến thái ở động vật nhé!

1. Biến thái là gì?

Là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. Sự phát triển của động vật được chia làm 2 loại: phát triển không thông qua biến thái và phát triển thông qua biến thái.

2. Phân loại biến thái

Dựa vào biến thái người ta phân chia phát triển của động vật thành các kiểu sau:

Phát triển không qua biến thái.

+ Ví dụ về phát triển không qua biến thái: Đa số động vật có xương sống và rất nhiều loài động vật không xương sống phát triển không qua biến thái.

Xem thêm: Top 13 the organization was established in 1950 in the usa

Phát triển qua biến thái hoàn toàn.

+ Phát triển qua biến thái không hoàn toàn. Ví dụ về phát triển qua biến thái không hoàn toàn: Phát triển của châu chấu là một ví dụ điển hình về phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

Phát triển qua biến thái:

=> Không phải loại sinh vật nào cũng trải qua quá trình biến thái.

3. Phát triển không biến thái

Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành.

Đa số động vật có xương sống (bò sát, chim, thú) và rất nhiều loài động vật không xương sống phát triển không qua biến thái.

4. Phát triển qua biến thái

Phát triển qua biến thái là kiểu phát triển mà con non (ấu trùng) có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí khác nhau giữa các giai đoạn và khác với con trưởng thành.

a. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn

– Phát triển qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện (gần giống với con trưởng thành), trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành

– Gặp ở một số loài côn trùng như: châu chấu, cào cào, gián…

Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái? (ảnh 2)

b. Phát triển qua biến thái hoàn toàn

Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

Có ở đa số loài côn trùng (bướm, ruồi, ong…) và lưỡng cư…

Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái? (ảnh 3)

* Sự khác biệt giữa biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn

Xem thêm: Top 10+ my new sofa is than the old one đầy đủ nhất

Biến thái hoàn toàn

Biến thái không hoàn toàn

– Là kiểu phát triển mà ấu trùng (sâu bướm ở côn trùng) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành. Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành.

– Là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống con trưởng thành (ví dụ: châu chấu không có cánh hoặc cánh chưa phát triển đầy đủ). Trải qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

5. Bài tập

Bài tập 1: Ở động vật, phát triển qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm là:

A. có hoặc không qua lột xác.

B. con non giống hoàn toàn con trưởng thành,

C. không qua lột xác.

D. con non khác hoàn toàn con trưởng thành.

Đáp án đúng: A. có hoặc không qua lột xác.

Bài tập 2: Sự phát triển của trâu, bò là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn D. tất cả đều đúng

Đáp án đúng: A. không qua biến thái

Xem thêm: Top 13 bài 15 trang 13 sgk toán 8 tập 2 chính xác nhất

Bài tập 3: Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn ?

A. Cánh cam, bọ rùa.

B. Cá chép, khỉ, chó, thỏ.

C. Bọ ngựa, cào cào

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

Đáp án đúng: A. Cánh cam, bọ rùa.

Bài tập 4: Sơ đồ phát triển qua biến thái hoàn toàn ở bướm theo thứ tự nào sau đây:

A. Bướm → trứng → sâu → nhộng → bướm

B. Bướm → sâu → trứng → nhộng → bướm

C. Bướm → nhộng → sâu → trứng → bướm

D. Bướm → nhộng → trứng → sâu → bướm

Đáp án đúng: A. Bướm → trứng → sâu → nhộng → bướm

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Top 23 phát triển không qua biến thái tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/12/2022
 • Đánh giá: 4.91 (681 vote)
 • Tóm tắt: Bài 2 (trang 151 SGK Sinh 11): Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn. Quảng …

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 4.67 (386 vote)
 • Tóm tắt: thành. III. PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI Ở CÁ HEO: Cá heo con lúc mới sinh dài khoảng 1m, nặng 10- …

Phát triển không qua biến thái có đặc điểm

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 4.55 (227 vote)
 • Tóm tắt: >> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Phát triển không qua biến thái có đặc điểm

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 4.2 (480 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển không qua biến thái: con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần với con trưởng thành, không trải qua giai đoạn lột xác …

Phát triển qua biến thái là gì

 • Tác giả: laodongdongnai.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 4.18 (332 vote)
 • Tóm tắt: Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. Bài 1 trang 151 SGK Sinh học 11; Bài 2 trang 151 SGK Sinh học 11 …

Xem thêm: Top 10+ trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng đầy đủ nhất

nêu đại diện, các giai đoạn phát triển, khái niệm về phát triển không qua biến thái ở động vật

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 3.79 (252 vote)
 • Tóm tắt: – Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng …

Bài 2 trang 151 SGK Sinh học 11. Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn

 • Tác giả: baitap.me
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 3.47 (541 vote)
 • Tóm tắt: – Động vật phát triển không qua biến thái: Cá chép, rắn, bồ câu, chó, mèo, chuột, … – Động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn: Cánh cam, bướm, bọ rùa,…

Phương thức sinh trưởng và phát triển không qua biến thái ở động vật có đặc điểm nào sau đây?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 3.38 (401 vote)
 • Tóm tắt: Con non giống hệt con trưởng thành về cấu tạo sinh lí chí khác về kích thước và khối lượng. Đáp án A. Sinh trưởng phát triển không qua biến thái ở động vật có …

Sinh trưởng, phát triển ở động vật

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 3.16 (403 vote)
 • Tóm tắt: Đa số động vật có xương sống (bò sát, chim, thú) và rất nhiều loài động vật không xương sống phát triển không qua biến thái. III. PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI. Phát …

(DOC) Bài-Sinh | Harrison Juniel – Academia.edu

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 2.85 (65 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển không qua biến thái Phát triển không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành.

Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái xảy ra chủ yếu ở đối tượng nào sau đây

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 2.7 (153 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng …

Xem thêm: Top 20+ nghệ thuật đòn bẩy là gì đầy đủ nhất

Nêu khái niệm phát triển không qua biến thái

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 2.77 (97 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo, sinh lí gần giống con trưởng thành ( ví dụ châu chấu con không có …

Phát triển không qua biến thái có đặc điểm?

 Phát triển không qua biến thái có đặc điểm?
 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 2.63 (196 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển không qua biến thái: con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần với con trưởng thành, không trải qua giai đoạn lột xác …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Có biến thái hoàn toàn từ sâu bướm thành nhộng sau đó thành bướm trưởng thành: Ấu trùng (sâu bướm) trải qua nhiều lần lột xác và biến đổi thành nhộng. Nhộng là giai đoạn tu chỉnh lại toàn bộ cơ thể để biến thành bướm; các mô, cơ quan cũ của sâu …

Phân biệt sự phát triển trải qua biến thái và không biến thái ở sinh

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 2.58 (164 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển không qua biến thái: là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành. Con non phát triển thành …

Cá sấu có phát triển qua biến thái không

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 2.42 (172 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển không qua biến thái và phát triểnqua biến tháiQuan sát đoạn phim và nghiên cứu SGK hãy hoàn thànhnội dung vào phiếu học tập.Đặc điểmI.

Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái

Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái
 • Tác giả: tmdl.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 2.28 (57 vote)
 • Tóm tắt: => Không phải loại sinh vật nào cũng trải qua quá trình biến thái. su khac nhau giua phat trien qua bien thai va khong qua bien thai 1. Chúng ta …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. Biến thái có ý nghĩa quan trọng đối với sinh vật trong sự sống. Vì chúng tạo ra sự thích nghi cao độ với môi trường sống trong từng …

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 2.16 (94 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển không qua biến thái là kiểu phát triển mà trong đó con non sẽ có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Hooc môn Ơstrogen: Đây là loại hooc môn được sản xuất tại buồng trứng, có tác dụng chính là kích thích sự sinh trưởng và phát triển mạnh trong giai đoạn dậy thì do tăng quá trình phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc …

Xem thêm: Top 17 english has become the main language of

Bài 1 trang 79 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Dưới đây là sơ đồ các kiểu phát triển ở người, ếch và châu

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 2.07 (182 vote)
 • Tóm tắt: + Hình 3 : Phát triển qua biến thái không hoàn toàn. – Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình phát triển của động vật gọi là biến …

Phát triển không qua biến thái là gì? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2 (54 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển không qua biến thái (phát triển trực tiếp): là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí tương tự con trưởng thành.

những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái  là:

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 1.85 (106 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là: cá chép, gà, thỏ, khỉ.

Bài 37: Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Động Vật

Bài 37: Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Động Vật
 • Tác giả: suachuatulanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 1.82 (73 vote)
 • Tóm tắt: – Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát triển qua biến thái hoàn toàn có ở hầu hết những loài côn trùng nhỏ ( bướm, ruồi, Long, … ) và lưỡng cư, …. Phát triển của bướm là một ví dụ nổi bật về phát triển qua biến thái hoàn toàn . Quá trình phát triển của bướm hoàn toàn có thể chia làm …

Phát triển qua biến thái là gì

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 1.7 (165 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển qua biến thái không hoàn toàn:là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống con trưởng thành (ví dụ: châu chấu không có …

Phát triển không qua biến thái là gì?

 • Tác giả: hubm.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 1.67 (103 vote)
 • Tóm tắt: Hầu hết các động vật có xương sống (bò sát, chim, động vật có vú) và nhiều động vật không xương sống phát triển không qua biến thái. 4. Phát …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng. Biến thái có vai trò quan trọng đối với cơ thể sống. Vì chúng tạo ra sự thích nghi cao với môi trường sống trong từng thời kỳ thích …
Scroll to Top