Trang chủ » Top 8 phép biến hình nào sau đây là phép dời hình chính xác nhất

Top 8 phép biến hình nào sau đây là phép dời hình chính xác nhất

Top 8 phép biến hình nào sau đây là phép dời hình chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Phép biến hình nào sau đây là phép dời hình mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

2 Trắc nghiệm Hình học 11: Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau | Tech12h

Trắc nghiệm Hình học 11: Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau | Tech12h
 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 4.6 (584 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ, phép biến hình biến hình (1) thành hình (3) là thực hiện liên tiếp hai phép dời hình nào sau đây
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y-3=0. Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp đối xứng tâm I(1;2) và phép tịnh tiến theo vecto $vec{v}=(-2;1)$ biến đường thẳng d …

Xem thêm: Top 21 không ai bị bắt nếu chính xác nhất

3 Các phép biến hình sau là phép dời hình

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 4.43 (479 vote)
 • Tóm tắt: Các phép biến hình sau là phép dời hình. A. Phép tịnh tiến, phép vị tự tỉ số k = 3. B. Phép quay, phép vị tự k = -2. C. Phép tịnh tiến, phép quay, phép đồng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y-3=0. Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp đối xứng tâm I(1;2) và phép tịnh tiến theo vecto $vec{v}=(-2;1)$ biến đường thẳng d …

4 Câu 6 trang 9 SGK Hình 11 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ , xét các phép biến hình sau đây:

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 4.25 (285 vote)
 • Tóm tắt: Trong hai phép biến hình trên, phép nào là phép dời hình ? Lấy hai điểm bất kì M=( 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y-3=0. Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp đối xứng tâm I(1;2) và phép tịnh tiến theo vecto $vec{v}=(-2;1)$ biến đường thẳng d …

Xem thêm: Top 9 trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng chính xác nhất

5 20 câu trắc nghiệm Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau (có đáp án) chọn lọc

20 câu trắc nghiệm Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau (có đáp án) chọn lọc
 • Tác giả: toptailieu.vn
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 4 (315 vote)
 • Tóm tắt: · Câu 4: Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ, phép biến hình biến hình (1) thành hình (3) là thực hiện liên tiếp hai phép dời hình nào sau đây
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toptailieu.vn xin giới thiệu 20 câu trắc nghiệm Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau (có đáp án) chọn lọc, hay nhất giúp học sinh lớp 11 ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán. Tài liệu gồm có các nội dung chính …

6 Phép biến hình nào sau đây không là phép dời hình? A. phép tịnh tiến

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 12/06/2021
 • Đánh giá: 3.82 (368 vote)
 • Tóm tắt: Phép biến hình nào sau đây không là phép dời hình? A. Phép tịnh tiến B. Phép đối xứng tâm C. Phép đối xứng trục D. Phép vị tựTrang tài liệu, đề thi, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toptailieu.vn xin giới thiệu 20 câu trắc nghiệm Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau (có đáp án) chọn lọc, hay nhất giúp học sinh lớp 11 ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán. Tài liệu gồm có các nội dung chính …

Xem thêm: Top 12 vở bài tập toán lớp 5 trang 13

7 Ví dụ bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng

 • Tác giả: hochieuqua.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 3.69 (376 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? … Phép biến hình nào trong hai phép biến hình trên là phép dời hình?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy cho $overrightarrow{u}$= (3;1) và đường thẳng $d: 2x – y = 0$. Ảnh của đường thẳng d qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay ${{Q}_{(O;{{90}^{o}})}}$ và phép tịnh tiến theo vectơ …

8 Xét hai phép biến hình sau: F1 biến M(xy) thành M&039(-yx)

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 3.53 (211 vote)
 • Tóm tắt: Xét hai phép biến hình sau: (i) Phép biến hình F1, biến mỗi điểm M(x;y) thành điểm M'(-y;x) (ii) Phép … Phép biến hình nào sau đây là một phép dời hình ?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy cho $overrightarrow{u}$= (3;1) và đường thẳng $d: 2x – y = 0$. Ảnh của đường thẳng d qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay ${{Q}_{(O;{{90}^{o}})}}$ và phép tịnh tiến theo vectơ …
Xem thêm
Scroll to Top