Trang chủ » Top 17 phép lai aa x aa chi tiết nhất

Top 17 phép lai aa x aa chi tiết nhất

Top 17 phép lai aa x aa chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Phép lai aa x aa mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

1 Trường hợp trội hoàn toàn phép lai Aa x Aa cho tỉ lệ kiểu gen tỉ lệ kiểu hình là

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 10/12/2022
 • Đánh giá: 4.86 (674 vote)
 • Tóm tắt: · Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai P: Aa x Aa lần lượt là: A. 3:1 và 1:2:1. Nội dung chính Show

2 Câu hỏi trong phép lai aa x aa kiểu gen không thể xuất hiện trong f1 nếu 1 trong 2 cơ thể bố mẹ bị đột biến cơ chế biến dị cấp độ tế bào luyện thi đại học môn sinh

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 02/14/2022
 • Đánh giá: 4.79 (224 vote)
 • Tóm tắt: Trong phép lai Aa x Aa, kiểu gen không thể xuất hiện trong F1 nếu 1 trong 2 cơ thể bố mẹ bị đột biến số lượng NST trong giảm phân là. A

3 Cho biết gen A trội hoàn toàn so với gen a. Tỉ lệ kiểu hình 100% Trội xuất hiện trong các phép lai nào? 1 điểm Aa x aa Aa x Aa AA x aa AAx Aa

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 4.5 (233 vote)
 • Tóm tắt: Cho biết gen A trội hoàn toàn so với gen a. Tỉ lệ kiểu hình 100% Trội xuất hiện trong các phép lai nào? * 1 điểm Aa x aa Aa x Aa AA x aa AAx Aa

4 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn – Giới thiệu

 • Tác giả: stu.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 4.28 (406 vote)
 • Tóm tắt: · Vậy ta có phép lai: Aa x aa → 1/2 Aa : 1/2 aa. Tỉ lệ con sinh ra bình thường trong phép lai là 1/2, sinh 2 đứa bình thường thì tỉ lệ là 1/2 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

Xem thêm: Top 14 tập làm văn kể chuyện lớp 4 trang 124 đầy đủ nhất

5 Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng thường, trội không h

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 4.18 (306 vote)
 • Tóm tắt: Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng thường, trội không hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của phép lai P: Aa x Aa lần lượt là
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

6 Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích I Aa x aa II Aa x Aa III AA x aa

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.89 (369 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích?I. Aa x aa; II. Aa x Aa; III. AA x aa; IV. AA x Aa; V. aa x aa.Câu trả lời đúng là:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

7 Sinh 9 – Tính tỉ lệ kiểu gen | Cộng đồng Học sinh Việt Nam – HOCMAI Forum

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 11/14/2021
 • Đánh giá: 3.68 (489 vote)
 • Tóm tắt: · cho phép lai Aa x Aa thu được 1/4AA:2/4Aa:1/4aa tính tỉ lệ phần các loại KG khi cho F1 tự thụ mình hình dung như này, tuy hơi rườm rà nhưng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

8 Cho các phép lai : I : Aa x aa II : Aa x Aa III : AA x aa IV : AA x Aa | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 3.48 (420 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án B. Các phép lai phân tích là lai tính trạng trội với tính trạng lặn → kiểm tra kiểu gen của cá thể đem lai có thuần chủng hay không
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

Xem thêm: Top 20+ vở bài tập toán lớp 5 bài 63 đầy đủ nhất

9 Phép lai Aa x Aa thu được F1 có A.4 kiểu gen. B. 2 kiểu gen

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 3.28 (402 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai Aa x Aa thu được F1 cóA. 4 kiểu gen. B. 2 kiểu gen. C. 3 kiểu gen. D. 1 kiểu gen
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

10 Trong Các Phép Lai Sau, Phép Lai Phân Tích Là: A.P:Aa X Aa Và P: Aabb X AaBb B.P:Aa X Aa Và P: Aabb X AaBb C.P:Aa X Aa Và P: AaBB X Aabb D.P:aa X Aa V – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 3.12 (489 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: Giải thích các bước giải: B.P:Aa x aa và P: aabb x AaBb. vì phép lai phân tích là phép lai giưa cơ thể mang tính trạng trội (Aa) ;(AaBb) và cơ thể 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

11 Xác định kết quả phép lai sau AA x aa

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 10/10/2022
 • Đánh giá: 2.91 (72 vote)
 • Tóm tắt: Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ? – Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau ? Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

12 Hãy xác định kết quả của những phép lai sau: P : Hoa đỏ (AA ) x hoa

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 2.71 (88 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Sinh học 9 – Sinh Học – Hãy xác định kết quả của những phép lai sau: P : Hoa đỏ (AA ) x hoa trắng (aa) – Tìm đáp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

Xem thêm: Top 20 trong phân tử adn liên kết hiđrô có tác dụng

13 Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp trội? A. AA x AA. B. AA x Aa | – Giáo Dục Tân Phú

 • Tác giả: giaoductanphu.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 2.73 (187 vote)
 • Tóm tắt: · Trả lời: Phép lai AA x AA → 100%AA. Chọn A. Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

14 Viết sơ đồ lai của các phép lai biết kiểu gen AA x AA, AAx Aa và aa xaa – Lê Minh Trí

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.63 (120 vote)
 • Tóm tắt: · Viết sơ đồ lai của các phép lai biết kiểu gen AA x AA, AAx Aa và aa xaa · Câu trả lời (1) · Các câu hỏi mới 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

15 Aa x aa F2 có kiểu gen là gì

 • Tác giả: thatim.com
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 2.42 (52 vote)
 • Tóm tắt: Xác định kiểu gen và kiểu hình của phép lai AA x AA, AA x Aa và AA x aa2/ Ở cà chua – Solanum lycopersicum , tính trạng quả
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

16 [LỜI GIẢI] Ở phép lai AA x aa tạo ra một thể đột biến mà trên cơ thể nà – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 2.29 (162 vote)
 • Tóm tắt: Ở phép lai AA x aa tạo ra một thể đột biến mà trên cơ thể này có một nhóm tế bào có kiểu gen aa, các tế bào còn lại có kiểu gen Aa. Hãy chọn kết luận đúng!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …

17 Xác định tỉ lệ kiểu hình của phép lai Aa x Aa, Aa x aa và AA x AaCho biết gen A quy định tính trạng cây cao trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng thân thấp. Hãy xác định số loại kiểu gen, số lạo kiểu hình, tỉ lệ kiểu hình của các phép lai sau a. Aa lai với Aa b. Aa lai

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 2.23 (199 vote)
 • Tóm tắt: Xác định tỉ lệ kiểu hình của phép lai Aa x Aa, Aa x aa và AA x AaCho biết gen A quy định tính trạng cây cao trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: • Xác suất sinh trai (gái): xác suất này cần linh hoạt nếu đề bài không yêu cầu thì chúng ta không tính, nếu đề bài yêu cầu thì phải xem tính trạng đang xét nằm trên NST thường thì cần nhân 1/2 ở mỗi lần sinh, còn nằm trên NST giới tính thì chúng ta …
Xem thêm
Scroll to Top