Trang chủ » Top 19 rosa and luis are happy to be chính xác nhất

Top 19 rosa and luis are happy to be chính xác nhất

Top 19 rosa and luis are happy to be chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về rosa and luis are happy to be mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

BEFORE YOU READ

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các hình và trả lời câu hỏi.)

1. The people in both pictures belong to a family.

2. The people in picture 1 are celebrating a birthday and the people in picture 2 are celebrating the 50th wedding anniversaries.

Tạm dịch:

1. Mối quan hệ giữa những người trong các hình là gì? => Những người trong 1 bứa hình đều là gia đình.

2. Họ đang tổ chức tiệc mừng gì? => Những người ở bức tranh 1 đang tổ chức tiệc sinh nhật và những người ở bức tranh 2 đang tổ chức kỉ niệm 50 năm ngày cưới.

WHILE YOU READ

Read the passages about birthday and then do the task that follow.

(Đọc các đoạn văn về sinh nhật và kỉ niệm hàng năm, sau đó làm bài.)

A. It is Lisa’s birthday. She is seven years old today, and her family and friends are at her birthday party. On the table is a birthday cake with seven candles, one for each year. People sing ‘Happy Birthday’ to Lisa:

Xem thêm: Top 11 thân thể ở trong lao chính xác nhất

Happy birthday to you!

Xem thêm: Top 11 thân thể ở trong lao chính xác nhất

Happy birthday to you!

Happy birthday, dear Lisa!

Xem thêm: Top 11 thân thể ở trong lao chính xác nhất

Happy birthday to you!

When they finish singing, Lisa blows out the candles on the cake. Then everybody eats cake and ice cream. After that, Lisa opens her birthday cards and presents. Her family and friends give her toys and clothes for her birthday.

In the United States, people of all ages celebrate birthdays. But when an adult has a birthday, there are not a lot of candles on the birthday cake. Many Americans over the age of 30 don’t like to talk about their age. Some people joke every year. “I’m 29 years old today.’’ Perhaps they do not want to be any older.

B. Rosa and Luis are having a party, too. But it is not a bidrthday party. It is an anniversary party. Fifty years ago, Rosa and Luis got married. Today their family and friends are giving them a party. Everyone eats some cake and says “Happy Anniversary!” to Rosa and Luis. People also give cards and gifts to the anniversary couple.

Most married couples in the United States celebrate wedding anniversaries each year. Husbands and wives give flowers or gifts to each other. They often have a quiet dinner at home or at a restaurant. They usually don’t have a big party.

But the 25th and the 50th wedding anniversaries are special. People call the 25th the “silver anniversary” and the 50th the “golden anniversary.” These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between married couples. Rosa and Luis are happy to be together for their golden anniversary.

Dịch bài:

Xem thêm: Top 19 when i was a child chính xác nhất

A.

Đây là sinh nhật của Lisa. Hôm nay cô bé lên 7 tuổi, gia đình và bạn bè của cô bé đều có mặt tại bữa tiệc. Trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật với 7 cây nến, mỗi cây là một năm. Mọi người hát bài ‘‘Chúc mừng sinh nhật” tặng Lisa:

“Chúc mừng sinh nhật của bạn. Chúc mừng sinh nhật của bạn. Chúc mừng sinh nhật Lisa yêu thương Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!” Khi họ ngừng hát, Lisa thổi tắt những cây nến trên cái bánh. Mọi người ăn bánh và kem. Sau đó, Lisa mở thiệp và quà sinh nhật của cô ấy. Gia đình và bạn bè của cô ấy tặng đồ chơi và quần áo vào ngày sinh nhật của cô ấy. Ở Mĩ, mọi người ở mọi lứa tuổi đều tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng khi một người trưởng thành tổ chức sinh nhật, không có quá nhiều nến trên bánh sinh nhật. Nhiều người Mĩ hơn 30 tuổi không muốn nhắc tới tuổi của họ. Một ai đó luôn đùa vào mỗi năm, “hôm nay tôi 29 tuổi”, có lẽ họ không muốn già thêm chút nào nữa.

B.

Rosa và Luis cũng đang có một bữa tiệc. Nhưng không phải là một bữa tiệc sinh nhật. Đó là bữa tiệc kỉ niệm 50 năm Rosa và Luis kết hôn. Hôm nay, gia đình và bạn bè của họ đã tổ chức cho họ một bữa tiệc. Mọi người ăn bánh và nói “CHÚC MỪNG NGÀY KỈ NIỆM HẠNH PHÚC!” tới Rosa và Luis. Mọi người cũng tặng thiệp và quà cho cặp đôi kỉ niệm này. Hầu hết các cặp vợ chồng ở Mĩ đều tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới hằng năm. Vợ và chồng tặng hoa hay quà cho nhau. Họ thường có một bữa tối yên lặng ở nhà hoặc ở một nhà hàng. Họ không thường có một bữa tiệc lớn. Nhưng tiệc kỉ niệm đám cưới thứ 25 và 50 rất đặc biệt. Người ta gọi lần thứ 25 là “kỉ niệm bạc” và lần 50 là “kỉ niệm vàng”. Những lễ kỉ niệm này đánh dấu mốc cho sự hạnh phúc và mối quan hệ vĩnh cửu giữa hai vợ chồng. Luis và Rosa chan hòa niềm hạnh phúc trong kỉ niệm hoàng kim của họ.

Task 1. Decide which of the activities below takes place at a birthday party or at a wedding anniversary party or both. Put a tick (✓) in the right box.

(Làm việc với một bạn cùng học. Quyết định hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây xảy ra ở tiệc sinh nhật hoặc tiệc kỉ niệm ngày cưới hoặc cả hai. Đặt dấu (✓) vào khung đúng)

Hướng dẫn giải:

Birthday party Wedding anniversary party 1. People sing a song. ✓ 2. People eat cake. ✓ ✓ 3. People receive cards and gifts from friends and relatives. ✓ ✓ 4. People joke about their age. ✓ 5. People remember their wedding day. ✓ 6. People go out to dinner. ✓ ✓ 7. People blow out candles, one for each year. ✓

Tạm dịch:

1. Mọi người hát một bài hát. 2. Mọi người ăn bánh. 3. Mọi người nhaanjj thiếp mừng và quà từ bạn bè và họ hàng. 4. Mọi người nói đùa về tuổi của họ. 5. Mọi người nhớ ngày cưới của họ. 6. Mọi người ra ngoài ăn tối. 7. Mọi người thổi nến, một 1 một cây nến.

Task 2. Work with a partner, in each of the following sentences, there is one word which is not true according to the reading passage. Underline the wrong word and provide the correct one.

(Làm việc cùng với một bạn học. Ở mỗi câu sau có một từ không đúng theo đoạn văn. Hãy gạch dưới từ sai và cho từ đúng.)

Xem thêm: Top 20 bài 119 em ôn lại những gì đã học

1. Lisa’s family and her friends are at her eighth birthday party. 2. Everyone makes cake and ice cream at the birthday party. 3. Lisa opens birthday cards and book from her family and friends. 4. Many Americans over the age of 30 don’t like to talk about their anniversaries. 5. Fifty months ago, Rosa and Luis got married. 6. People call the 5th wedding anniversary the “Golden anniversary”. 7. Rose and Luis are happy to be together for their silver anniversary.

***

1. eight ⟶ seventh 2. makes ⟶ eats 3. book ⟶ presents 4. anniversaries ⟶ ages 5. months ⟶ years 6. 5th ⟶ 50th 7. silver ⟶ golden

Tạm dịch:

1. Gia đình của Lisa và bạn bè của cô bé có mặt ở tiệc sinh nhật lần thứ 8. 2. Mọi người làm bánh và kem tại bữa tiệc. 3. Lisa mở thiệp mừng và sách từ gia đình và bạn bè tặng. 4. Nhiều người Mỹ hơn 30 tuổi không thích nói về lễ kỉ niệm của họ. 5. Cách đây 50 năm, Rosa và Luis đã kết hôn. 6. Mọi người gọi kỉ niệm 5 năm ngày cưới là “Hôn nhân Vàng”. 7. Rosa và Luis hạnh phúc bên nhau trong kỉ niệm hôn nhân bạc. 1. I prefer to celebrate my birthday at home because it is quieter than in the restaurant. Moreover, everyone feels at ease and enjoys a family atmosphere. 2. No. Most Vietnamese couple don’t have the habit of having wedding anniversaries. 3. In the future I will celebrate my wedding anniversaries because I think they are occasions for us to celebrate our love, to look back our way and to have fun with relatives and friends.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi theo ý kiến cá nhân.

Tạm dịch:

1. Bạn thích tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu, ở nhà hay nhà hàng? Tại sao? => Tôi thích tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà hơn bởi vì nó yên tĩnh hơn ở nhà hàng. Hơn nữa, mọi người cảm thấy thoải mái và tận hưởng bầu không khí gia đình.

2. Bố mẹ bạn có kỉ niệm ngày cưới không? => Không. Hầu hết các cặp vợ chồng ở Việt Nam không có thói quen kỉ niệm ngày cưới.

3. Trong tương lai bạn có kỉ niệm ngày cưới của mình không? Tại sao có? Tại sao không? => Trong tương lai tôi sẽ kỷ niệm ngày cưới bởi vì tôi nghĩ đó là dịp cho chúng ta kỷ niệm tình yêu, xem lại chặng đường đã qua và chia sẻ niềm vui với họ hàng và bạn bè.

Top 19 rosa and luis are happy to be tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Choose the answer among A B C D to complete each of the

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 4.8 (910 vote)
 • Tóm tắt: Choose the answer among A, B, C, D to complete each of the sentences below: Rosa and Luis are happy to be ______ for their golden anniversary.

Rosa and Luis are happy to be toget

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 4.74 (502 vote)
 • Tóm tắt: Rosa and Luis are happy to be together for their gojden anniversary dịch. … Rosa và Luis đang hạnh phúc để cùng nhau cho kỷ niệm của gojden.

Rosa and Luis are happy to be

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 4.48 (376 vote)
 • Tóm tắt: Rosa and Luis are happy to be ………………….. for their golden anniversary.Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, …

Luis Othoniel Rosa – WAI Think Tank

 • Tác giả: waithinktank.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 4.29 (589 vote)
 • Tóm tắt: In the same way that you use fractals in your work, what we are interested in knowing is how do you use all these sources that seem to be different at first, …

Xem thêm: Top 8 family and friends special edition 4 đầy đủ nhất

Rosa and Luis are happy to be for their golden anniversary

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/28/2022
 • Đánh giá: 4.15 (572 vote)
 • Tóm tắt: Rosa and Luis are happy to be ………………….. for their golden anniversary. A. about. B. around. C. thorough. D. together. Trả Lời. Hỏi chi tiết.

Bài soạn môn Tiếng Anh 11 – Unit 3: Test 2

 • Tác giả: lop11.com
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.82 (471 vote)
 • Tóm tắt: Rosa and Luis are happy to be ______ for their goJden anniversary. a. about b. around c. thorough d. together. 10. ______ from Bill, all the students said …

Rosa and Luis are happy to be for their golden anniversary

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 12/04/2021
 • Đánh giá: 3.69 (203 vote)
 • Tóm tắt: Rosa and Luis are happy to be ______ for their golden anniversary. A about B around C thorough D together Giải thích:Vậy đáp án đúng là D.

Review of Down With Gargamel! by Luis Othoniel Rosa

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 3.39 (473 vote)
 • Tóm tắt: Review of Down With Gargamel! by Luis Othoniel Rosa. … From MOVING FORWARD WITH MERVYN ALLEYNE 153 Reviews the “happy death houses” to the “galactic …

Bài giảng Tiếng Anh 11 – Unit 3: A party (Reading)

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 10/23/2022
 • Đánh giá: 3.38 (279 vote)
 • Tóm tắt: Rosa and Luis are happy to be together for their golden anniversary Task 1: Decide which of the activities below takes place at a birth party or at a …

Xem thêm: Top 15 i prefer staying at work late

Rosa and Luis are happy to be . for their golden anniversary

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.97 (186 vote)
 • Tóm tắt: These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between married couples. Xem đáp án » 19/06/2021 3,627 …

Rosa&39s Italian Restaurant in Pismo Beach

 • Tác giả: rosasrestaurant.com
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 2.75 (189 vote)
 • Tóm tắt: Rosa’s Italian Restaurant is open daily for indoor and patio dining. Our hours are 11:30 to 2:00 for lunch week days only and 4:00 to 9:30 for dinner, …

Rosa and Luis are happy to be . for their golden anniversary

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 11/21/2021
 • Đánh giá: 2.68 (120 vote)
 • Tóm tắt: These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between married couples. Rosa and Luis are happy to be …

Second Avenue, NYC | Hours + Location – Rosa Mexicano

 • Tác giả: rosamexicano.com
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 2.57 (105 vote)
 • Tóm tắt: We are so excited to be back in the neighborhood where we opened our first location in 1984. Located on the corner of 52nd Street and 2nd avenue, our new two- …

Page 35 – tieng anh 11 – Flipbuilder

 • Tác giả: online.flipbuilder.com
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 2.4 (54 vote)
 • Tóm tắt: People sing ‘Happy Birthday’to Lisa: Happy birthday to you! … Rosa and Luis are happy to be together for their golden anniversary. 33 …

Xem thêm: Top 8 x 3 3x 2 chi tiết nhất

Unit 3: Reading – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 2.47 (135 vote)
 • Tóm tắt: Fifty years ago, Rosa and Luis got married. Today their family and friends are giving them a party. Everyone eats some cakes and says: “ Happy anniversary …

Hostal Don Luis (Hotel), Santa Rosa de Lima (El Salvador) deals

 • Tác giả: booking.com
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 2.31 (85 vote)
 • Tóm tắt: Set in Santa Rosa de Lima, 3.1 km from Santa Rosa de Lima, Hostal Don Luis offers accommodation with an outdoor swimming pool, free private parking and a…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: All content should be genuine and unique to the guest. Reviews are most valuable when they are original and unbiased. Your contribution should be yours. Booking.com property partners should not post on behalf of guests or offer incentives in …

Giải bài tập WHITE YOU READ – Lib24.Vn

 • Tác giả: lib24.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 2.29 (125 vote)
 • Tóm tắt: People sing ‘Happy Birthday’ to Lisa:Happy birthday to you! … Rosa and Luis are happy to be together for their golden anniversary.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: But the 25th and the 50th wedding anniversaries are special. People call the 25th the “silver anniversary” and the 50th the “golden anniversary.” These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between married couples. …

Spain Rosa Regás Interview by Jose Luis Espinosa – Arbeit an Europa

 • Tác giả: arbeitaneuropa.com
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 2.14 (107 vote)
 • Tóm tắt: We were a happy, very happy family. One day I was invited to a feminist association and I was very interested in going, but once there I was horrified. At the …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In 1983, she sold her publishing house to work as a translator and editor throughout the world for the United Nations. Only in 1991 – in her late 50s – she published her first novel, Memoria de Almator, which tells of the struggle of the …

Luis Garcia, PA-C – Redwood Orthopaedic Surgery Associates

 • Tác giả: redwoodorthopaedic.com
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 2.06 (165 vote)
 • Tóm tắt: Garcia is very happy to live in Santa Rosa where he enjoys running, road cycling, and rock climbing. Testimonials. “I was very happy with my first experience at …
Scroll to Top