Trang chủ » Top 10+ sau khi kháng chiến chống quân minh thắng lợi

Top 10+ sau khi kháng chiến chống quân minh thắng lợi

Top 10+ sau khi kháng chiến chống quân minh thắng lợi

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Sau khi kháng chiến chống quân minh thắng lợi mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào?

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 4.81 (937 vote)
 • Tóm tắt: Câu 518567: Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào? A. Lên ngôi năm 1428 – tên nước là Đại Việt

2 Sự chỉ đạo chiến lược – yếu tố quyết định thắng lợi trong ba cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên

 • Tác giả: m.tapchiqptd.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 4.71 (547 vote)
 • Tóm tắt: · Sau khi chinh phục được nhiều quốc gia và xây dựng nên một đế chế hùng mạnh từ bờ Đông biển Hắc Hải đến bờ Tây Thái Bình Dương, quân Mông Cổ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với quyết tâm bảo vệ vững chắc non sông, bờ cõi, nên khi được tin quân Mông – Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt, vua Trần đã xuống chiếu cho cả nước khẩn trương sắm sửa vũ khí, làm công tác chuẩn bị chống giặc; cử Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn thống …

3 Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 4.49 (259 vote)
 • Tóm tắt: · Khi quân Minh chiếm đất nước, ông nuôi chí lớn đánh đuổi xâm lăng. Năm 1418, sau khi chiêu dụ được một số hào kiệt và chí sĩ cùng chí hướng lớn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cuối năm 1421, quân Minh huy động hơn 10 vạn lính mở cuộc vây quét lớn vào căn cứ của nghĩa quân. Lê Lợi lại phải rút quân lên núi Chí Linh. Tại đây, nghĩa quân đã trải qua muôn vàn khó khăn, thiếu lương thực trầm trọng, đói, rét. Lê Lợi phải cho …

4 Quốc hiệu Việt Nam qua các thời đại

 • Tác giả: hatinh.dcs.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 4.26 (489 vote)
 • Tóm tắt: Sau 10 năm kháng chiến (1418 – 1427), cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược của Lê Lợi toàn thắng. Năm 1428, Lê lợi lên ngôi, đặt lại tên nước là Đại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 19/8/1945, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, lật đổ hoàn toàn ách thống trị phong kiến và thực dân, mở ra một kỷ nguyên mới. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được …

Xem thêm: Top 20+ vở bài tập tiếng việt lớp 3 trang 32 chi tiết nhất

5 Căn cứ đầu tiên của khởi nghĩa Lam Sơn? Căn cứ đầu tiên của khởi nghĩa Lam Sơn? Chính sách ngụ binh ư nông là gì ? Tác giả bài Đại Cái Bình Ngô? Sau khi kháng chiến chống quân minh thắng lợi, lê lợi đã làm gì ? Khởi nghĩa lam sơn bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 4.04 (241 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi kháng chiến chống quân minh thắng lợi, lê lợi đã làm gì ? Khởi nghĩa lam sơn bùng nổ trong hoàn cảnh nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 19/8/1945, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, lật đổ hoàn toàn ách thống trị phong kiến và thực dân, mở ra một kỷ nguyên mới. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được …

6 Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân minh

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 3.85 (285 vote)
 • Tóm tắt: Trước khi tìm hiểu về nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về anh hùng Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 19/8/1945, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, lật đổ hoàn toàn ách thống trị phong kiến và thực dân, mở ra một kỷ nguyên mới. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được …

7 Chi tiết tin – Quảng Bình

 • Tác giả: quangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 3.79 (407 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi giành được thắng lợi, chính quyền cách mạng non trẻ phải đương đầu với những khó khăn chồng chất. Hậu quả của nạn đói đầu năm 1945 còn rất nghiêm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đứng lên khởi nghĩa thắng lợi giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật, thiết lập được nền độc lập tự do sau hơn 80 năm phải sống trong xiềng xích nô lệ của đế quốc. Thế …

8 Khởi nghĩa Lam Sơn – Dấu son rực rỡ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc: Bài 1 – Biểu tượng của sức mạnh Nhân dân và tinh thần nhân nghĩa

 • Tác giả: baothanhhoa.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 3.52 (364 vote)
 • Tóm tắt: · Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là thắng lợi của sức mạnh Nhân dân … Sau khi đánh bại cuộc kháng chiến của cha con Hồ Quý Ly (1407), 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là thắng lợi của sức mạnh Nhân dân, của tinh thần “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo”. Thắng lợi ấy không chỉ là dấu son rực rỡ trong lịch sử dựng nước và giữ nước; mà còn đặt nền …

Xem thêm: Top 9 nhà trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền

9 Tại sao cuộc kháng chiến chống quân minh thắng lợi theo e nguyên nhân nào quan trọng nhất vì sao

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 3.24 (523 vote)
 • Tóm tắt: Bài cáo được công bố vào đầu năm 1428 sau khi quân ta đại thắng tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc, Vương Thông buộc phải giảng hoà, chấp nhận 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Qua cuộc chiến đấu và chiến thắng, Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, cả dân tộc ta và mỗi người Việt Nam được rèn luyện cả về phẩm chất và tài năng, càng nhận thức sâu sắc hơn, đúng đắn hơn vị trí, khả năng và sức mạnh của mình trong thời đại …

10 Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua năm nào? Đặt tên nước là gì? | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 3.11 (483 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua năm nào? Đặt tên nước là gì? A. 1428 – Đại Việt. B. 1427 – Đại Việt
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Qua cuộc chiến đấu và chiến thắng, Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, cả dân tộc ta và mỗi người Việt Nam được rèn luyện cả về phẩm chất và tài năng, càng nhận thức sâu sắc hơn, đúng đắn hơn vị trí, khả năng và sức mạnh của mình trong thời đại …

11 Xem chi tiết – Trường Chính Trị Hậu Giang – Hậu Giang Portal

 • Tác giả: truongchinhtri.haugiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 2.86 (54 vote)
 • Tóm tắt: · Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ … Ngày 25/4/1975, một ngày sau khi quân ta giải phóng hoàn toàn Tây 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành về cơ bản …

12 Năm 1428, cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi, Nguyễn Trãi đã viết một áng hùng văn có tên gọi là gì?

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 2.69 (199 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi quân ta đại thắng, tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc, Vương Thông buộc phải giảng hòa, rút quân về nước. Năm 1428, cuộc kháng chiến 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành về cơ bản …

Xem thêm: Top 18 x 2 x 2 chính xác nhất

13 Chiến thắng Chi Lăng – Bản hùng ca bất diệt | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiến thắng Chi Lăng - Bản hùng ca bất diệt | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn
 • Tác giả: tuyengiaolangson.vn
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 2.6 (63 vote)
 • Tóm tắt: Sau gần 10 năm dựng cờ khởi nghĩa kháng chiến chống quân Minh xâm lược, đến giữa năm 1427, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nghĩa quân 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Liễu Thăng bị giết chết là sự thất bại nặng nề của quân địch, là thắng lợi giòn giã đầy ý nghĩa lịch sử. Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí còn chép cả sự tích “Liễu Thăng thạch”, với chứng tích hòn đá cụt đầu. Và nhân chứng lịch sử, …

14 Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua năm nào? Đặt tên nước là gì?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 2.52 (155 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua năm nào? Đặt tên nước là gì? A. 1428 – Đại Việt
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Liễu Thăng bị giết chết là sự thất bại nặng nề của quân địch, là thắng lợi giòn giã đầy ý nghĩa lịch sử. Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí còn chép cả sự tích “Liễu Thăng thạch”, với chứng tích hòn đá cụt đầu. Và nhân chứng lịch sử, …

15 Ngày 10-12-1427: Hội thề Đông Quan – Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Minh

 Ngày 10-12-1427: Hội thề Đông Quan - Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Minh
 • Tác giả: baotanglichsu.vn
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 2.49 (97 vote)
 • Tóm tắt: · … Đông Quan – Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Minh … Sau khi diệt viện, quân ta có đủ điều kiện và khả năng để hạ thành
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vương Thông đã lâm vào cảnh “kế cùng lực kiệt”, một mặt sai người mang thư ra “xin giảng hòa, mở cho đường về”. Nhưng mặt khác, Vương Thông vẫn còn ngoan cố, nghi ngại và hoảng sợ. Hắn liều lĩnh dốc hết quân trong thành, tự mình cầm quân, mở một …

16 Cuộc kháng chiến 10 năm chống nhà Minh(1418 – 1428) –  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THANH HÓA

 • Tác giả: thanhhoa.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 2.3 (152 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 22 tháng một năm Ðinh Mùi (1427), giặc Minh đầu hàng. Mùa xuân năm sau – giặc rút về, đất nước sạch bóng quân thù, thành Tây Ðô lại về Ðại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vương Thông đã lâm vào cảnh “kế cùng lực kiệt”, một mặt sai người mang thư ra “xin giảng hòa, mở cho đường về”. Nhưng mặt khác, Vương Thông vẫn còn ngoan cố, nghi ngại và hoảng sợ. Hắn liều lĩnh dốc hết quân trong thành, tự mình cầm quân, mở một …
Scroll to Top