Trang chủ » Top 10+ she can speak english

Top 10+ she can speak english

Top 10+ she can speak english

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về She can speak english mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

2 She can speak English, ? | – Học online chất lượng cao

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.59 (526 vote)
 • Tóm tắt: · Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. She can speak English, 

3 Choose a sentence which has the same meaning as the original one

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 4.46 (599 vote)
 • Tóm tắt: She can speak English well. She will apply for the job. a. If she can speak English well, she would 

Xem thêm: Top 10+ đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả đầy đủ nhất

4 She can speak English better than her friend

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 4.27 (387 vote)
 • Tóm tắt: She can speak English better than her friend. Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức

5 she can speak English . I can A. more well B. best than C. better than D. the fastest

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 4.02 (458 vote)
 • Tóm tắt: She can speak English better than I can. => Chọn C. Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào? avatar. 5. 1 vote. Gửi Hủy. hert Cảm ơn 1; report 

6 She can speak English, ? | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 3.85 (218 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. She can speak English, ______?

Xem thêm: Top 20+ fe oh 2 ra feo chính xác nhất

7 She can speak English, ______? – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 3.6 (526 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. She can speak English, 

8 She can speak English, of course. – English example sentence – Tatoeba

 • Tác giả: tatoeba.org
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 3.44 (558 vote)
 • Tóm tắt: She can speak English, of course. added by CK, May 13, 2010. ➜ #91368 

9 Giải bài tập – chuyển về bị động: speak English – TOEIC mỗi ngày

 • Tác giả: toeicmoingay.com
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 3.23 (581 vote)
 • Tóm tắt: She can speak English. 2. Taxis and buses are taking tourists around the city. 3. Did he translate this novel into Vietnamese last year?

Xem thêm: Top 10+ the government has brought chi tiết nhất

10 [LỜI GIẢI] She wishes she(can) speak English fluently – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 3.16 (595 vote)
 • Tóm tắt: She wishes she(can) speak English fluently. She wishes she(can) speak English … Đáp án: could. Wish + S + V-ed/could V … => điều ước trái hiện tại 

11 She can speak English.well

 • Tác giả: doubtnut.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.91 (73 vote)
 • Tóm tắt: Related Videos ; 647588422 · 2.2 K ; 647552192 · 3.8 K · 2:14 ; 648201759 · 600 ; 646543156 …
  Đã đăng:

12 Can she speak English? – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 2.77 (75 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Can she speak English? A. No, she can’t

13 She can speak English and German well, Giang said. |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 2.69 (90 vote)
 • Tóm tắt: She can speak English and German well,” Giang said. Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, 

14 She can speak English very well. I .3. Hoa doesnt like pork, and. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 2.5 (132 vote)
 • Tóm tắt: She can speak English very well. I …………………………………………..3. Hoa doesn’t like pork, and
Xem thêm
Scroll to Top