Trang chủ » Top 10+ she is still working on her homework

Top 10+ she is still working on her homework

Top 10+ she is still working on her homework

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về She is still working on her homework mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Lan and Nga ( not finish) her homework yet

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 5 (718 vote)
 • Tóm tắt: Lan and Nga ( not finish) haven’t finished her homework yet. 0 bình luận. Đăng nhập để hỏi chi tiết. _ _ Die-troy -_-. 1 năm trước

2 [LỜI GIẢI] After she had finished her homework she watched television – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.59 (305 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence which is closest in meaning to the given one.After she had finished her homework, she watched

3 Choose the best answer to complete the sentence.Dont disturb her

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 4.41 (566 vote)
 • Tóm tắt: Don’t disturb her, she _____ her homework. She _____ for 2 hours. a. hasn’t been finishing/ has been studying

4 1:She hasn&39t finished her homework. 2:She didn&39t finished her homework. How do you all say? When in this situation (She&39s still doing her homework) | HiNative

 • Tác giả: hinative.com
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 4.33 (423 vote)
 • Tóm tắt: How do you all say? When in this situation (She’s still doing her homework). See a translation

Xem thêm: Top 19 người sống đống vàng đầy đủ nhất

5 Susan decided to not do her homework and went to a night-club

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 4.16 (571 vote)
 • Tóm tắt: Susan decided to not do (A) her homework (B) and went (C) to a (D) night-club. … Yet this is misleading. … She is forever running me ______

6 Bài tập tiếng anh 10,11,12 thí điểm theo từng unit có đáp án các dạng bài tập by Dạy Kèm Quy Nhơn Official – Issuu

 • Tác giả: issuu.com
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 3.96 (351 vote)
 • Tóm tắt: · Phuong is still working on her homework. … Phuong has not finished her homework yet. 7. (she/ not/ … She didn’t earn so much last year

7 Bài tập môn tiếng anh lớp 11 (68) – Tài liệu text

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 3.79 (461 vote)
 • Tóm tắt: I started working in this hotel six months ago. … I met her during my stay in Paris last summer. (while) … She is still working on her homework

8 Trọn bộ 70 bài tập thì quá khứ tiếp diễn [có đáp án chi tiết] | ELSA Speak

Trọn bộ 70 bài tập thì quá khứ tiếp diễn [có đáp án chi tiết] | ELSA Speak
 • Tác giả: vn.elsaspeak.com
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 3.45 (395 vote)
 • Tóm tắt: · What/she/do/during the day. … 2, ______ Lily still working at 8p.m last night? A. were … 4, Was she not ______ her homework? A. doing

Xem thêm: Top 10+ x 6 x 4 2x 3 2x 2 chính xác nhất

9 Write a second sentence so that it has similar meaning to the first. Use the word or words in brackets 1. i started work in this hotel 6 months ago (worked) 2

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 10/14/2022
 • Đánh giá: 3.3 (291 vote)
 • Tóm tắt: she is still working on her homework (stopped) 9. could you deliver the goods to my house (delivered) 10. in the middle of our dinner there was 

10 Viết lại câu: Phuong is still working on her homework. Phuong/ not/ finish/ her homework/ yet – Ha Ku

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 11/04/2021
 • Đánh giá: 3.06 (224 vote)
 • Tóm tắt: · Viết lại câu: Phuong is still working on her homework. … Although Jane is very young, she is ___ and well-qualified for the job

11 she is still working on her homework dịch – she is still working on her homework Việt làm thế nào để nói

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.82 (77 vote)
 • Tóm tắt: she is still working on her homework dịch

12 Bài tập môn tiếng anh lớp 11 (68)

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 2.75 (142 vote)
 • Tóm tắt: four best-sellers She is still working on her homework (stopped) She hasn’t stopped working on her homework Could you deliver the goods to my house?

Xem thêm: Top 20 species become extinct or endangerment for a number of reasons

13 Choose the best options: She to bed after she her homework

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 2.61 (160 vote)
 • Tóm tắt: Choose the best options: She to bed after she her homework. A. went – finished. B. had gone – finished. C. had gone- had finished. D. went- had finished

14 Đảo ngữ trong tiếng Anh

 • Tác giả: tienganhmoingay.com
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 2.61 (128 vote)
 • Tóm tắt: Rarely did Anna forget to do her homework. … I could scarcely keep my eyes open. … I had scarcely called her when she fell off the stairs

15 Rena doesn&x27t . (do) her homework, therefore she

 • Tác giả: roboguru.ruangguru.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 2.48 (53 vote)
 • Tóm tắt: Rena doesn’t …. (do) her homework, therefore she … (get) bad score in English. A. doing – gets B. do – gets C. do – getting D. doing – got E. do 

16 she do homework or she does homework?

 • Tác giả: textranch.com
 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Đánh giá: 2.39 (167 vote)
 • Tóm tắt: She still does homework, that’s how she is. Just make sure she does her homework. She never does her homework when she’s with you. Sure, if she doesn’t have 
Scroll to Top