Trang chủ » Top 18 tập tính quen nhờn chính xác nhất

Top 18 tập tính quen nhờn chính xác nhất

Top 18 tập tính quen nhờn chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về tập tính quen nhờn mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video tập tính quen nhờn

Câu 1: Học khôn là

 • A. kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống tương tự
 • B. phối hợp các kinh nghiệm cũ và những hiểu biết mới để tìm cách giải quyết những tình huống mới
 • C. từ các kinh nghiệm cũ sẽ tìm cách giải quyết những tình huống tương tự
 • D. kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tim cách giải quyết những tình huống mới

Câu 2: Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới. Dựa vào những kiến thức đã có, bạn đã giải được bài tập này. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

 • A. in vết
 • B. học khôn
 • C. điều kiện hóa đáp ứng
 • D. học ngầm

Câu 3: Tập tính quen nhờ là tập tính động vật không trả lời khi kích thích

 • A. không liên tục và không gây nguy hiểm gì
 • B. ngắn gọn và không gây nguy hiểm gì
 • C. lặp đi lặp lại nhiều lần và không gây nguy hiểm gì
 • D. giảm dần cường độ và không gây nguy hiểm gì

Câu 4: In vết là hình thức học tập mà con vật mới sinh ra

 • A. bám theo vật thể tĩnh mà nó nhìn thấy đầu tiên, hiệu quả in vết giảm dần trong những ngày sau
 • B. bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên, hiệu quả in vết giảm dần trong những ngày sau
 • C. bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy, hiệu quả in vết tăng dần trong những ngày sau
 • D. bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên, hiệu quả in vết tăng dần trong những ngày sau

Câu 5: Hiện tượng gà con vừa chào đời, thấy đồ chơi đầu tiên liền đi theo đồ chơi là hình thức học tập:

 • A. học ngầm
 • B. học khôn
 • C. in vết
 • D. điều kiện hóa đáp ứng

Câu 6: Một con mèo đnag đói chỉ nghe thấy tiếng lách cách, nó đã vội vàng chạy xuống bếp, đây là một ví dụ về hình thức học tập:

 • A. quen nhờn
 • B. học khôn
 • C. điều kiện hóa đáp ứng
 • D. điều kiện hóa hành động

Câu 7: Điều kiện hóa đáp ứng là hình thành mối quan hệ mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích

 • A. đồng thời
 • B. liên tiếp nhau
 • C. trước và sau
 • D. rời rạc

Câu 8: Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính

 • A. kiếm ăn
 • B. sinh sản
 • C. di cư
 • D. bảo vệ lãnh thổ

Xem thêm: Top 10+ the picture of the soldiers chi tiết nhất

Câu 9: Điều kiện hóa hành động là kiểu liên kết giữa

 • A. các hành vi của động vật và các kích thích, sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi này
 • B. một hành vi của động vật với một phần thưởng, sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi này
 • C. một hành vi của động vật và một kích thích, sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi này
 • D. hai hành vi của động vật với nhau, sau đó động vật chủ động lặp lại các hành vi này

Câu 10: Những nhận thức về môi trường xung quanh giúp động vật hoang dã nhanh chóng tìm được thức ăn và tránh thú săn mồi là kiểu học tập:

 • A. in vết
 • B. quen nhờn
 • C. học ngầm
 • D. điều kiện hóa đáp ứng

Câu 11: Học ngầm là kiểu học không có ý thức, sau đó những điều đã học

 • A. không được dùng đến nên động vật sẽ quên đi
 • B. lại được củng cố bằng các hoạt động có ý thức
 • C. được tái hiện giúp động vật giải quyết được những tình huống tương tự
 • D. được tái hiện giúp động vật giải quyết được những tình huống khác lạ

Câu 12: Xác định câu đúng (Đ)/sai (S) sau đây

 1. kiến lính sẵn sang chiến đấu và hi sinh bản thân để bảo vệ kiến chúa và cả đàn là tập tính vị tha
 2. hải li đắp đập ngăn song, suối để bắt cá là tập tính bảo vệ lãnh thổ
 3. tinh tinh đực đánh đuổi những con tinh tinh đực lạ khi vào vùng lãnh thổ của nó là tập tính bảo vệ lãnh thổ
 4. cò quăm thay đổi nơi sống theo mùa là tập tính kiếm ăn
 5. chim én tránh rét vào mùa đông là tập tính di cư
 6. chó sói, sư tử sống theo bầy đàn là tập tính xã hội
 7. vào mùa sinh sản, hươu đực húc nhau, con thắng trận sẽ giao phối với con cái là tập tính thứ bậc

Phương án trả lời đúng là

 • A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ, 6Đ, 7S
 • B. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ, 6Đ, 7Đ
 • C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ, 6S, 7S
 • D. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5Đ, 6Đ, 7S

Câu 13: Tinh tinh đực đánh đuổi những con tinh tinh đực lạ khi vào vùng lãnh thổ của nó là tập tính:

 • A. bảo vệ lãnh thổ
 • B. sinh sản
 • C. di cư
 • D. xã hội

Câu 14: Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

 • A. những cá thể cùng loài
 • B. những cá thể khác loài
 • C. những cá thể cùng lứa trong loài
 • D. con với bố mẹ

Câu 15: Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính

 • A. sinh sản
 • B. di cư
 • C. xã hội
 • D. bảo vệ lãnh thổ

Xem thêm: Top 9 cuối thời nguyên thủy ở việt nam con người sống

Câu 16: Ví dụ nào sau đây là kết quả của hình thức học khôn?

 • A. Ngỗng con mới nở biết đi theo ngỗng mẹ
 • B. Bật đèn và cho chó ăn (tiến hành lặp đi lặp lại nhiều lần) thì khi thấy đèn bật chó sẽ tiết nước bọt
 • C. Ngỗng con vừa mới nở ra thấy đồ chơi thì đi theo đồ chơi
 • D. Vượn biết kê các đồ vật để đứng lấy thức ăn

Câu 17: Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn

 • A. một số ít là tập tính bẩm sinh
 • B. phần lớn là tập tính học được
 • C. phần lớn là tập tính bẩm sinh
 • D. là tập tính học được

Câu 18: Khi di cư, động vật trên cạn định hướng bằng cách dựa vào yếu tố nào sau đây?

 • A. Dòng nước
 • B. Vị trí mặt trời
 • C. Thành phần hóa học của đất
 • D. Sự thay đổi của mùa

Câu 19: Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, tập tính kiếm ăn

 • A. phần lớn là tập tính bẩm sinh
 • B. phần lớn là tập tính học được
 • C. một số ít là tập tính bẩm sinh
 • D. là tập tính học được

Câu 20: Hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá là tập tính:

 • A. bảo vệ lãnh thổ
 • B. sinh sản
 • C. di cư
 • D. kiếm ăn

Câu 21: Những nhận biết về môi trường xung quanh giúp động vật hoang dã nhanh chóng tìm được thức ăn và tránh thú săn mồi là kiểu học tập

 • A. in vết
 • B. quen nhờn
 • C. học ngầm
 • D. điều kiện hóa

Câu 22: Cho các ví dụ và các hình thức học tập sau:

 1. Một con mèo đang đói chỉ nghe thấy tiếng bát đũa lách cách, nó đã vội vã chạy xuống bếp
 2. Thầy giáo yêu cầu một bạn giải toán, dựa vào bài tập mẫu và kiến thức đã học, bạn ấy đã làm được bài tập đó
 3. Nếu thả một hòn đá bên cạnh con Rùa, con Rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành động đó nhiều lần mà không kèm theo sự nguy hiểm nào thì Rùa sẽ không rụt đầu vào mai nữa
 4. Một con mèo đang đói, nó chủ động lục nồi để kiếm ăn

Các hình thức học tập:

Xem thêm: Top 20+ soạn bài khái quát văn học việt nam lớp 12 chi tiết nhất

a) quen nhờn

b) học khôn

c) điều kiện hóa đáp ứng

d) điều kiện hóa hành động

Khi xếp các ví dụ với hình thức học tập, cách sắp xếp nào sau đây đúng?

 • A. 1- a, 2- b, 3- d, 4- c
 • B. 1- c, 2- b, 3- a, 4- d
 • C. 1- d, 2- b, b- 1, 4- c
 • D. 1- b, 2- c, 3- a, 4- d

Câu 23: Tinh tinh xếp các hòm gỗ chồng lên nhau để lấy chuối trên cao là kiều học tập

 • A. in vết
 • B. học khôn
 • C. học ngầm
 • D. điều kiện hóa

Câu 24: Ứng dụng chó bắt kẻ gian và phát hiện dấu vết tội phạm là ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào?

 • A. Săn bắn
 • B. Giải trí
 • C. Bảo vệ mùa màng
 • D. An ninh quốc gia

Câu 25: Nếu thả một hòn đá nhỏ bên cạnh con rùa, rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành động đó nhiều lần thì rùa sẽ không rụt đầu và chân vào mai nữa. Đây là ví dụ về hình thức học tập

 • A. in vết
 • B. quen nhờn
 • C. học ngầm
 • D. học khôn

Top 18 tập tính quen nhờn tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Tập tính quen nhờn là tập tính động vật không trả lời khi kích thích?

 Tập tính quen nhờn là tập tính động vật không trả lời khi kích thích?
 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 4.97 (730 vote)
 • Tóm tắt: Tập tính quen nhờn là tập tính động vật không trả lời khi kích thích? · A. Không liên tục và không gây nguy hiểm gì · B. Ngắn gọn và không gây …

Tập tính quen nhờn là gì

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 4.58 (546 vote)
 • Tóm tắt: Tập tính quen nhờn là gì? Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức.

bài 31: tập tính ở động vật (tt)

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 4.24 (257 vote)
 • Tóm tắt: T P TÍNHẬ (ti p theo)ế. IV- MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 1. Quen nhờn ( ? ) Quan sát đoạn phim sau đây và giải thích tại sao chó, mèo, chuột lại

Tập tính quen nhờn là:  

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 4.12 (349 vote)
 • Tóm tắt: Tập tính quen nhờn là: Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, bám sát SGK giúp học …

Xem thêm: Top 10+ tan x tan x pi 4 1 chi tiết nhất

BÀI 32: Tập tính của động vật (tiếp theo) – edusmart.vn

 • Tác giả: edusmart.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 3.94 (288 vote)
 • Tóm tắt: Lặp lại hành đó nhiều lần thì rùa sẽ không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập: A – in vết. B – quen nhờn. C – học ngầm.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Một con mèo đang đói chỉ nghe thấy tiếng bày bát đĩa lách cách, nó đã vội vàng chạy xuống bếp. Đây là ví dụ về hình thức học tập điều kiện hóa đáp ứng. Vì dưới tác động của các kích thích kết hợp đồng thời đã hình thành mối liên hệ mới trong thần …

Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 3.64 (597 vote)
 • Tóm tắt: Đây là một ví dụ về hình thức học tập: A – in vết. B – quen nhờn. C – học ngầm. D – học khôn. Lời giải: – Một con mèo đang đói chỉ nghe thấy tiếng bày bát …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Nếu thả một hòn đá nhỏ bên cạnh con rùa, rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành đó nhiều lần thì rùa sẽ không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập quen nhờn. Vì quen nhờn là hình thức học tập đơn giản nhất; động vật …

Ví dụ về tập tính quen nhờn? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 3.41 (501 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ về tập tính quen nhờn: Mỗi khi có bóng đèn từ trên cao ập xuống, gà con vội vàng chạy đi ẩn nấp. Nếu kích thích lặp lại nhiều lần mà không kèm theo …

Ví dụ về tập tính học được

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 3.21 (517 vote)
 • Tóm tắt: Quen nhờn là hình thức học tập đơn giản nhất, động vật phớt lờ, không trả lời những kích thích lặp lại nhiều lần nhưng không kèm theo sự …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tập tính giúp cho sinh vật thích nghi được với môi trường để tồn tại và phát triển. Cụ thể các tập tính của động vật giúp chúng có thể tìm kiếm thức ăn từ bên ngoài môi trường, giúp chúng chạy thoát khỏi những kẻ thù nguy hiểm, giúp chúng thích nghi …

Ví dụ về tập tính quen nhờn?

 • Tác giả: hubm.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 3.18 (399 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ về tập tính quen nhờn? · 1. Giải tích là gì? · 2. Cơ sở của hành vi là phản xạ · 3. Một số hình thức học tập động vật · 4. Một số kiểu tập …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Là một hành vi bẩm sinh mang tính bản năng, bao gồm một chuỗi phản xạ phức tạp do các kích thích của môi trường bên ngoài (nhiệt độ) hoặc bên trong (nội tiết tố) gây ra thành thục sinh dục và các hành vi tán tỉnh. tranh giành con cái, giao phối, …

Xem thêm: Top 20 is traditional music from a particular country region or community chi tiết nhất

Hình ảnh về tập tính quen nhờn

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 2.92 (97 vote)
 • Tóm tắt: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy …

Vì sao quen nhờn là hình thức học tập đơn giản nhất

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 2.86 (148 vote)
 • Tóm tắt: + Ví dụ: Đến mùa sinh sản, chim công đực thường nhảy múa và khoe mẽ bộ lông sặc sỡ của mình để quyến rũ chim cái. d. Tập tính di cư. – Một số loài cá, chim, thú …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Ví dụ: Skinnơ thả chuột vào lồng thí nghiệm. Trong lồng có một có một cái bàn đạp gắn với thức ăn. Khi chuột chạy trong lồng và vô tình bàn đạp thì thức ăn rơi ra. Sau một số lần ngẫu nhiên đạp phải bàn đạp và có thức ăn, mỗi khi đói bụng, chuột …

Tập tính của động vật (tiếp)

 • Tác giả: soanbai123.com
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 2.72 (138 vote)
 • Tóm tắt: Lặp lại hành động đó nhiều lần mà không kèm theo sự nguy hiểm nào thì rùa sẽ không rụt đầu vào mai nữa. □ a) In vết □ b) Quen nhờn. □ c) Học ngầm □ d) Học …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Đến thời kì sinh sản, tò vò cái đào một cái hố trên mặt đất để làm tổ rồi bay di bắt một con sâu bướm, đốt cho sâu bị tê liệt, rồi bỏ vào tổ. Tiếp đó, tò vò cái đẻ trứng vào tổ và bịt tổ lại. Sau một thời gian, tò vò con nở từ trứng ra và ăn con …

Tập tính quen nhờn là tập tính động vật không trả lời khi kích thích?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 11/04/2022
 • Đánh giá: 2.62 (108 vote)
 • Tóm tắt: Tập tính quen nhờn là tập tính động vật không trả lời khi kích thích? A. Không liên tục và không gây nguy hiểm gì B. Ngắn gọn và không gây …

Xem thêm: Top 20+ vở bài tập tiếng việt lớp 3 trang 77 đầy đủ nhất

Quen nhờn là hình thức học tập mà:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.43 (87 vote)
 • Tóm tắt: Quen nhờn là hình thức học tập mà: Động vật không trả lời khi kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà không gây nguy hiểm gì. Đáp án cần chọn là: …

BÀI 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (TT)

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 2.35 (84 vote)
 • Tóm tắt: I. MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT. Quen nhờn. – Là động vật không trả lời những kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần nếu kích thích đó …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ Paplôp làm thí nghiệm vừa đánh chuông vừa cho chó ăn. Sau vài chục lần phối hợp tiếng chuông và thức ăn, chỉ cấu nghe tiếng chuông là chó đã tiết nước bọt. Sở dĩ như vậy là do trung ương thần kinh đã hình thành mối liên hệ thần kinh mới dưới …

Tập tính quen nhờn là:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 2.35 (155 vote)
 • Tóm tắt: Quen nhờn: – Là động vật không trả lời những kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần nếu kích thích đó không kèm theo điều kiện gì. … Vd: Ta đánh kẻng và cho cá ăn, …

30 bài tập Tập tính của động vật mức độ dễ – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.22 (170 vote)
 • Tóm tắt: A quen nhờn. B học khôn. C in vết. D học ngầm.

Tập tính quen nhờn là:  

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 2.14 (149 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Tập tính quen nhờn là: A. Tập tính động vật không trả lời khi kích thích không liên …
Scroll to Top