Trang chủ » Top 20+ tất cả các muối amoni đều tan trong nước chính xác nhất

Top 20+ tất cả các muối amoni đều tan trong nước chính xác nhất

Top 20+ tất cả các muối amoni đều tan trong nước chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về tất cả các muối amoni đều tan trong nước mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

A. AMONIAC

I. Cấu tạo phân tử

Bài 8 : Amoniac và muối amoni (ảnh 1)

Hình 1: Sơ đồ cấu tạo và mô hình cấu tạo của phân tử NH3.

– Trong phân tử NH3, N liên kết với ba nguyên tử hiđro bằng ba liên kết cộng hóa trị có cực.

– Những đôi electron dùng chung bị lệch về phía nguyên tử N có độ âm điện lớn hơn.

– Phân tử NH3 có cấu tạo hình chóp với nguyên tử nitơ ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là ba nguyên tử H.

– Nitơ còn một cặp electron hóa trị là nguyên nhân gây ra tính bazơ của NH3.

II. Tính chất vật lý

– Amoniac (NH3) là chất khí không màu, có mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí, tan rất nhiều trong nước.

– Ở điều kiện thường, 1 lít nước có hòa tan 800 lít amoniac.

Bài 8 : Amoniac và muối amoni (ảnh 1)

Hình 2: Sự hòa tan của amoniac trong nước

– Hòa tan NH3 vào nước thu được dung dịch gọi là dung dịch amoniac. Dung dịch amoniac đậm đặc thường dùng trong phòng thí nghiệm có nồng độ 25% (D = 0,91g/cm3).

III. Tính chất hóa học

1. Tính bazơ yếu

a) Tác dụng với nước

NH3 + H2O ⇄NH4+ + OH−

⇒ Dung dịch NH3 là một dung dịch bazơ yếu.

⇒ Có thể dùng quỳ tím ẩm để nhận biết khí amoniac, quỳ tím ẩm sẽ chuyển thành màu xanh.

b) Tác dụng với dung dịch muối

– Dung dịch amoniac có thể tác dụng với dung dịch muối của nhiều kim loại, tạo thành kết tủa hiđroxit của các kim loại đó.

Xem thêm: Top 20 reading unit 11 lop 12

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

c) Tác dụng với axit → muối amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat)

2. Tính khử

– Amoniac có tính khử: phản ứng được với oxi, clo và khử một số oxit kim loại.

a) Tác dụng với oxi

NH3 cháy trong khí oxi cho ngọn lửa màu vàng, tạo ra khí nitơ và hơi nước.

4NH3 + 3O2→to 2N2 + 6H2O

4NH3 + 5O2 →Pt850−900Co 4NO + 6H2O

Bài 8 : Amoniac và muối amoni (ảnh 1)

Hình 3: Khí amoniac cháy trong oxi

b) Tác dụng với clo

– Clo oxi hóa mạnh amoniac tạo ra nitơ và hiđro clorua:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

– NH3 kết hợp ngay với HCl vừa sinh ra tạo “khói trắng” NH4Cl.

NH3 + HCl → NH4Cl

IV. Ứng dụng

– Sản xuất axit nitric, các loại phân đạm như urê (NH2)2CO; NH4NO3; (NH4)2SO4; …

Bài 8 : Amoniac và muối amoni (ảnh 1)

Hình 4: Một số loại đạm

– Điều chế hiđrazin (N2H4) làm nhiên liệu cho tên lửa.

Xem thêm: Top 20 hãy chọn phương án ghép đúng thông tin là

– Amoni lỏng dùng làm chất gây lạnh trong thiết bị lạnh.

V. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

– Điều chế bằng cách đun nóng muối amoni (ví dụ NH4Cl) với Ca(OH)2.

Phương trình hóa học:

2NH4Cl + Ca(OH)2 →toCaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

Bài 8 : Amoniac và muối amoni (ảnh 1)

Hình 4: Điều chế khí amoniac trong phòng thí nghiệm

Lưu ý:

– Để làm khô khí, người ta cho khí amoniac vừa tạo thành có lẫn hơi nước đi qua bình đựng vôi sống (CaO).

– Khi muốn điều chế nhanh 1 lượng nhỏ khí NH3, người ta thường đun nóng dung dịch amoniac đậm đặc.

2. Trong công nghiệp

– Tổng hợp từ nitơ và hiđro, theo phản ứng:

N2 + 3H2 ⇄to, p, xt 2NH3 ΔH<0

– Điều kiện áp dụng:

+ Nhiệt độ: 450 – 500°C.

+ Áp suất cao từ 200 – 300 atm.

+ Chất xúc tác: sắt kim loại được trộn thêm Al2O3, K2O, …

– Làm lạnh hỗn hợp khí bay ra, NH3 hóa lỏng được tách riêng.

B. MUỐI AMONI

– Là tinh thể ion gồm cation NH4+ và anion gốc axit.

Thí dụ: NH4Cl (amoni clorua), NH4NO3 (amoni nitrat).

Xem thêm: Top 13 với giá trị nào của m thì phương trình

I. Tính chất vật lý

– Tất cả các muối amoni đều tan nhiều trong nước.

– Khi tan trong nước, điện li hoàn toàn thành các ion.

NH4Cl → NH4+ + Cl-

1. Tác dụng với dung dịch kiềm

– Dung dịch đậm đặc của muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm khi đun nóng sinh ra khí amoniac.

Thí dụ:

NH4Cl + NaOH →to NH3↑ + NaCl + H2O

Phương trình ion rút gọn là:

NH4+ + OH− → NH3↑ + H2O

→ Phản ứng này để nhận biết ion amoni và điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm.

2. Phản ứng nhiệt phân

Các muối amoni dễ bị phân hủy bởi nhiệt.

– Muối amoni chứa gốc của axit không có tính oxi hóa khi nung nóng bị phân hủy thành NH3.

Thí dụ:

NH4Cl (r) →to NH3↑ + HCl↑

Bài 8 : Amoniac và muối amoni (ảnh 1)

Hình 5: Sự phân hủy của NH4Cl

– Các muối amoni cacbonat và amoni hiđrocacbonat bị phân hủy dần dần ngay ở nhiệt độ thường, khi đun nóng thì phản ứng xảy ra nhanh hơn.

Lưu ý: NH4HCO3 (bột nở) được dùng làm xốp bánh.

– Muối amoni chứa gốc của axit có tính oxi hóa như axit nitrơ, axit nitric khi bị nhiệt phân cho ra N2, N2O.

Thí dụ:

⇒ Những phản ứng này được sử dụng để điều chế các khí N2 và N2O trong phòng thí nghiệm.

Top 23 tất cả các muối amoni đều tan trong nước tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Có những nhận định sau về muối amoni:1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước.2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh,?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 5 (811 vote)
 • Tóm tắt: 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ không màu, tạo môi trường bazơ. 3) Muối amoni phản ứng với …

Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.66 (314 vote)
 • Tóm tắt: Trong nước, muối amoni điện li hoàn toàn tạo môi trường bazơ. c. Tất cả các muối amoni đều tan trong nước. d.

Có những nhận định sau về muối amoni: 1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong  nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4 không màu, tạo môi trường bazơ 3) Muối amoni đều phản ứng với dung dịch kiềm giải phóng khí amoniac 4) Muối amoni kém bền đối với nhiệt Nhóm gồm các nhận định đúng là:

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 4.52 (230 vote)
 • Tóm tắt: Có những nhận định sau về muối amoni: 1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn …

1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước 2) Các muối … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 4.37 (322 vote)
 • Tóm tắt: A. Muối amoni là chất tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni và anion hiđroxit. B. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước, khi tan phân li hoàn …

Top 9 các muối amoni đều là chất điện li mạnh 2022

 • Tác giả: thatim.com
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 4.13 (534 vote)
 • Tóm tắt: 1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước. 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ không màu, …

Xem thêm: Top 10+ vùng được gọi là kho vàng xanh của nước ta

Có những nhận định sau về muối amoni

 • Tác giả: hoc24h.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 3.93 (406 vote)
 • Tóm tắt: 1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước. 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ không màu, …

Top 15 Các Muối Amoni đều Bền Với Nhiệt hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 10/17/2022
 • Đánh giá: 3.74 (465 vote)
 • Tóm tắt: 1) Tất Cả Muối Amoni đều Tan Trong Nước. 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ không màu, ..

Trong 4 nhận định sau về muối amoni thì đâu là đúng? 1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước 2 ) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4 không màu, tạo môi trường bazơ 3) Muối amoni đều phản ứng với dung dịch kiềm giải phóng khí amoniac 4) Muối amoni kém bền đối với nhiệt

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 3.53 (294 vote)
 • Tóm tắt: 1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước. 2 ) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ không màu, …

1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước 2)… – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 3.24 (476 vote)
 • Tóm tắt: 1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước · 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ …

Tất cả các muối amoni đều tan trong nước

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 2.9 (197 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả các muối amoni đều tan trong nước. B. Độ dinh dưỡng của superphotphat kép lớn hơn của supephotphat đơn. C. Kali cacbonat còn được gọi là sô-đa dùng …

Cho các phát biểu sau muối amoni là chất điện li mạnh

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 2.86 (200 vote)
 • Tóm tắt: – Muối amoni gồm cation amoni (NH4+) và anion gốc axit. … – Tất cả các muối amoni đều tan và là những chất điện li mạnh. … – Tạo môi trường có tính axit làm quỳ …

Xem thêm: Top 8 sách bài tập tiếng anh 11 chính xác nhất

Nhận xét nào sau đây là sai? A. Tất cả muối amoni dều dễ tan trong nước [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 2.64 (126 vote)
 • Tóm tắt: A. Tất cả muối amoni đều dễ tan trong nước. B. Trong nước, muối amoni điện li hoàn toàn cho ion NH4+ không màu và chỉ tạo ra môi trường Axit.

MUỐI AMONI Muối Amoni , Tính chất hoá học, Muối amoni chứa gốc axit không…

 • Tác giả: coggle.it
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 2.58 (129 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm: Là các hợp chất tinh thể ion gồm cation NH4+ và anion gốc axit. … Tất cả muối amoni đều dễ tan trong nước, nên chúng là chất điện li mạnh.

1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước. – giainhanh.vn

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 2.51 (53 vote)
 • Tóm tắt: 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ không màu, tạo môi trường bazơ. 3) Muối …

Cho các phát biểu sau các muối amoni tan trong nước tạo dung dịch chất điện li yếu

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 2.37 (90 vote)
 • Tóm tắt: 1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước. 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ không màu, …

Chọn câu đúng trong các câu sau đây?A. Muối amoni là hợp chất

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.23 (64 vote)
 • Tóm tắt: Muối amoni là hợp chất ion, phân tử gồm cation và cation hidroxit. B. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước, khi tan phân li hoàn toàn thành cation NH4+ …

Vũ Thị Ngân – CoLearn.vn

 • Tác giả: colearn.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 2.14 (83 vote)
 • Tóm tắt: A. Các muối amoni đều dễ tan trong nước. B. Các muối amoni khi tan đều điện li hoàn … C. Các muối amoni khi đun nóng đều bị phân hủy thành amoniac và Axit

Xem thêm: Top 20+ hành động nói lớp 8 chính xác nhất

Amoni NH4 là gì? Sự khác biệt giữa amoni NH4 và amoniac NH3

 Amoni NH4 là gì? Sự khác biệt giữa amoni NH4 và amoniac NH3
 • Tác giả: labvietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.03 (140 vote)
 • Tóm tắt: – Tất cả các muối amoni đều tan trong nước tạo dung dịch không màuvà là những chất điện li mạnh. – Amoniac là một bazo yếu. Nó tác dụng với axit …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để được tư vấn thêm về các sản phẩm Amoni NH4 và báo giá tốt nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp tới số Hotline 0826 020 020 hoặc truy cập vào website labvietchem.com.vn. Sự hài lòng của khách hàng chính là mục tiêu hoạt đông, phương châm tồn tại của …

Tìm phát biểu chưa đúng

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 1.91 (101 vote)
 • Tóm tắt: B. Các muối amoni khi tan đều điện li hoàn toàn thành ion. … Axit nitric đặc, nóng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau …

Có những nhận định sau về muối amoni: 1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạn

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 1.97 (76 vote)
 • Tóm tắt: Có những nhận định sau về muối amoni: 1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước 2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, trong nước muối amoni điện li hoàn …

Tìm phát biểu không đúng:

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 1.84 (193 vote)
 • Tóm tắt: B. Các muối amoni khi tan trong nước đều điện li hoàn toàn thành ion C.ưới tác D dụng của nhiệt, muối amoni phân hủy thành amoniac và axit …

Nhận xét nào sau đây không đúng tất cả muối amoni đều

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 1.69 (157 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả các muối amoni đều tan nhiều trong nước, khi tan điện li hoàn toàn tạo thành các ion. II. Tính chất hóa học. 1. Tác dụng với dung dịch kiềm. Dung dịch …

Tìm phát biểu chưa đúng

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 1.65 (173 vote)
 • Tóm tắt: B. Các muối amoni khi tan đều điện li hoàn toàn thành ion. … Axit nitric đặc, nóng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?
Scroll to Top