Trang chủ » Top 10+ they asked me in paris then đầy đủ nhất

Top 10+ they asked me in paris then đầy đủ nhất

Top 10+ they asked me in paris then đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về They asked me in paris then mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

2 They asked me in Paris then

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 4.78 (244 vote)
 • Tóm tắt: They asked me ____ in Paris then Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức

3 Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật trong tiếng Anh kèm đáp đán – IELTS Vietop

 • Tác giả: ieltsvietop.vn
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 4.57 (490 vote)
 • Tóm tắt: · E.g.: My parents told me that they had been living in Paris at that time. … B. He informed that Katherine was busy then
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …

Xem thêm: Top 20+ cu + h2so4 loãng được không chi tiết nhất

4 They asked me in Paris then. | – Học online chất lượng cao

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 4.36 (439 vote)
 • Tóm tắt: · Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. They asked me ______ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …

5 Thì thay đổi khi dùng câu tường thuật gián tiếp | EF | Du Học Việt Nam

 • Tác giả: ef.com.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.04 (402 vote)
 • Tóm tắt: They told me that they had been living in Paris. Tương lai, Hiện tại điều kiện. “I will be in Geneva on Monday”, he said. He said that he would 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …

6 [LỜI GIẢI] They asked me in Los Angeles then – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 3.9 (507 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.They asked me___________ in Los
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …

Xem thêm: Top 10+ lịch sử 12 bài 18

7 They asked me in Los Angeles then

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 3.64 (274 vote)
 • Tóm tắt: ID 620689. They asked me in Los Angeles then. A. whether my father had been working B. was my father working C. if my father was working D. whether was my 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …

8 They asked me in Paris then

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 3.5 (421 vote)
 • Tóm tắt: They asked me ______ in Paris then. A. if my mother was working. B. was my mother working. C. if my mother had worked. D. if was my mother working
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …

9 Câu tường thuật (Reported Speech) kèm bài tập có đáp án

Câu tường thuật (Reported Speech) kèm bài tập có đáp án
 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 3.28 (545 vote)
 • Tóm tắt: Bạn có thể sử dụng that hoặc không để thêm vào câu nói thôi. … Eg: He said to me ”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …

Xem thêm: Top 10 nêu các biện pháp chính xác nhất

10 They asked me in Paris then |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 2.99 (317 vote)
 • Tóm tắt: They asked me ____ in Paris then Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …

11 help me !!!! 1/ they asked him if he . go then A.can B. Could C. is able to D.has been able to 2/ In the 1. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 2.99 (72 vote)
 • Tóm tắt: · help me !!!! 1/ they asked him if he …… go then. A.can B. Could C. is able to D.has been able to. 2/ In the 18th , jean cloth wass made 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …

12 They asked me in Los Angeles then

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 2.88 (98 vote)
 • Tóm tắt: They asked me __________in Los Angeles then.. whether was my father working. if my father was working. whether my father had been working
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …

13 They asked me in London then. is my brother working was my brother working | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 2.73 (146 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questionsThey asked me ______ in 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất …
Xem thêm
Scroll to Top