Trang chủ » Top 10+ thời gian lao động xã hội cần thiết là gì chi tiết nhất

Top 10+ thời gian lao động xã hội cần thiết là gì chi tiết nhất

Top 10+ thời gian lao động xã hội cần thiết là gì chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về thời gian lao động xã hội cần thiết là gì mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Sức lao động là một khái niệm trọng yếu trong kinh tế chính trị Mác-xít. Vậy hàng hóa sức lao động là gì? Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động có tính chất đặc biệt gì?

Hàng hóa sức lao động là gì? Lý luận chung về hàng hóa sức lao động
Hàng hóa sức lao động là gì? Lý luận chung về hàng hóa sức lao động

Mục lục

1. Khái niệm sức lao động và hàng hóa sức lao động là gì?

1.1 Khái niệm sức lao động

Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể con người, nó được vận dụng vào quá trình lao động sản xuất. Theo Wikipedia, sức lao động là một khái niệm trọng yếu trong kinh tế chính trị Mác-xít. Mác định nghĩa sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất, trí tuệ và tinh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị thặng dư nào đó. Sức lao động là khả năng lao động của con người, là điều kiện tiên quyết của mọi quá trình sản xuất và là lực lượng sản xuất sáng tạo chủ yếu của xã hội. Nhưng sức lao động mới chỉ là khả năng lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực.

1.2 Hàng hóa sức lao động là gì? Những điều kiện biến sức lao động thành hàng hoá

Trong bất kỳ xã hội nào, sức lao động cũng đều là yếu tố hàng đầu của quá trình lao động sản xuất. Nhưng không phải bao giờ sức lao động cũng là hàng hoá. Sức lao động chỉ biến thành hàng hoá khi có hai điều kiện sau:

– Một là người lao động phải được tự do về thân thể, do đó có khả năng chi phối sức lao động của mình. Sức lao động chỉ xuất hiện trên thị trường với tư cách là hàng hoá, nếu nó do bản con người có sức lao động đưa ra bán. Muốn vậy, người có sức lao động phải có quyền sở hữu năng lực của mình. Việc biến sức lao động thành hàng hoá đòi hỏi phải thủ tiêu chế độ chiếm hữu nô và chế độ phong kiến.

– Hai là người lao động bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất không thể tự tiến hành lao động sản xuất. Chỉ trong điều kiện ấy, người lao động mới buộc phải bán sức lao động của mình, vì không còn cách nào khác để sinh sống. Sự tồn tại đồng thời hai điều kiện nói trên tất yếu đẫn đến chỗ sức lao động biến thành hàng hoá.

Xem thêm: Top 16 phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng

Hàng hóa sức lao động là gì

Dưới chủ nghĩa tư bản, đã xuất hiện đầy đủ hai điều kiện đó. Một mặt, cách mạng tư sản đã giải phóng người lao động khỏi sự lệ thuộc về thân thể vào chủ nô và chúa phong kiến. Mặt khác, do tác động của quy luật giá trị và các biện pháp tích luỹ nguyên thuỷ của tư bản đã làm phá sản những người sản xuất nhỏ, biến họ trở thành vô sản và tập trung tư liệu sản xuất vào trong tay một số ít người.

Việc mua bán sức lao động được thực hiện dưới hình thức thuê mướn. Quan hệ làm thuê đã tồn tại khá lâu trước chủ nghĩa tư bản, nhưng không phổ biến và chủ yếu được sử dụng trong việc phục vụ nhà nước và quốc phòng. Chỉ đến chủ nghĩa tư bản nó mới trở nên phổ biến, thành hệ thống tổ chức cơ bản của toàn bộ nền sản xuất xã hội.

Sự cưỡng bức phi kinh tế được thay thế bằng hợp đồng của những người chủ sở hữu hàng hoá, bình đẳng với nhau trên cơ sở “thuận mua, vừa bán”. Điều đó đã tạo ra khả năng khách quan cho sự phát triển tự do cá nhân của các công dân và đánh dấu một trình độ mới trong sự phát triển tự do cá nhân của các công dân và đánh dấu một trình độ mới trong sự phát triển của văn minh nhân loại. Sức lao động biến thành hàng hoá là điều kiện chủ yếu quyết định sự chuyển hoá tiền thành tư bản.

2. Hàng hoá sức lao động là hàng hoá đặc biệt

Cũng như mọi hàng hoá khác, hàng hoá – sức lao động cũng có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng.

2.1 Giá trị hàng hoá sức lao động.

Giá trị hàng hoá sức lao động cũng giống như các hàng hoá khác được quy định bởi số lượng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động. Nhưng, sức lao động chỉ tồn tại trong cơ thể sống của con người. Để sản xuất và tái sản xuất ra năng lực đó, người công nhân phải tiêu dùng một số lượng tư liệu sinh hoạt nhất định.

Xem thêm: Top 19 when the manager of our company retires

Như vậy, thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra sức lao động sẽ quy thành thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt ấy, hay nói một cách khác, số lượng giá trị sức lao động được xác định bằng số lượng giá trị những tư liệu sinh hoạt để duy trì cuộc sống của người có sức lao động ở trạng thái bình thường. Khác với hàng hoá thông thường, giá trị hàng hoá sức lao động bao hàm cả yếu tố tinh thần và lịch sử.

Điều đó thể hiện ở chỗ: nhu cầu của công nhân không chỉ có nhu cầu về vật chất mà còn gồm cả những nhu cầu về tinh thần (giải trí, học hành,…). Nhu cầu đó, cả về khối lượng lẫn cơ cấu những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho công nhân không phải lúc nào và ở đâu cũng giống nhau.

Hàng hoá sức lao động là hàng hoá đặc biệt

Nó tùy thuộc hoàn cảnh lịch sử của từng nước, từng thời kỳ, phụ thuộc vào trình độ văn minh đã đạt được của mỗi nước, ngoài ra còn phụ thuộc vào tập quán, vào điều kiện địa lý và khí hậu, vào điều kiện hình thành giai cấp công nhân.

Nhưng, đối với một nước nhất định và trong một thời kỳ nhất định thì quy mô những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động là một đại lượng nhất định. Do đó, có thể xác định do những bộ phận sau đây hợp thành: một là, giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết để duy trì sức lao động của bản thân người công nhân; hai là, phí tổn học việc của công nhân; ba là, giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho gia đình người công nhân. Như vậy, giá trị sức lao động bằng giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động cho người công nhân và nuôi sống gia đình của anh ta.

Để nêu ra được sự biến đổi của giá trị sức lao động trong một thời kỳ nhất định, cần nghiên cứu sự tác động lẫn nhau của hai xu hướng đối lập nhau. Một mặt là sự tăng nhu cầu trung bình xã hội về hàng hoá và dịch vụ, về học tập và trình độ lành nghề, do đó làm tăng giá trị sức lao động. Mặt khác là sự tăng năng suất lao động xã hội, do đó làm giảm giá trị sức lao động. Trong điều kiện tư bản hiện đại, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật và những điều kiện khác , sự khác biệt của công nhân về trình độ lành nghề, về sự phức tạp của lao động và mức độ sử dụng năng lực trí óc và tinh thần của họ tăng lên.

Xem thêm: Top 9 phân biệt kim loại và phi kim

Tất cả những điều kiện đó không thể không ảnh hưởng đến các giá trị sức lao động. Không thể không dẫn đến sự khác biệt theo ngành và theo lĩnh vực của nền kinh tế bị che lấp đằng sau đại lượng trung bình của giá trị sức lao động.

2.2 Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động.

Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động cũng giống như các hàng hoá khác chỉ thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động, tức là quá trình người công nhân tiến hành lao động sản xuất. Nhưng tính chất đặc biệt của hàng hoá sức lao động được thể hiện đó là:

+ Thứ nhất, sự khác biệt của giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động so với giá trị sử dụng của các hàng hoá khác là ở chỗ, khi tiêu dùng hàng hoá sức lao động, nó tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị của thân giá trị sức lao động. Phần lớn hơn đó chính là giá trị thặng dư. Như vậy, hàng hoá sức lao động có thuộc tính là nguồn gốc sinh ra giá trị.

Đó là đặc điểm cơ bản nhất của giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động so với các hàng hoá khác. Nó là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. Như vậy, tiền chỉ thành tư bản khi sức lao động trở thành hàng hoá.

+ Thứ hai, con người là chủ thể của hàng hoá sức lao động vì vậy, việc cung ứng sức lao động phụ thuộc vào những đặc điểm về tâm lý, kinh tế, xã hội của người lao động. Đối với hầu hết các thị trường khác thì cầu phụ thuộc vào con người với những đặc điểm của họ, nhưng đối với thị trường lao động thì con người lại có ảnh hưởng quyết định tới cung.

Hi vọng bài viết này của Luận văn 1080 đã giúp bạn trả lời câu hỏi “hàng hóa sức lao động là gì?” và bản chất của hàng hóa sức lao động. Chúc các bạn học tập tốt!

Top 18 thời gian lao động xã hội cần thiết là gì tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Thời gian lao động xã hội cần thiết là?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.9 (754 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Thời gian lao động xã hội cần thiết là: A. Thời gian lao động cao nhất của các …

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào?

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 4.73 (286 vote)
 • Tóm tắt: Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào? A. Thời gian tạo ra sản phẩm. B. Thời gian trung bình của xã hội.

Thời gian là gì? Làm cách nào để quản lý thời gian hiệu quả?

Thời gian là gì? Làm cách nào để quản lý thời gian hiệu quả?
 • Tác giả: infina.vn
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 4.34 (540 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết này Infina sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn định nghĩa thời gian là gì? … Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết cho bất cứ hoạt động …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời gian là một cụm từ rất quen thuộc với mọi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết trân trọng thời gian và sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Bài viết này, Infina sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn định nghĩa thời gian là gì? Làm thế nào để quản lý …

Thời gian lao động xã hội cần thiết là gì?

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 4.09 (342 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ kế toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời gian lao động cần thiết là thời gian lao động cần để sản xuất ra một hàng hóa nào đó trong những điều kiện sản xuất bình thường của xã hội với một trình độ trang thiết bị trung bình, với một trình độ thành thạo …

Giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của giá trị thặng dư?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 3.99 (309 vote)
 • Tóm tắt: Ngày lao động kéo dài còn thời gian lao động cần thiết không đổi dẫn … Tăng năng suất lao động xã hội mà đầu tiên là ở ngành sản xuất vật …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối được sử dụng phổ biến trong giai đoạn đầu chủ nghĩa tư bản. Đây là thời điểm lao động còn ở trình độ thủ công, năng suất lao động còn thấp. Lúc này bằng lòng tham vô hạn, các nhà tư bản giở mọi thủ …

Xem thêm: Top 20+ tính chất nhiệt đới của khí hậu thể hiện chi tiết nhất

Giá trị cá biệt và giá trị xh của hàng hóa

 • Tác giả: vatgia.com
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 3.78 (461 vote)
 • Tóm tắt: Vậy người thứ 1 dệt vải đúng với thời gian quy định mà xã hội cần thiết còn người thứ 2 và 3 là người sát với thời gian lao động cá biệt .
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, quy luật giá trị đã tự động điều tiết tỷ lệ phân chia tư liệu sản xuất và sức lao động vào các ngành sản xuất khác nhau, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tác động điều tiết lưu thông hàng hóa của quy luật giá trị thể hiện ở chỗ nó thu hút hàng …

Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa thời gian lao động cá biệt và thời gian lao động xã hội cần thiết? Mọi người ơi help meeeeeeee

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 3.41 (490 vote)
 • Tóm tắt: Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa thời gian lao động cá biệt và thời gian lao động xã hội cần thiết? Mọi người ơi help meeeeeeee.

Tại sao giá trị hàng hóa không do thời gian lao động cá biệt quyết định, mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định?

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 3.21 (227 vote)
 • Tóm tắt: Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa là thời gian cần thiết cho bất cứ lao động nào tiến hành với một trình độ thành thạo trung bình và …

Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa
 • Tác giả: trithuccongdong.net
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 3.1 (393 vote)
 • Tóm tắt: Do thời gian lao động xã hội cần thiết luôn thay đổi, có thêm nhiều các nhân tố ảnh hưởng, nên lượng giá trị của hàng hóa cũng là một đại …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa tỷ lệ thuận với số lượng lao động kết tinh (thời gian lao động xã hội cần thiết) và tỷ lệ nghịch với năng suất lao động xã hội. Như vậy, muốn giảm giá trị của mỗi đơn vị hàng hóa xuống (giảm thời gian lao động …

Xem thêm: Top 20+ toán lớp 4 bài 79 luyện tập chính xác nhất

Thời gian lao động xã hội cần thiết là gì? Công thức tính và đặc trưng?

 • Tác giả: kinhtevimo.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 2.84 (198 vote)
 • Tóm tắt: Như chúng ta đã biết thì với khoảng thời gian lao động xã hội cần thiết chính là mức hao phí lao động xã hội trung bình cụ thể với thời gian lao …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên thực tế ta thấy nếu chúng ta tiên hành các hoạt động khi mua bán, mặc cả một loại hàng hóa thì yếu tố thời gian lao động hao phí tạo ra là một trong những yếu tố quyết định đến giá trị của hàng hóa, tuy nhiên thời gian này không phụ thuộc vào …

Quy luật giá trị là gì? Tác động của quy luật giá trị tới thị trường

Quy luật giá trị là gì? Tác động của quy luật giá trị tới thị trường
 • Tác giả: topi.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 2.88 (135 vote)
 • Tóm tắt: Vậy quy luật giá trị là gì và tác động của nó tới thị trường ra sao? … của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng thời gian lao động xã hội cần thiết …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy luật giá trị được đánh giá là một quy luật căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa trên trị trường kinh tế. Nếu vận dụng tốt quy luật giá trị này trong sản xuất kinh doanh thì các nhà đầu tư dễ dàng thể làm chủ thị trường và gặt hái được …

Lượng giá trị của hàng hóa là gì? Các nhân tố ảnh hưởng

 • Tác giả: lytuong.net
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 2.59 (82 vote)
 • Tóm tắt: Thế nhưng lượng giá trị của hàng hóa không phải do mức hao phí lao động cá biệt quy định, mà nó được đo bởi thời gian lao động xã hội cần thiết.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, mấu chốt để hạ giá trị cá biệt của sản xuất hàng hóa là tăng năng suất lao động. Muốn vậy, phải có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề, tăng cường kỹ năng, kỹ xảo, kỉ luật của người lao động, cải tiến tổ chức quản lý, …

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 2.64 (132 vote)
 • Tóm tắt: Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa với trình độ thành thạo trung bình, cường độ trung bình, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Phương án A: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở Chi phí để sản xuất ra hàng hóa là chưa chính xác bởi chi phí là một phần của sức hao phí lao động xã hội cần thiết. Ngoài chi phí còn có nhiều yếu tố khác tạo nên giá trị hàng hóa …

Xem thêm: Top 10 tiếng anh 8 unit 12 skills 2

Lao động đơn giản và lao động phức tạp – Chu nghia Mac-Lenin

 • Tác giả: marxists.org
 • Ngày đăng: 09/19/2022
 • Đánh giá: 2.54 (60 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy là không phải như Mác đã quan niệm một cách mơ hồ, thời gian lao động … Bản thân giá trị chẳng qua chỉ là biểu hiện của lao động xã hội cần thiết …

Tại sao giá trị của hàng hoá do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định? GDCD 11 trang 26

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 2.37 (138 vote)
 • Tóm tắt: GDCD 11 trang 26. Hàng hoá là những sản phẩm được trao đổi trên thị trường dựa trên giá trị của hàng hoá. Vậy giá trị của hàng hoá dựa vào đâu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giá trị hàng hoá được xác định bằng thời gian lao động xã hội cần thiết vì giá trị hàng hoá cần có sự ổn định và hạn chế cạnh tranh về giá. Thời gian lao động xã hội cần thiết là quy ước chung để đảm bảo chất lượng và giá cả của sản phẩm luôn ổn …

Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 11

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 2.27 (153 vote)
 • Tóm tắt: – Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động cần để sản xuất ra một hàng hóa nào đó trong những điều kiện sản xuất bình thường của xã hội với một …

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng 

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 2.22 (120 vote)
 • Tóm tắt: Theo SGK GDCD trang 16 thì thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa là thời gian cần thiết cho bất cứ lao động nào tiến …

Thời gian lao động xã hội cần thiết (Socially necessary labour time) là gì?

 • Tác giả: vietnambiz.vn
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 2.07 (185 vote)
 • Tóm tắt: Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động cần để sản xuất ra một hàng hóa nào đó trong những điều kiện sản xuất bình thường của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời gian lao động xã hội cần thiết là một đại lượng không cố định, vì trình độ thành thạo trung bình, cường độ lao động trung bình, điều kiện trang bị kĩ thuật trung bình của xã hội ở mỗi nước khác nhau là …
Xem thêm
Scroll to Top