Trang chủ » Top 20+ toán lớp 5 trang 104 105 106 chi tiết nhất

Top 20+ toán lớp 5 trang 104 105 106 chi tiết nhất

Top 20+ toán lớp 5 trang 104 105 106 chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về toán lớp 5 trang 104 105 106 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video toán lớp 5 trang 104 105 106

Giải Toán lớp 3 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số

Toán lớp 3 trang 104, 105 Hoạt động

Toán lớp 3 Tập 1 trang 104 Bài 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu).

Lời giải:

Ta thực hiện theo mẫu theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 27 – 7 + 30 = 20 + 30

= 50

Giá trị của biểu thức 27 – 7 + 30 là 50.

b) 60 + 50 – 20 = 110 – 20

= 90

Giá trị của biểu thức 60 + 50 – 20 là 90.

c) 9 × 4 = 36

Giá trị của biểu thức 9 × 4 là 36.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 105 Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức.

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

+) Em thực hiện tính giá trị các biểu thức:

• Tính biểu thức A:

32 + 8 – 18 = 40 – 18

= 22

Giá trị của biểu thức A là 22.

• Tính biểu thức B:

6 × 8 = 48

Giá trị của biểu thức B là 48.

• Tính biểu thức C:

80 – 40 + 10 = 40 + 10

= 50

Giá trị của biểu thức C là 50.

• Tính biểu thức D:

45 : 9 + 10 = 5 + 10

= 15

Giá trị của biểu thức D là 15.

+) Em nối như sau:

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Toán lớp 3 trang 106 Hoạt động

Xem thêm: Top 20+ vở bài tập toán lớp 4 bài 38 chi tiết nhất

Toán lớp 3 Tập 1 trang 106 Bài 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu).

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

+) Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

+) Nếu trong biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia, ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 30 : 5 × 2 = 6 × 2

= 12

b) 24 + 5 × 6 = 24 + 30

= 54

c) 30 – 18 : 3 = 30 – 6

= 24

Toán lớp 3 Tập 1 trang 106 Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức.

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

+) Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

+) Nếu trong biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia, ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

*) Tính giá trị các biểu thức có trên mỗi tấm biển:

• Trên tấm biển A:

40 + 20 – 15 = 60 – 15

= 45

• Trên tấm biển B:

56 – 2 × 5 = 56 – 10

= 46

• Trên tấm biển C:

40 + 32 : 4 = 40 + 8

= 48

• Trên tấm biển D:

67 – 15 – 5 = 52 – 5

= 47

Em nối được như sau:

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Toán lớp 3 trang 107, 108 Hoạt động

Toán lớp 3 Tập 1 trang 107 Bài 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

Xem thêm: Top 9 cuối thời nguyên thủy ở việt nam con người sống

Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

a) 45 : (5 + 4) = 45 : 9

= 5

b) 8 × (11 – 6) = 8 × 5

= 40

c) 42 – (42 – 5) = 42 – 37

= 5

Toán lớp 3 Tập 1 trang 108 Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức.

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

Xem thêm: Top 9 cuối thời nguyên thủy ở việt nam con người sống

Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

*) Em thực hiện tính giá trị của biểu thức:

(15 + 5) : 5 = 20 : 5

= 4

32 – (25 + 4) = 32 – 29

= 3

16 + (40 – 16) = 16 + 24

= 40

40 : (11 – 3) = 40 : 8

= 5

*) Em nối như sau:

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Toán lớp 3 trang 108 Luyện tập

Toán lớp 3 Tập 1 trang 108 Bài 1: Biểu thức nào có giá trị lớn nhất? Biểu thức nào có giá trị bé nhất?

Lời giải:

Áp dụng kiến thức: Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.

Ta thực hiện tính giá trị của biểu thức và so sánh.

• Biểu thức A:

5 × (6 – 2) = 5 × 4

= 20

Giá trị của biểu thức A là 20.

• Biểu thức B:

5 × 6 – 2 = 30 – 2

= 28

Giá trị của biểu thức B là 28.

Xem thêm: Top 20 giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào

• Biểu thức C:

(16 + 24) : 4 = 40 : 4

= 10

Giá trị của biểu thức C là 10.

• Biểu thức D:

16 + 24 : 4 = 16 + 6

= 22

Giá trị của biểu thức D là 22.

Vì 10 < 20 < 22 < 28 nên biểu thức B có giá trị lớn nhất, biểu thức C có giá trị bé nhất.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 108 Bài 2: Mai có 4 hộp bút màu, Mai cho Mi 2 hộp. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu chiếc bút màu? Biết rằng mỗi hộp có 10 chiếc bút màu.

Lời giải:

Em giải bài toán bằng hai bước tính:

Bước 1: Tính số hộp bút màu Mai còn lại.

Bước 2: Tính số chiếc bút màu Mai còn lại.

Bài giải

Mai còn lại số hộp bút màu là:

4 – 2 = 2 (hộp)

Mai còn lại số chiếc bút màu là:

10 × 2 = 20 (chiếc bút)

Đáp số: 20 chiếc bút màu.

Toán lớp 3 Tập 1 trang 108 Bài 3:

a) Cả ba thùng có bao nhiêu lít nước mắm?

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số - Kết nối tri thức (ảnh 1)

b) Tính giá trị của biểu thức.

123 + 80 + 20 207 + 64 + 36

Lời giải:

a) Cả ba thùng có tất cả số lít nước mắm là:

64 + 55 + 45 = 164 (lít)

Cả ba thùng có tất cả 164 lít nước mắm.

b) Em thực hiện tính giá trị các biểu thức: Nhóm hai số có tổng là các các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, sau đó thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

123 + 80 + 20 = 123 + (80 + 20)

= 123 + 100

= 223

207 + 64 + 36 = 207 + (64 + 36)

= 207 + 100

= 307

Mục lục

Top 23 toán lớp 5 trang 104 105 106 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

 • Tác giả: pgddtthoaison.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 4.82 (965 vote)
 • Tóm tắt: MN = 37,4m ND = 25,3m. Phương pháp giải: Diện tích mảnh đất bằng tổng diện tích hình thang vuông BCNM và hai hình tam giác vuông ABM, CND …

Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 05/13/2022
 • Đánh giá: 4.7 (527 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo). Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết: AD = 63m ; AE = 84m; BE.

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 160: luyện tập – Trang 103, 104, 105

Giải vbt toán 5 tập 2 bài 160: luyện tập - Trang 103, 104, 105
 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 4.43 (298 vote)
 • Tóm tắt: Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và cụ thể bài 160: luyện tập trong SBT toán 5 tập 2 trang 103, 104, 105. Thông qua bài học này, …

Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập về tính diện tích – Tailieumoi.vn

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 4.23 (501 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) · Toán lớp 5 trang 106 Luyện tập chung · Toán lớp 5 trang 108 Hình hộp chữ …

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 104, 105 Bài 85: Hình tam giác

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 4.07 (494 vote)
 • Tóm tắt: Vở bài tập Toán lớp 5 trang 104, 105 Bài 85: Hình tam giác | Giải Vở bài tập Toán 5 – Trọn bộ lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2, Tập 2 hay, chi tiết giúp …

Xem thêm: Top 20+ cơ quan sinh sản của thông là gì chính xác nhất

Bài tập toán lớp 5 trang 104

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 3.84 (348 vote)
 • Tóm tắt: Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) qua phần Giải Toán lớp 5 trang 105, 106, Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) và …

Giải Toán lớp 5 trang 105, 106, Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 trang 105, 106, Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 3.55 (416 vote)
 • Tóm tắt: Giải Toán lớp 5 trang 105, 106, Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) hướng dẫn chi tiết cách giải và cách trình bày bài 1, bài 2, giúp các em học tốt …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 105, 106 , Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 106, Luyện tập chung và bài Hình hộp …

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104

 • Tác giả: quatangtiny.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 3.23 (341 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104, Giải bài tập SGK Toán 5 trang 104, 105, 106 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài …

Bài 1,2 trang 105,106 môn Toán 5: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

 • Tác giả: dethikiemtra.com
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 3.17 (436 vote)
 • Tóm tắt: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 105; bài 2 trang 106 SGK Toán 5: Luyện tập về tính diện tích.

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104

 • Tác giả: camnangtienganh.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.96 (102 vote)
 • Tóm tắt: … cùng phương pháp giải và đáp án chi tiết 2 bài tập trong SGK Toán 5 trang 105, 106 sẽ giúp các em giải bài tập Toán lớp 5 thật tốt. Related Articles.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Luyện tập về tính diện tích (Tiếp theo) giúp các em học sinh lớp 5 rèn kỹ năng giải Toán lớp 5 thật thành thạo. Với những kiến thức lý thuyết trọng tâm, cùng phương pháp giải và đáp án chi tiết 2 bài tập trong SGK Toán 5 trang 105, 106 sẽ giúp các …

Trường THPT Phạm Hồng Thái

Trường THPT Phạm Hồng Thái
 • Tác giả: thpt-phamhongthai.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 2.75 (195 vote)
 • Tóm tắt: Giải Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống … Vậy biểu thức có giá trị lớn nhất là 5 x 6 – 2.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn giải: – Trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.- Nếu trong biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang …

Xem thêm: Top 15 cho sơ đồ phản ứng nahco3 x

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số – Kết nối tri thức

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 2.66 (196 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107, 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số | Kết nối tri thức – Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 1, …

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 2.67 (104 vote)
 • Tóm tắt: Giải Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích (Tiếp theo) giúp các em học … cùng đáp án 2 bài tập trong SGK Toán 5 trang 104, 105, 106.

Bài 2 Trang 104 Toán 5, Một Khu Đất Có Kích Thước Theo Hình Vẽ

 • Tác giả: tinycollege.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 2.56 (146 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK Toán 5: Luyện tập về diện tích với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, Lời giải hay cho bài tập toán lớp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, tinycollege.edu.vn mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được …

Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 2.34 (97 vote)
 • Tóm tắt: Giải Toán lớp 5 trang 106 Bài 2. Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết: Giải bài tập trang 104, 105, 106 SGK …

Giải bài 104, 105, 106, 107 trang 29, 30 sách bài tập toán lớp 6 tập 2 – Câu trang Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp tập

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 2.36 (138 vote)
 • Tóm tắt: eqalign{ & {{14} over {15}} = {2 over 3}.{7 over 5} = {2 over 3}:{5 over 7};{{14} over {15}} = {7 over 5}.{2 over 3} = {7 over 5}:{3 …

Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập về tính diện tích

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 2.22 (116 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập về tính diện tích. Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên. Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đ.

Xem thêm: Top 10+ tại sao máu của giun đất có màu đỏ

Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107 Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi

 • Tác giả: toptailieu.vn
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 2.17 (93 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 3 trang 104, 105, 106, 107 Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu | Kết nối tri thức – Tuyển chọn lời giải bài …

Câu 1, 2, 3, 4 trang 104 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 2.04 (121 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1, 2, 3, 4 trang 104 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1 . Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu)

Giải Toán hình học lớp 8 trang 104, 105, 106 SGK tập 1: Hình thoi

Giải Toán hình học lớp 8 trang 104, 105, 106 SGK tập 1: Hình thoi
 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 1.89 (195 vote)
 • Tóm tắt: Giải Toán hình học lớp 8 trang 104, 105, 106 SGK tập 1: Hình thoi chi tiết nhất hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bằng nhau và được liên kết với nhau bởi các chốt tại hai đầu và tại trung điểm. Vì sao tại mỗi vị trí của cửa xếp, các tứ giác trên hình vẽ đều là hình thoi, các điểm chốt I, …

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk Toán 6 tập 1

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk Toán 6 tập 1
 • Tác giả: giaibaisgk.com
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 1.7 (83 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung bài giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 104 105 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng … hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vẽ ba điểm $A, B, C$, không gì đơn giản hơn. Đầu tiên ta chấm một chấm lên một mặt phẳng, rồi chấm một chấm nữa và lại chấm một chấm nữa. Giờ đây ta có ba chấm, à không, ba điểm rồi! Bài yêu cầu vẽ ba điểm $A, B, C$ mà không nói gì thêm, dĩ nhiên ta …

Giải bài 1, 2 trang 104 SGK Toán 5 – Giaibaitap.me

 • Tác giả: giaibaitap.me
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 1.7 (147 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập trang 105, 106 bài luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) SGK Toán 5. Câu 1: Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết… Giải bài 1, …

Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập về tính diện tích … – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 1.62 (200 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 5 trang 105, 106 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) – Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết đầy đủ Số học và Hình học giúp học …
Xem thêm
Scroll to Top