Trang chủ » Top 18 overeating is a cause of several deadly diseases

Top 18 overeating is a cause of several deadly diseases

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về overeating is a cause of several deadly diseases mà bạn đang tìm kiếm. Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề giáo dục siêu “hot” này với 30,177,307 lượt tìm kiếm hằng tháng, cùng với đó là cách trình bày đơn giản và dễ hiểu do chính biên tập viên “Làm Bài Tập” biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác như: didn’t, Overeating is a cause, I am sure he did not know that his brother graduated with flying colors, , được lambaitap.edu.vn đề cập và chia sẻ trong bài viết dưới đây.


overeating is a cause of several deadly diseases

Hình ảnh cho từ khóa: overeating is a cause of several deadly diseases

1. Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases.

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng tải: 09/09/2021 08:27 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (58564 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: A. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly diseases. … B. Apart from physical activities, eating too much …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly diseases: “Không những chỉ có việc ăn uống quá độ mà còn cả việc cơ thể thiếu hoạt động cũng dẫn đến nhiều căn bệnh chết người”, đây là cách nối câu hợp lí nhất.

 • Nguồn:


didn't

2. Overeating is a cause of several deadly diseases Physical in

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng tải: 07/06/2021 05:42 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (52615 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. A. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly diseases.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tạm dịch: Ăn quá nhiều là một nguyên nhân của một vài căn bệnh chết người. Việc không hoạt động thể chất là một nguyên nhân khác của một vài căn bệnh chết người.

 • Nguồn:


Overeating is a cause

3. Overeating is a cause of several deadly diseases

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng tải: 12/14/2021 07:39 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (96848 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 2⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Both overeating and physical inactivity result from several deadly diseases. D. Overeating and physical inactivity are caused by several deadly diseases.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đáp án B. Dịch câu: Ăn quá nhiều là nguyên nhân của một số bệnh chết người. Không hoạt động thể chất là một nguyên nhân của một số bệnh chết người. A. Ngoài các hoạt động thể chất, ăn quá nhiều cũng góp phần vào một số bệnh chết người. B. Không chỉ ăn quá nhiều mà còn không hoạt động thể chất có thể dẫn đến một số bệnh chết người. C. Cả ăn quá nhiều và không hoạt động thể chất gây ra do một số bệnh chết người. D. Ăn quá nhiều và không hoạt động thể chất bị gây ra do một số bệnh chết người gây ra. Đáp B đúng vì hai câu có tương đương về mặt…

 • Nguồn:


I am sure he did not know that his brother graduated with flying colors

4.

Overeating is a cause of several deadly diseases…

 • Tác giả: zix.vn

 • Ngày đăng tải: 03/20/2021 07:50 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (51614 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. A. … Both overeating and …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. A. … Both overeating and …

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

5. Câu hỏi overeating is a cause of several deadly diseases physic

 • Tác giả: luyentap247.com

 • Ngày đăng tải: 01/02/2021 07:31 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (89709 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Tóm tắt: Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. A. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly diseases.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tạm dịch: Ăn quá nhiều là một nguyên nhân của một số căn bệnh gây chết người. Không vận động thể chất là một nguyên nhân khác của một số căn bệnh gây chết người.

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

6. Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical

 • Tác giả: hoc24h.vn

 • Ngày đăng tải: 09/10/2021 07:02 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (20773 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 1⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Overeating and physical inactivity are caused by several deadly diseases. Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases.

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

7. Overeating is a cause of several deadly

 • Tác giả: hoidapvietjack.com

 • Ngày đăng tải: 07/20/2021 03:31 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (73990 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Physical inactivity is another cause of several deadly diseases.A. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In the modern developed world, where the vast majority of children attend school, families choose homeschooling for a variety of reasons. For people who live in remote areas, such as the Australian outback or the Alaskan Wilderness, homeschooling may be their only option. Children who have exceptional talents in the arts or other areas may be homeschooled so that they have more time to devote to their special interests. Much of the homeschooling movement is made up of families who, for various reasons, are dissatisfied with the schools…

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

8. Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. 

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng tải: 12/27/2021 04:15 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (94788 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đáp án B. Dịch câu: Ăn quá nhiều là nguyên nhân của một số bệnh chết người. Không hoạt động thể chất là một nguyên nhân của một số bệnh chết người. A. Ngoài các hoạt động thể chất, ăn quá nhiều cũng góp phần vào một số bệnh chết người. B. Không chỉ ăn quá nhiều mà còn không hoạt động thể chất có thể dẫn đến một số bệnh chết người. C. Cả ăn quá nhiều và không hoạt động thể chất gây ra do một số bệnh chết người. D. Ăn quá nhiều và không hoạt động thể chất bị gây ra do một số bệnh chết người gây ra. Đáp B đúng vì hai câu có tương đương về mặt…

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

9.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases.

 • Tác giả: hamchoi.vn

 • Ngày đăng tải: 05/16/2021 10:57 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (66223 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Tóm tắt: D. Overeating and physical inactivity are caused by several deadly diseases. Xem lời giải. Câu hỏi trong đề: 20 Đề thi thử Tiếng Anh năm 2020 chuẩn cấu trúc …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Soil erosion is another form of desertification. It is a self-reinforcing process; once the cycle of degradation begins, conditions are set for continual deterioration. As the vegetative cover begins to disappear, soil becomes more vulnerable to raindrop impact. Water runs off instead of soaking in to provide moisture for plans. This further diminishes plan cover by leaching away nutrients from the soil. As soil quality declines and runoff is increased, floods become more frequent and more severe. Flooding washes away topsoil, the thin,…

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

10.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases.

 • Tác giả: hamchoi.vn

 • Ngày đăng tải: 07/31/2021 08:28 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 5 ⭐ (74489 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5⭐

 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. Overeating is a cause of several …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Alcohol is considered one of the most dangerous drugs for women during their pregnancy. Because alcohol is delivered quickly into the blood and passes quickly into the tissues and membranes, the human fetus is particularly vulnerable to its effects. The reality is that the negative effects on a fetus are so pronounced that babies born after exposure to alcohol are said to be suffering from fetal the syndrome. As a pregnant woman drinks alcohol, the alcohol is passed into her bloodstream almost simultaneously. Moreover, because the…

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

11.
KẾT HỢP CÂUChọn câu đồng nghĩa hoặc cận nghĩa nhất với cặp câu đã cho trong câu hỏiOvereating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases

 • Tác giả: baitap.com.vn

 • Ngày đăng tải: 06/24/2021 01:23 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (19823 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: A. Overeating and physical inactivity are caused by several deadly diseases · B. · C. · D. · Đáp án : D.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Soil erosion is another form of desertification. It is a self-reinforcing process; once the cycle of degradation begins, conditions are set for continual deterioration. As the vegetative cover begins to disappear, soil becomes more vulnerable to raindrop impact. Water runs off instead of soaking in to provide moisture for plans. This further diminishes plan cover by leaching away nutrients from the soil. As soil quality declines and runoff is increased, floods become more frequent and more severe. Flooding washes away topsoil, the thin,…

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

12. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng tải: 01/19/2021 02:45 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (9496 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. A. Apart from physical activities, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đáp án B.Dịch câu: Ăn quá nhiều là nguyên nhân của một số bệnh chết người. Không hoạt động thể chất là một nguyên nhân của một số bệnh chết người.A. Ngoài các hoạt động thể chất, ăn quá nhiều cũng góp phần vào một số bệnh chết người.B. Không chỉ ăn quá nhiều mà còn không hoạt động thể chất có thể dẫn đến một số bệnh chết người.C. Cả ăn quá nhiều và không hoạt động thể chất gây ra do một số bệnh chết người.D. Ăn quá nhiều và không hoạt động thể chất bị gây ra do một số bệnh chết người gây ra.Đáp B đúng vì hai câu có tương đương về mặt chức…

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

13. Đề thi thử môn Anh kèm đáp án chi tiết – anh ngữ Athena

 • Tác giả: anhnguathena.vn

 • Ngày đăng tải: 02/24/2021 05:10 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 3 ⭐ (95835 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Tóm tắt: Overeating and physical inactivity are caused by several deadly diseases. C. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Recent technological advances in manned and unmanned vehicles, along with breakthroughs in satellite technology and computer equipment, have overcome some of the limitations of divers and diving equipment for scientists doing research on the great oceans of the world. Without a vehicle. divers often became sluggish, and their mental concentration was severely limited. But today, most oceanographers avoid the use of vulnerable human divers, preferring to reduce the risk to human life and make direct observations by means of instruments that…

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

14. Sentence Combination – Overeating Is A Cause Of Several

 • Tác giả: duhoctop.vn

 • Ngày đăng tải: 04/24/2021 04:25 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (47415 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Weight gain is common when you binge eat. Two-thirds of those with the disorder are overweight. You put on extra pounds by eating lots of food …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Treatment for binge eating starts with figuring out why you”re overeating. You need to do this before you try to lose weight. Your doctor and therapist can help you get started. Next, plan to talk to a dietitian to come up with a diet and exercise program you can stick with. Ask them for tips on how you can stay at a healthy weight.

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

15. TEST 7 | English – Quizizz

 • Tác giả: quizizz.com

 • Ngày đăng tải: 05/06/2021 10:13 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (23284 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. answer choices. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. answer choices. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly …

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

16. ĐỀ LUYỆN TẬP ANH ĐGNL VÀO 10 CNN PHẦN 11: REWRITE

 • Tác giả: quizizz.com

 • Ngày đăng tải: 04/18/2021 03:24 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 2 ⭐ (93874 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. answer choices. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. answer choices. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly …

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

17. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the following questions.

 • Tác giả: tuyensinh247.com

 • Ngày đăng tải: 02/12/2021 11:46 PM

 • Đánh giá từ người dùng: 4 ⭐ (96041 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Tóm tắt: Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. A. Not only overeating but also physical …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best joins each of the following pairs of sentences in each of the following questions. Câu 1: We spend about one-third of our lives sleeping. We know relatively little about sleep. A. We know relatively little about sleep, as a result, we spend about one-third of our lives sleeping. B. We shall know more about sleep if we spend more than one-third of our lives sleeping. C. Despite spending about one-third of our lives sleeping, we know relatively little about…

 • Nguồn:


overeating is a cause of several deadly diseases

18. NIMH » Eating Disorders

 • Tác giả: www.nimh.nih.gov

 • Ngày đăng tải: 11/29/2021 08:19 AM

 • Đánh giá từ người dùng: 1 ⭐ (70147 lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Tóm tắt: Eating disorders are actually serious and often fatal illnesses that are … disorders include anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge-eating disorder.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Avoidant restrictive food intake disorder (ARFID), previously known as selective eating disorder, is a condition where people limit the amount or type of food eaten. Unlike anorexia nervosa, people with ARFID do not have a distorted body image or extreme fear of gaining weight. ARFID is most common in middle childhood and usually has an earlier onset than other eating disorders. Many children go through phases of picky eating, but a child with ARFID does not eat enough calories to grow and develop properly, and an adult with ARFID does not…

 • Nguồn:

Tổng hợp top các kết quả tìm kiếm video về overeating is a cause of several deadly diseases

Why are eating disorders so hard to treat? – Anees Bahji

 • Tác giả: TED-Ed

 • Ngày đăng tải: 04/02/2021 07:27 PM

 • Lượt xem: 905,366 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Dig into the psychiatric conditions of eating disorders, and explore the complex effects they have on the body and mind. — Globally …

Organ Story

 • Tác giả: Splapp-me-do

 • Ngày đăng tải: 10/14/2021 11:34 AM

 • Lượt xem: 99,217,022 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 1⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Organ Story is a dark musical tale following the lives of the internal organs of an average bloke named Lloyd. Organ Story …

Dana , The 8 Year Old Anorexic Eating Disorder Documentary

 • Tác giả: PhuckYoIdol 2

 • Ngày đăng tải: 04/27/2021 11:48 AM

 • Lượt xem: 279,707 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 1⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Little Dana became a walking skeleton after suffering from anorexia – at EIGHT. She told her distraught parents she would rather …

EDNOS: Most Dangerous, Unheard of Eating Disorder | Nightline | ABC News

 • Tác giả: ABC News

 • Ngày đăng tải: 05/16/2021 07:55 PM

 • Lượt xem: 4,933,043 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5⭐

 • Nội dung:
  Watch more news stories from ABC News! [TOPIC PLAYLIST NAME] ▻ [PLAYLIST LINK] [RELATED TOPIC PLAYLIST NAME] …

Jay Cutler: Overeating Is The Most Dangerous Part About Bodybuilding | GI Vault

 • Tác giả: Generation Iron Fitness & Bodybuilding Network

 • Ngày đăng tải: 02/12/2021 05:03 AM

 • Lượt xem: 926,409 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Jay Cutler believes that force feeding for mass is more dangerous than steroid use in the sport. Jay Cutler is one of the few …

How bad eating habits are killing Americans

 • Tác giả: CBS News

 • Ngày đăng tải: 01/04/2022 08:53 PM

 • Lượt xem: 20,208 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Nội dung:
  A new study published in the Journal of the American Medical Association links a number of common foods with deaths from heart …

These 3 People Went To Mexico For Weight-Loss Surgery And Now They Regret It | Megyn Kelly TODAY

 • Tác giả: TODAY

 • Ngày đăng tải: 12/30/2021 01:05 PM

 • Lượt xem: 1,600,040 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 3⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2⭐

 • Nội dung:
  Megyn Kelly TODAY welcomes Jessica Ballandby, Justin Blackburn and Carson Miller, all of whom traveled to Mexico to save …

Café Scientifique: Endocrine Disorders: Overeating, Obesity And Diabetes

 • Tác giả: University of Manitoba

 • Ngày đăng tải: 06/11/2021 09:04 PM

 • Lượt xem: 426 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 5⭐

 • Đánh giá cao nhất: 5⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3⭐

 • Nội dung:
  November 24, 2014 Obesity and diabetes is increasing, with Canada now ranking number three among European and North …

What if You Stop Eating?

 • Tác giả: The Infographics Show

 • Ngày đăng tải: 03/25/2021 03:41 PM

 • Lượt xem: 2,800,717 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 3⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐

 • Nội dung:
  Thanks to our sponsor Dollar Shave Club, new members get their 1st month of the Daily Essentials Starter Set including trial-sized …

Here’s How to Break Your Sugar Addiction in 10 Days

 • Tác giả: Cleveland Clinic

 • Ngày đăng tải: 04/30/2021 07:36 AM

 • Lượt xem: 1,952,500 views

 • Độ phân giải: 1080p

 • Lượt đánh giá: 4⭐

 • Đánh giá cao nhất: 4⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4⭐

 • Nội dung:
  We know sugar is biologically addictive and can wreak havoc with your hormones and your metabolism and can lead to diabetes.

Bài viết trên cũng đã tổng hợp những thông tin và kiến thức về overeating is a cause of several deadly diseases mà Lambaitap.edu.vn tổng hợp được, mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo rất nhiều chủ đề khác trên website của chúng tôi, chắc chắn những nội dung chất lượng ấy sẽ giúp ích cho bạn!!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top