Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Trả lời câu hỏi Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 1: 
 
Đề bài: Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
 
Lời giải chi tiết
 
Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới trải qua những giai đoạn phát triển:
 
– Giai đoạn 1918 – 1923, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức bước vào thời kì khó khăn, kiệt quệ.
 
– Giai đoạn 1924 – 1929, Đức bước vào thời kì ổn định và phát triển.
 
– Giai đoạn 1929 – 1933, thời kì khùng hoảng kinh tế.
 
– Giai đoạn 1933 – 1939, thời kì Hít-le lên nắm chính quyển và thiết lập chế độ phát xít.
 
Bài 2: 
 
Đề bài:  Trong những năm 1933 – 1939, chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào?
 
Lời giải chi tiết
 
* Chính trị:
 
– Thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức.
 
– Năm 1934, Hít-le tuyên bố hủy bỏ nền Cộng hòa Vai-ma.
 
* Kinh tế:
 
– Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.
 
– Tháng 7-1933, thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành kinh tế.
 
⟹ Nền kinh tế Đức thoát khỏi khủng hoảng và phát triển nhanh chóng.
 
* Đối ngoại:
 
– Chính quyền Hít-le tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh.
 
– Tháng 10-1933, Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động.
 
– Năm 1935, ban hành lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập quân đội thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự.
 
⟹ Đức trở thành một trại lính khổng lồ và ráo riết tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top