Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Trả lời câu hỏi Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Bài 1: 
 
Đề bài: Trình bày các biện pháp cải cách của Ra-ma V.
 
Lời giải chi tiết
 
Các biện pháp cải cách của Ra-ma V:
 
* Về kinh tế:
 
– Nông nghiệp: giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch.
 
– Công thương nghiệp:
 
+ Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà máy cưa, mở hiệu buôn và ngân hàng.
 
+ Tư bản nước ngoài được phép đầu tư kinh doanh.
 
* Về chính trị:
 
– Vua vẫn là người có quyền lực tối cao.
 
– Bên cạnh vua có Hội đồng Nhà nước, đóng vai trò là cơ quan tư vấn, khởi thảo luật pháp, hoạt động gần như một nghị viện.
 
– Bộ máy hành pháp của triều đình được thay bằng Hội đồng Chính phủ, gồm 12 bộ trưởng, do các hoàng thân du học ở phương Tây về đảm nhiệm.
 
– Quân đội, tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.
 
* Về xã hội: xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ vì nợ, giải phóng người lao động.
 
* Về đối ngoại: Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.
 
– Chủ động "mở cửa", quan hệ với tất cả các nước.
 
– Lợi dụng vị trí “nước đệm” giữa hai nước Anh – Pháp.
 
– Cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-pu-chia, Lào và Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền của đất nước.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?
 
Lời giải chi tiết
 
Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa:
 
– Đưa nền kinh tế của Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, ổn định tình hình chính trị – xã hội, xây dựng được quân đội vững mạnh.
 
– Giúp Xiêm giữ vững chủ quyền đất nước, thoát khỏi số phận trở thành thuộc địa như các nước khác. Mặc dù còn phải chịu nhiều lệ thuộc về kinh tế, chính trị vào Anh, Pháp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top