Trang chủ » Top 8 trong pascal câu lệnh nào sau đây được viết đúng

Top 8 trong pascal câu lệnh nào sau đây được viết đúng

Top 8 trong pascal câu lệnh nào sau đây được viết đúng

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Trong pascal câu lệnh nào sau đây được viết đúng mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

2 Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 4.73 (418 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng? · A. for i := 10 to 1 do writeln(‘A’); · B. for i := 1.5 to 5.5 do writeln(‘A’); · C. for i := 1 to 100 do 

Xem thêm: Top 12 mạch điện có bao nhiêu phần tử

3 Câu 1. Trong Pascal, Câu Lệnh Nào Sau đây được Viết đúng? A. For I: 4 To 1 Do Writeln(A) B. For I 1 To 10 Writeln(A) C. For I: 1 To 10 Do Wri – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 4.46 (347 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng? A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’); B. for i= 1 to 10 writeln(‘A’); C. for i:= 1 to 10 do 

4 Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 4.33 (202 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng? · A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’); · B. for i= 1 to 10 writeln(‘A’); · C. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’); · D

Xem thêm: Top 15 công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1m

5 Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?  

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 4.11 (233 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng? A. for i := 4 to 1 do writeln(‘A’);. B. for i := 1 to 10 writeln(‘A’);

6 Các câu lệnh pascal nào sau đây được viết đúng?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 3.94 (281 vote)
 • Tóm tắt: · Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là: IF THEN ELSE ;. Trong đó điều kiện là các phép toán điều kiện. Các phép toán 

Xem thêm: Top 20 x 1 x 2 0 đầy đủ nhất

7 A. Phần trắc nghiệm: Hãy chọn một đáp án đúng nhất Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?A. for i: 4. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.72 (570 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng? A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’); B. for i= 1 to 10 writeln 

8 Trong Pascal, câu lệnh điều kiện nào sau đây được viết đúng?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 3.48 (480 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, câu lệnh điều kiện nào sau đây được viết đúng? · A. if a := 1 then a := a + 1; · B. if a > b else write(a); · C. if (a mod 2) =0 then write(‘So khong 
Xem thêm
Scroll to Top