Trang chủ » Top 20+ ví dụ về nhân phẩm và danh dự

Top 20+ ví dụ về nhân phẩm và danh dự

Top 20+ ví dụ về nhân phẩm và danh dự

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về ví dụ về nhân phẩm và danh dự mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Pháp luật dân sự không có khái niệm cụ thể về danh dự, nhân phẩm, tuy nhiên theo tự điển tiếng Việt và qua thực tế giải quyết thì chúng ta có hể hiểu:

– Danh dự:

Đối với cá nhân, danh dự là “sự coi trọng của dư luận xã hội đối với dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp”. Danh dự của một con người được hình thành từ những hành động và cách cư xử của người đó, từ công lao và thành tích mà người đó có được.

Đối với tổ chức, danh dự là sự đánh giá của xã hội và sự tín nhiệm của mọi người đối với hoạt động của tổ chức đó.

– Nhân phẩm là “phẩm chất, giá trị của con người”, là giá trị tinh thần của một cá nhân với tính cách là một con người.

Xem thêm: Top 10+ sgk toán 4 trang 138 chính xác nhất

– Uy tín là “sự tín nhiệm và mến phục của mọi người” dành cho cá nhân, tổ chức.

Mặc dù danh dự, nhân phẩm, uy tín là những giá trị nhân thân không trị giá được bằng tiền, tuy nhiên, xâm phạm đến những giá trị này có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của chủ thể bị xâm phạm. Thiệt hại mà chủ thể bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín phải gánh chịu bao gồm cả thiệt hại vật và tổn thất tinh thần. Tổ chức bị xâm phạm danh dự, uy tín có thể bị giảm thu nhập, thậm chí bị tuyên bố phá sản; cá nhân bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cũng có thể bị giảm thu nhập, ảnh hưởng đến hoạt động nghề nghiệp, đến các mối quan hệ xã hội, thậm chí đến sức khoẻ, tính mạng. Rõ ràng, hậu quả mà chủ thể bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín phải gánh chịu cũng rất nghiêm trọng. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm; thiệt hại do danh dự, uy tín của tổ chức bị xâm phạm.

Theo tinh thần Điều 611 BLDS năm 2005 và tiểu mục 3 mục II Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP năm 2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì thiệt hại danh dự, uy tín bị xâm hại được xác định như sau:

Mục lục

1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm:

– Chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị thiệt hại.

Trường hợp người thực hiện hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm đã in ấn tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm… để xúc phạm danh dự, nhân phẩm nên người bị thiệt hại đã chi phí khoản tiền cần thiết để thu hồi lại những tài liệu, những ấn phẩm đó.

Ví dụ: A đã in tờ rơi rải ở nơi B cư trú và làm việc với nội dung không có thật xúc phạm đến danh dự của B, B phải chi phí để thuê người thu lại những tờ rơi đó.

Xem thêm: Top 18 cách trang trí lớp học tiểu học

– Chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

– Tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại.

– Các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có).

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút:

a) Nếu trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

Xem thêm: Top 16 you must have found reading my essay very tiring

Ví dụ: Chị A đang làm việc tại doanh nghiệp X do bị đưa tin xấu bị mất việc khoảng thời gian chị A bị mất việc làm không được hưởng lương là thu nhập bị mất.

Ông B là bác sỹ, bị C loan tin đồn thất thiệt là bác sỹ trình độ tay nghề kém nên điều trị làm bệnh nhân chết…, dẫn đến khách hàng đến trị bệnh giảm thu nhập bị giảm sút.

b) Việc xác định thu nhập thực tế của người bị xâm phạm và việc xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị xâm phạm được thực hiện như trường thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút khi sức khỏe bị xăm phạm.

3. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm:

a) Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được bồi thường cho chính người bị xâm phạm.

b) Trong mọi trường hợp khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào hình thức xâm phạm (bằng lời nói hay đăng trên báo viết hay báo hình…), hành vi xâm phạm, mức độ lan truyền thông tin xúc phạm…

c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm trước hết do các bên thoả thuận. Nếu không thoả thuận được, thì mức bồi thường phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

Top 25 ví dụ về nhân phẩm và danh dự tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Bài thuyết trình Giáo dục công dân 10 – Bài 11: Một Số Phạm Trù Cơ Bản Của Đạo Đức Học

 • Tác giả: baigiangmau.com
 • Ngày đăng: 09/16/2022
 • Đánh giá: 4.85 (633 vote)
 • Tóm tắt: -Nêu được các khái niệm nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc. … GV: Yêu cầu học sinh lấy hai ví dụ về hai trạng thái của lương tâm.

Em hãy lấy ví dụ về danh dự của người học sinh? Bản thân em đã làm gì để giữ gìn danh dự của minh?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 4.66 (530 vote)
 • Tóm tắt: – Một số gợi ý: thực hiện tốt các quy tắc, chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi, thực hiện nội quy nhà trường, trân trọng nhân phẩm danh dự của bản thân và …

em hãy lấy ví dụ về danh dự của học sinh? Bản thân em đã làm gì để giữ gìn dd của mình? cần gấp!!

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 4.57 (402 vote)
 • Tóm tắt: … chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi, thực hiện nội quy nhà trường, trân trọng danh dự nhân phẩm của bản thân và những người khác,…

Hãy nêu ví dụ về hành vi bảo vệ và hành vi xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 4.1 (283 vote)
 • Tóm tắt: Phạm vi:
  Ở gia đình:
  Ở nhà trường:
  Ở xã hội:

Giáo án GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 3.93 (399 vote)
 • Tóm tắt: – Hãy cho ví dụ về người có nhân phẩm. – Ví dụ 1: Bạn A nhặt được chiếc ví đựng giấy tờ và tiền, rồi mang gửi trả lại cho người bị đánh rơi. Ta …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Mỗi thời đại, mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp xã hội có thể có những đánh giá khác nhau về nhân phẩm của con người. Trong hoàn cảnh nhất thời, những người có nhân phẩm cao quý đôi khi bị trù dập, ám hại nhưng vẫn được nhân dân đánh giá đúng và tôn …

Khẳng định nào sau đây về danh dự là đúng? – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 3.71 (518 vote)
 • Tóm tắt: – Con người thường sử dụng từ “nhân phẩm” theo cách thức tuyên bố và thận trọng: ví dụ, trong chính trị, nó có thể được sử dụng để phê phán cách đối xử của các …

Ví dụ về xâm phạm danh dự, nhân phẩm

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 3.58 (595 vote)
 • Tóm tắt: Nếu hành vi có đủ những yếu tố sau và thuộc trường hợp quy định tại Điều 155 BLHS thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự: Hành vi: Người phạm tội có hành vi có …

Xem thêm: Top 10 skills 1 unit 4 lop 9

Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức

 • Tác giả: giaibaitap.me
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 3.19 (286 vote)
 • Tóm tắt: a) Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em biết.

Em hãy lấy ví dụ về danh dự của người học sinh? Bản thân em đã làm gì để giữ gìn danh dự của minh?

 • Tác giả: monica.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 3.02 (278 vote)
 • Tóm tắt: Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải … trân trọng nhân phẩm danh dự của bản thân và người khác,…

Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em biết

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 2.87 (112 vote)
 • Tóm tắt: Một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em biết đó là: Đánh người bị …

Danh dự, nhân phẩm là gì? Vai trò, mối quan hệ của danh dự và nhân phẩm

Danh dự, nhân phẩm là gì? Vai trò, mối quan hệ của danh dự và nhân phẩm
 • Tác giả: muahangdambao.com
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 2.81 (151 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mối quan hệ xã hội ngày nay, nhân phẩm và danh dự là hai … Ví dụ 1: Trên đường đi học về, bạn Linh vô tình nhặt được 1 chiếc ví …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh dự được hiểu là 1 sự coi trọng, tôn trọng của xã hội đối với một cá nhân hay tổ chức nào đó và đã được pháp luật ghi nhận cũng như bảo vệ. Danh dự là sự coi trọng đối với một cá nhân nhưng lại mang tính xã hội rất lớn và luôn gắn liền với một …

Bài 11: Các phạm trù cơ bản của đạo đức học

 Bài 11: Các phạm trù cơ bản của đạo đức học
 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 2.67 (88 vote)
 • Tóm tắt: … phạm trù cơ bản của đạo đức đó là: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, … Ví dụ: Con cái có trách nhiệm yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, …

Phân tích yếu tố lỗi trong tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác

Phân tích yếu tố lỗi trong tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 2.52 (145 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác: lăng mạ, … Căn cứ vào đặc điểm cấu trúc tâm lí của yếu tố lí trí và ý chí trong những trường …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành, nếu bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố một cách tự nguyện, không bị ép buộc thì Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định không khởi tố vụ án nữa. Còn nếu bị hại rút đơn do bị ép buộc, cưỡng chế, đe dọa thì …

Xem thêm: Top 14 có những cách nào để kết nối internet

Em hãy lấy ví dụ về danh dự của người học sinh bản thân em đã làm gì để giữ gìn danh dự của mình

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 2.56 (88 vote)
 • Tóm tắt: GDCD 10. Bài 11: MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC (Tiết. 2). I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức. Học sinh nắm được thế nào là danh dự; nhân phẩm và …

Top 14 Danh Dự Là Gì Cho Ví Dụ hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 2.3 (78 vote)
 • Tóm tắt: 2 Jun 2022 · Danh Dự Là Gì – Nghĩa Của Từ Danh Dự … Nhân phẩm và danh dự được cho là phẩm chất và Ngân sách của một con người. Chính vì như vậy mà nhân …

Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Nêu ví dụ?

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 2.29 (121 vote)
 • Tóm tắt: Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Nêu ví dụ? Quảng cáo – Advertisements. Thế nào là quyền được …

bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 2.29 (61 vote)
 • Tóm tắt: Về kiến thức. Biết thế nào là nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc. 2. Về kĩ năng.

HÀNH VI LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN SAI SỰ THẬT, XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM, LÀM MẤT UY TÍN CỦA CÁ NHÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẦN ĐƯỢC XỬ LÝ NGHIÊM MINH

 • Tác giả: congan.sonla.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 2.18 (175 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: Tài khoản Facebook “Nguyễn Văn A” đăng tải 01 bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên trang cá nhân thì …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ hai, không nên sử dụng mạng xã hội để giải quyết các mâu thuẫn, quan hệ xã hội trong cuộc sống mà hãy đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết như: Công an, Tòa án dân sự, Tổ hòa giải tại nơi cư trú,… để được giải quyết theo đúng quy định của …

Nếu 5 ví dụ về nhận phẩm, danh dự, tự ái – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 2 (99 vote)
 • Tóm tắt: Tiếp tục sử dụng web! Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App VietJack. Hỏi đáp miễn phí với gia …

Xem thêm: Top 10+ tia trùng nhau là gì đầy đủ nhất

Câu 3 trang 75 SGK GDCD lớp 10

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 1.81 (103 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3 trang 75 SGK GDCD lớp 10. Nhân phẩm và danh dự có vai trò như thế nào đối với đạo đức cá nhân? Vì sao những người nghiện ma túy khó giữ được nhân phẩ.

Lấy ví dụ về nhân phẩm

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 1.85 (174 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ 1: Bạn A nhặt được chiếc ví đựng giấy tờ và tiền, rồi mang gửi trả lại cho người bị đánh rơi. Ta nói bạn A là người có nhân phẩm. Ví dụ 2: …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nói một người có nhân phẩm là một người có lương tâm, có nhu cầu vật chất và tinh lành mạnh, luôn thực hiện tốt những nghĩa vụ đối với xã hội và người khác, biết tôn trọng các quy tắc, chuẩn mực đạo đức tiến bộ. Người có phẩm chất sẽ được xã hội …

Em hãy lấy ví dụ về hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 1.6 (172 vote)
 • Tóm tắt: Như thế nào là tội làm nhục người khác? Để giải đáp về vấn đề này, trong phạm vi bài viết này, đội ngũ luật sư và chuyên viên Luật Dương gia sẽ đề cập đến Tội …

Nhân phẩm và danh dự có vai trò như thế nào đối với đạo đức cá nhân

 Nhân phẩm và danh dự có vai trò như thế nào đối với đạo đức cá nhân
 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 1.65 (82 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi trang 73 sgk Giáo dục công dân 10: Em nêu một số ví dụ về hạnh phúc cá nhân?… Bài 1 trang 75 sgk Giáo dục công dân 10: Trong xã hội ta hiện nay, có …

Từ khóa: ví dụ về xâm phạm danh dự nhân phẩm

 • Tác giả: luatsubaochua.vn
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 1.55 (137 vote)
 • Tóm tắt: Từ khóa: ví dụ về xâm phạm danh dự nhân phẩm. Hỏi đáp · Tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo… 09/07/2019. ĐIỀU LUẬT …

Làm nhục người khác là gì? Tội xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 1.48 (170 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ, một nhóm người do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình làm việc nên nổi nóng, nhiều lần đánh, dúi đầu người A, chửi mắng người A này là “ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi …
Xem thêm
Scroll to Top