Trang chủ » Top 20+ vở bài tập toán lớp 5 bài 61 chính xác nhất

Top 20+ vở bài tập toán lớp 5 bài 61 chính xác nhất

Top 20+ vở bài tập toán lớp 5 bài 61 chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về vở bài tập toán lớp 5 bài 61 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video vở bài tập toán lớp 5 bài 61

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép nhân là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện tập chung 1

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 61 SGK Toán 5

Đặt tính rồi tính

a) 375,86 + 29,05

b) 80,475 – 26,827

c) 48,16 × 3,4

Xem thêm: Top 13 trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn

Phương pháp giải

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép cộng, phép trừ, phép nhân số thập phân.

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

– Nhân như nhân các số tự nhiên.

– Đếm xem phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Đáp án và hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 61 SGK Toán 5

Tính nhẩm

a) 78,29 × 10

78,29 × 0,1

b) 265,307 × 100

265,307 × 0,01

c) 0,68 × 10

0,68 × 0,1

Xem thêm: Top 13 trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn

Phương pháp giải

– Khi nhân một số thập phân với ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

– Khi nhân một số thập phân với ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba … chữ số.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 78,29 × 10 = 782,9

78,29 × 0,1 = 7,829

b) 265,307 × 100 = 26530,7

265,307 × 0,01 = 2,65307

c) 0,68 × 10 = 6,8

0,68 × 0,1 = 0,068

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 62 SGK Toán 5

Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Xem thêm: Top 13 trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn

Phương pháp giải

– Số tiền khi mua 1kg đường = số tiền mua 5kg đường : 5.

Xem thêm: Top 10+ khi làm việc với cấu trúc bảng

– Số tiền khi mua 3,5kg đường = số tiền mua 1kg đường × 3,5.

– Số tiền phải trả ít hơn = Số tiền khi mua 5kg đường − số tiền mua 3,5kg đường.

Đáp án và hướng dẫn giải

38500 : 5=7700 (đồng)

Đáp số: 11 550 đồng.

Giải Toán lớp 5 Bài 4 trang 62

a)Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) × c và a × c + b × c

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3

7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,2

Xem thêm: Top 13 trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn

Phương pháp giải

a) Thay các giá trị của a, b, c vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì tính phép nhân trước, tính phép cộng sau.

b) Áp dụng công thức: (a+b) × c=a×c+b×c

Đáp án và hướng dẫn giải

Xem đáp án

= 9,3 × 10

= 93

= 10 × 0,35

= 3,5

Toán lớp 5 trang 62 Luyện tập chung 2

Giải Toán lớp 5 Bài 1 trang 62 SGK Toán 5

Tính

a) 375,84 – 95,69 + 36,78

b) 7,7 + 7,3 × 7,4

Xem thêm: Top 13 trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn

Phương pháp giải

– Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

– Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì ta tính phép nhân trước, tính phép cộng sau.

Đáp án và hướng dẫn giải

= 316,93

= 61,72

Giải Toán lớp 5 Bài 2 trang 62 SGK Toán 5

Tính bằng hai cách:

a) (6,75 + 3,25) × 4,2

b) (9,6 – 4,2) × 3,6

Xem thêm: Top 13 trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

(a+b)×c=a×c+b×c

(a−b)×c=a×c−b×c

Đáp án và hướng dẫn giải

a) (6,75 + 3,25) × 4,2

= 28,35 + 13,65

= 42

= 19,44

= 34,56 – 15,12

= 19,44

Giải Toán lớp 5 Bài 3 trang 62 SGK Toán 5

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất

0,12 × 400

4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 × x = 5,4

9,8 × x = 6,2 × 9,8

Xem thêm: Top 13 trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn

Phương pháp giải

Áp dụng các tính chất của phép nhân các số thập phân:

– Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tích thì tích không thay đổi:

a × b = b × a

– Tính chất nhân với 1: Một số nhân với 1 thì bằng chính nó:

a × 1 = a

– Nhân một số với một hiệu: a × b − a × c = a × (b−c)

Đáp án và hướng dẫn giải

= 12 × 4

= 48

= 4,7 × 1

= 4,7

x = 6,2

Giải Toán lớp 5 Bài 4 trang 62 SGK Toán 5

Mua 4m vải phải trả 60 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải cùng loại phải trả hơn bao nhiêu tiền?

Xem thêm: Top 13 trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn

Phương pháp giải

– Số tiền khi mua 1m vải = số tiền mua 4m vải: 4.

Xem thêm: Top 10 no one can predict the future exactly

– Số tiền khi mua 6,8m vải = số tiền mua 1m vải × 6,8.

– Số tiền phải trả nhiều hơn = Số tiền khi mua 6,8m vải − số tiền mua 4m vải.

Đáp án và hướng dẫn giải

Đáp số: 42 000 (đồng)

Bài tập Phép nhân số thập phân

Câu 1. Một can nhựa chứa 100 lít dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 12,5kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

100 lít dầu hỏa nặng số ki-lô-gam là:

0,8 × 100 = 80 (kg)

Can dầu hỏa đó nặng số ki-lô-gam là:

80 + 12,5 = 92,5 (kg)

Đáp số: 92,5kg.

a) 4,7 x 6.8 ….. 4,8 x 6,7

b) 9,74 x 120 ….. 97,4 x 6 x 2

c) 17,2 + 17,2 + 17,2 + 17,2 ….. 17,2 x 3,9

d) 8,6 + 7,24 + 8,6 + 7,24 + 8,6 ….. 8,6 x 4 + 7,24

Đáp án

a) 4,7 x 6.8 < 4,8 x 6,7

(Vì 4,7 x 6.8 = 31,96 ; 4,8 x 6,7 = 32,16

b) 9,74 x 120 = 97,4 x 6 x 2

Vì 9,74 x 120 = 9,74 x 10 x 12 = 97,4 x 6 x 2

(Hai tích đều có hai thừa số và có thừa số thứ nhất bằng nhau, nếu tích nào có thừa số thứ hai lớn hơn thì tích đó lớn hơn.)

d) 8,6 + 7,24+ 8,6 + 7,24 + 8,6 < 8,6 x 4 + 7,24

(Vì 8,6 + 7,24 + 8,6 + 7,24 + 8,6 < 8,6 x 4 + 7,24

Mà 8,6 x 4 + 7,24 = (8,6 x 3 + 7,24) + 7,24

nên (8,6 x 3 + 7,24) + 7,24 < (8,6 x 3 + 8,6) + 7,24

Câu 3. Tìm một số thập phân biết rằng khi chia số đó cho 3,25 rồi cộng với 24,56 thì được kết quả một số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số.

Đáp án

Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số là 99.

Giả xử x là số thập phân cần tìm. Theo đề bài ta có x : 3,25 + 24,56 = 99.

x : 3,35 + 24,56 = 99

x : 3,35 = 99 – 24,56

x : 3,35 = 74,44

x = 74,44 x 3,25

x = 241,93

Vậy số thập phân cần tìm là 241,93.

Mục lục

Top 26 vở bài tập toán lớp 5 bài 61 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Bài 61+62. Luyện tập chung – sachbaitap.com

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 4.93 (809 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1 … Mua 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Top 15 Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 75 Bài 61 Luyện Tập Chung hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 4.39 (268 vote)
 • Tóm tắt: Bài 61 : Luyện tập chung. Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài 61 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và …

Giải vở bài tập toán 5 bài 61 : Luyện tập chung

 • Tác giả: pgddtthoaison.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2022
 • Đánh giá: 4.33 (334 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài 61 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết … Toán lớp 5 trang 64 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

Giải vở bài tập Toán 5, Bài 61. Luyện tập chung

 • Tác giả: baikiemtra.com
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 4.14 (278 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập Toán 5, Bài 61. Luyện tập chung · 1. Tính: · 2. Tính nhẩm: · 3. Mua 7m vải phải trả 455000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải …

Giải VBT Toán lớp 1 Tập 2 trang 46, 47 Bài 61: Phép cộng dạng 25 4, 25 40 – Cánh Diều

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 3.99 (512 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5 Trang 47 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Mẹ làm được 25 chiếc bánh rán nhân ngọt và 20 chiếc bánh rán nhân mặn. Hỏi mẹ làm được tất cả bao nhiêu chiếc …

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 75, 76 Bài 61 … – Tailieumoi.vn

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 3.78 (335 vote)
 • Tóm tắt: Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 75, 76 Bài 61: Luyện tập chung hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết …

Xem thêm: Top 10+ chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn

[Sách Giải] Bài 61: Luyện tập chung

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 3.51 (359 vote)
 • Tóm tắt: Bài 61: Luyện tập chung … Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây … Lời giải: Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 1 Trang 75 Vbt …

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 – Giaibaitap.me

 • Tác giả: giaibaitap.me
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 3.37 (317 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 . Giải bài tập trang 61 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5.

Vở bài tập Toán lớp 5 – trang 75, 76 – Bài 61: Luyện tập chung – Cô Nguyễn Lan (DỄ HIỂU NHẤT)

 • Tác giả: sgkphattriennangluc.vn
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 3.12 (586 vote)
 • Tóm tắt: Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của … source. Xem ngay video Vở bài tập Toán lớp 5 – trang …

Giải vở bài tập toán 5 trang 75 bài 61: Luyện tập chung

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 2.89 (74 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập toán 5 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 61: Luyện tập chung – vở bài tập toán 5 tập 1 trang 75. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải …

Bài 61: Luyện tập chung

 • Tác giả: giasutamtaiduc.com
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 2.79 (69 vote)
 • Tóm tắt: Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 75, 76 – Bài 61: Luyện tập chung. Bài 1 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính. a, 653,38 + 96,92 = …

Giải Vở bài tập Toán 5 Bài 61: Luyện tập chung trang 75,76

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.7 (168 vote)
 • Tóm tắt: Giải Vở bài tập Toán 5 Bài 61: Luyện tập chung trang 75,76 – Lời giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết đầy đủ Tập 1, Tập 2 giúp bạn làm bài tập trong VBT …

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 75, 76 Bài 61: Luyện tập chung

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 2.52 (125 vote)
 • Tóm tắt: Vở bài tập Toán lớp 5 trang 75, 76 Bài 61: Luyện tập chung | Giải Vở bài tập Toán 5 – Trọn bộ lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp …

Xem thêm: Top 13 viết đoạn văn về lòng nhân hậu

Bài 61 : Luyện tập chung | Vở bài tập Toán 5 – Blog

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 2.44 (95 vote)
 • Tóm tắt: Bài 61 : Luyện tập chung. Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài 61 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất.

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 61 Luyện tập chung

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 61 Luyện tập chung
 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 2.43 (143 vote)
 • Tóm tắt: Vở bài tập Toán lớp 5 trang 76 bài 61 Câu 2. Tính nhẩm. a) 8,37 x 10 =…………
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 61: Luyện tập chung trang 75, 76 SBT Toán 5 có đáp án chi tiết cho từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, luyện tập các dạng bài tập cộng, trừ, nhân số thập phân, các tính chất giao …

(VBT Toán 5) – Bài 61. Luyện tập chung

 • Tác giả: booktoan.com
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 2.34 (94 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Mua 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao …

Giải vở bài tập toán lớp 5 bài 61

 • Tác giả: xechieuve.com.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.16 (65 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài 61 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất Bài 1 Tính :Phương …

Giải vở bài tập toán 5 trang 75 bài 61: Luyện tập chung

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 2.06 (179 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 5 – Giải vở BT toán lớp 5 tập 1 – Giải vở bài tập toán 5 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 61: Luyện tập chung – vở bài tập toán 5 tập 1 trang 75.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 75, 76 Bài 61: Luyện tập chung

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 2.09 (162 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 75, 76 Bài 61: Luyện tập chung hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

Xem thêm: Top 16 quá trình mài mòn có đặc điểm là

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 61: Luyện tập chung

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 1.91 (178 vote)
 • Tóm tắt: Bài 61. LUYỆN TẬP CHUNG 1. Tính: a) 653, 38 35, 069 96, 92 -14, 235 750, 30 20, 834 ) 52, 8 17, 15 6, 3 4, 9 1584 15435 3168 6860 332, 64 84, 035 Tính nhẩm: …

Tải Giải vở bài tập Toán 5 bài 61: Luyện tập chung – Giải vở bài tập Toán 5 tập 1

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 1.8 (193 vote)
 • Tóm tắt: <span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>. <b>Giải vở bài tập Toán 5 bài 61: Luyện tập chung</b>. <b>Giải vở bài …

Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 75 Bài 61

 • Tác giả: sieuthithietbido.com.vn
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 1.76 (104 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài 61 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất Bài 1 Tính :Phương …

Vở bài tập toán lớp 5 bài 61 trang 75

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 1.54 (95 vote)
 • Tóm tắt: Bài 3 trang 75 Vở bài tập Toán 5 Tập 1: Mua 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền? Trả lời. Số tiền mua 1 mét …

Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 6162. Luyện tập chung

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 1.52 (100 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Mua 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Top 10 vở bài tập khoa học lớp 5 bài 61 2022

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 1.33 (77 vote)
 • Tóm tắt: Top 3: Bài 61: Ôn tập: Thực vật và động vật trang 104 | VBT Khoa học 5 … Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải vở bài tập khoa học lớp 5, hướng dẫn giải chi tiết bài …

Bài 61: Luyện tập chung – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 1.35 (82 vote)
 • Tóm tắt: Xem thêm các chủ đề liên quan · Giải Vở bài tập Toán 5 · Giải Toán lớp 5 · Giải VBT Toán lớp 5 …
Xem thêm
Scroll to Top