Trang chủ » Top 20+ vòng chân ren được vẽ chi tiết nhất

Top 20+ vòng chân ren được vẽ chi tiết nhất

Top 20+ vòng chân ren được vẽ chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về vòng chân ren được vẽ mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1></div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

<b>KIỂM TRA BÀI CŨ</b>

<b>KIỂM TRA BÀI CŨ</b>

Câu 1. Bản vẽ chi tiết gồm có mấy nội dung chính?

Hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết?Câu 2:Đọc bản vẽ chi tiết ống lót?

</div><span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3></div><span class=’text_page_counter’>(4)</span><div class=’page_container’ data-page=4></div><span class=’text_page_counter’>(5)</span><div class=’page_container’ data-page=5>

<b>I/ Chi tiết có ren:</b>

<b>Ghế xoay</b>

<b>Bình mực</b> <b>Đui đèn</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(6)</span><div class=’page_container’ data-page=6>

<b>Em</b> <b>hãy cho biết ren của đi bóng </b><b>đèn và ren của đui đèn được dùng </b>

<b>để làm gì ?</b>

<b>Dùng để ghép nối</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(7)</span><div class=’page_container’ data-page=7>

<b>I/ Chi tiết có ren:</b>

Ren dùng để ghép nối các chi tiết và truyền lực.

Ví dụ: Bulơng, đai ốc, phần đầu và thân vỏ bút bi,…

<b>II/ Quy ước vẽ ren:</b>

<b>1/ Ren ngoài (ren trục):</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(8)</span><div class=’page_container’ data-page=8>

<b>Đường kính ngồi</b><b>Đường kính trong</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(9)</span><div class=’page_container’ data-page=9>

<b>Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét …………</b><b>Đường chân ren được vẽ bằng nét ………</b>

<b>Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét ………..</b>

<b>Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét …..</b>

<b>Vịng chân ren được vẽ hở bằng nét …..</b>

Xem thêm: Top 20+ yếu tố nào dưới đây được coi là hàng hóa đầy đủ nhất

<b>Liền đậm</b>

<b>Liền mảnh</b>

Xem thêm: Top 20+ yếu tố nào dưới đây được coi là hàng hóa đầy đủ nhất

<b>Liền đậm</b>

Xem thêm: Top 20+ yếu tố nào dưới đây được coi là hàng hóa đầy đủ nhất

<b>Liền đậm</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(10)</span><div class=’page_container’ data-page=10>

<b>I/ Chi tiết có ren:</b>

<b>II/ Quy ước vẽ ren:</b>

<b>1/</b> <b>Ren ngoài (ren trục):</b>

– Ren trong là ren hình thành ở mặt trong của lỗ.

</div><span class=’text_page_counter’>(11)</span><div class=’page_container’ data-page=11>

<b>Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét ……..</b><b>Đường chân ren được vẽ bằng nét ……..</b>

<b>Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét ………</b>

Xem thêm: Top 20+ yếu tố nào dưới đây được coi là hàng hóa đầy đủ nhất

<b>Liền đậm</b>

<b>Liền mảnh</b>

Xem thêm: Top 20+ yếu tố nào dưới đây được coi là hàng hóa đầy đủ nhất

<b>Liền đậm</b>

Xem thêm: Top 20+ yếu tố nào dưới đây được coi là hàng hóa đầy đủ nhất

<b>Liền đậm</b>

<b>Liền mảnh</b><b>Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét ……….</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(12)</span><div class=’page_container’ data-page=12>

<b>I/ Chi tiết có ren:</b>

Ren dùng để ghép nối các chi tiết và truyền lực.

Ví dụ: Bulơng, đai ốc, phần đầu và thân vỏ bút bi,…

<b>II/ Quy ước vẽ ren:</b>

<b>1/</b> <b>Ren ngoài (ren trục):</b><b>2/Ren trong. ( ren lỗ )</b>

Xem thêm: Top 10+ kim loại ở trạng thái lỏng

Kết Luận:Ren nhìn thấy: đường đỉnh ren và đường giới

hạn ren vẽ bằng nét liền đậm,đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh,vòng chân ren chỉ vẽ ¾ vịng.

</div><span class=’text_page_counter’>(13)</span><div class=’page_container’ data-page=13></div><span class=’text_page_counter’>(14)</span><div class=’page_container’ data-page=14>

<b>I/ Chi tiết có ren:</b>

Ren dùng để ghép nối các chi tiết và truyền lực.

Ví dụ: Bulơng, đai ốc, phần đầu và thân vỏ bút bi,…

<b>II/ Quy ước vẽ ren:</b>

<b>1/</b> <b>Ren ngoài (ren trục):</b><b>2/Ren trong. ( ren lỗ )</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(15)</span><div class=’page_container’ data-page=15>

<b>- Đường đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren được vẽ bằng </b><b>nét ………..đứt</b> <b> ở hình chiếu ……….đứng</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(16)</span><div class=’page_container’ data-page=16>

<b>I/ Chi tiết có ren:</b>

Ren dùng để ghép nối các chi tiết và truyền lực.

Ví dụ: Bulơng, đai ốc, phần đầu và thân vỏ bút bi,…

<b>II/ Quy ước vẽ ren:</b>

<b>1/</b> <b>Ren ngoài (ren trục):</b>

<b>2/Ren trong. ( ren lỗ )</b>

<b>3/</b> <b>Ren bị che khuất</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(17)</span><div class=’page_container’ data-page=17>

<b>Trò chơi ô chữ</b>

<b>1</b>

<b>2</b>

<b>3</b>

<b>R</b>

<b>E</b>

<b>N</b>

<b>C1</b> <b>ĐA</b>

Mối ghép giữa bu lơng và đai ốc bằng gì ?

<b>1</b>

<b>2</b>

<b>3</b>

<b>4</b>

<b>5</b>

<b>6</b>

<b>7</b>

<b>L</b>

<b>I</b>

<b>Ề</b>

<b>N</b>

<b>Đ</b>

<b>Ậ</b>

<b>M</b>

<b>C2</b> <b>ĐA</b>

Đường đỉnh ren và giới hạn ren của ren nhìn thấy được vẽ bằng nét gì ?

<b>1</b>

<b>2</b>

<b>3</b>

<b>4</b>

<b>5</b>

<b>6</b>

<b>7</b>

<b>8</b>

<b>L</b>

<b>I</b>

<b>Ề</b>

<b>N</b>

<b>M</b>

<b>Ả</b>

<b>N</b>

<b>H</b>

<b>C4</b> <b>ĐA</b>

Xem thêm: Top 10+ điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 — 2021 hải dương chi tiết nhất

Đường chân ren của ren nhìn thấy được vẽ bằng nét gì ?

<b>1</b>

<b>2</b>

<b>3</b>

<b>Đ</b>

<b>Ứ</b>

<b>T</b>

<b>C3</b> <b>ĐA</b>

Các đường đỉnh ren, chân ren của ren bị che khuất được vẽ bằng nét gì?

<b>1</b>

<b>2</b>

<b>3</b>

<b>4</b>

<b>5</b>

<b>N</b>

<b>G</b>

<b>O</b>

<b>À</b>

<b>I</b>

<b>C5</b> <b>ĐA</b>

Ren được hình thành ở mặt ngồi của chi

</div><span class=’text_page_counter’>(18)</span><div class=’page_container’ data-page=18>

Bài tập 1

H,chiếu đúngĐứng

Cạnh

bd

</div><span class=’text_page_counter’>(19)</span><div class=’page_container’ data-page=19>

Bài tập 2

Xem xét các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren lỗ.Hình nào vẽ đúng?

H,chiếu đúngĐứng

Cạnh

</div><span class=’text_page_counter’>(20)</span><div class=’page_container’ data-page=20>

Ghi nhớ

-Ren nhìn thấy: đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm,đường chân ren vẽ

bằng nét liền mảnh,vịng chân ren chỉ vẽ ¾ vịng.

– Ren b che khu t:ị ấ Đường đỉnh ren, chân ren, giới

</div><span class=’text_page_counter’>(21)</span><div class=’page_container’ data-page=21>

<b> – Học sinh xem trước bài 10</b><b>- Trả lời câu hỏi cuối bài</b>

</div><!-links->

Top 21 vòng chân ren được vẽ tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Đối với ren ngoài, vòng chân ren được vẽ hở bằng nét:

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 4.93 (680 vote)
 • Tóm tắt: Cho vật thể như sau: Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 8 Học kì 1 có đáp án (Lần. Hãy cho biết hướng chiếu A sẽ thu được hình chiếu nào sau đây?

Vòng chân ren được vẽ A. Cả vòng B. 1/2 vòng C. 3/4 vòng D. 1/4 vòng

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 4.64 (296 vote)
 • Tóm tắt: Vòng chân ren được vẽ A. Cả vòng B. 1/2 vòng C. 3/4 vòng D. 1/4 vòng. 20 điểm. HuongLy. Công nghệ. Lớp 8. 50đ. 09:01:30 08-Jan-2022. Vòng chân ren được vẽ

Quan sát các hình 3.9, 3.10: Nhận xét về quy ước ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào các mệnh đề sau

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 4.57 (487 vote)
 • Tóm tắt: Vòng chân ren được vẽ bằng nét ………….. 02 Bài giải: Ghi các cụm từ vào chỗ chấm như sau:.

quy ước vẽ vòng tròn đỉnh ren , vòng tròn ren , vòng tròn chân ren , kể tên các bộ phận có ren trong , ren ngoài

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 4.21 (349 vote)
 • Tóm tắt: Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm. Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh. Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm. Vòng đỉnh ren được vẽ …

Vòng chân ren được vẽ:A. Cả vòngB. 1/2 vòngC. 3/4 vòngD

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 4.1 (524 vote)
 • Tóm tắt: Vòng chân ren được vẽ: A. Cả vòng. B. 1/2 vòng. C. 3/4 vòng. D. 1/4 vòng. Trả Lời. Hỏi chi tiết. Trả lời trong APP VIETJACK.

Xem thêm: Top 10+ we have studied english for 7 years đầy đủ nhất

Vòng chân ren được vẽ:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 3.89 (289 vote)
 • Tóm tắt: Vòng chân ren được vẽ: A. Cả vòng. B. 1/2 vòng … Trên bản vẽ nhà có hình biểu diễn: … Đối với ren trong, đường đỉnh ren được bằng nét: · Bản vẽ kĩ thuật …

Top 20 Vòng Chân Ren Được Vẽ ……

 • Tác giả: ladigi.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 3.79 (238 vote)
 • Tóm tắt: Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Vòng Chân Ren Được Vẽ …….. được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Vòng …

Đối với ren ngoài, vòng chân ren được vẽ hở bằng nét:

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 3.4 (249 vote)
 • Tóm tắt: Đối với ren ngoài, vòng chân ren được vẽ hở bằng nét: A. Nét liền đậm B. Nét liền mảnh C. Nét đứt D. Cả 3 đáp án trênTrang tài liệu, đề thi, …

Theo quy ước vẽ ren, vòng chân ren được vẽ: A. Cả vòng B. 1/2 C.3/4 D.1/4

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 3.26 (531 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy ước vẽ ren, vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh và được vẽ bằng 34 3 4 vòng.

Vòng chân ren được vẽ:

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 3.04 (294 vote)
 • Tóm tắt: Vòng chân ren được vẽ: A. Cả vòng. B. 1/2 vòng. C. 3/4 vòng. Đáp án chính xác. D. 1/4 vòng. Xem lời giải. Câu hỏi trong đề: Đề thi giữa học kì 1 Công nghệ 8 …

Xem thêm: Top 20+ công nghệ nuôi cấy mô tế bào có ý nghĩa chi tiết nhất

Đối với ren ngoài, vòng chân ren được vẽ hở

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/12/2022
 • Đánh giá: 2.82 (99 vote)
 • Tóm tắt: Đối với ren ngoài, vòng chân ren được vẽ hở bằng nét: Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, …

Đối với ren nhìn thấy thì vòng chân ren được vẽ theo quy ước như

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 2.89 (188 vote)
 • Tóm tắt: Đã có App Dicamon trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, bài kiểm tra, đề thi học kì … miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên ANDROID và IOS.

Vòng chân ren bị khuyết 1/4 ở vị trí?

 • Tác giả: taowebsite.com.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 2.59 (55 vote)
 • Tóm tắt: Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh. 2. Ren trong. * Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ. [CHUẨN NHẤT] Các loại ren …

Vòng chân ren được vẽ như thế nào ?

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 2.53 (100 vote)
 • Tóm tắt: Vòng chân ren được vẽ như thế nào ? Vòng chân ren được vẽ 3/4 vòng.

Ren được vẽ theo quy tắc như thế nào ?

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 10/27/2022
 • Đánh giá: 2.47 (56 vote)
 • Tóm tắt: Ren được vẽ theo quy tắc như thế nào ? Đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm,chân ren vẽ bằng nét liền mảnh.Vòng tròn đỉnh ren vẽ bằng nét …

Xem thêm: Top 10 soạn nỗi thương mình

Tên gọi khác của ren trong là?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 2.32 (184 vote)
 • Tóm tắt: * Lưu ý: Vòng tròn chân ren chỉ vẽ ¾ vòng tròn . Ren trong. – Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ . – Hình cắt và hình …

Vòng chân ren được vẽ:

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 2.36 (184 vote)
 • Tóm tắt: Vòng chân ren được vẽ: · A. Cả vòng · B. 1/2 vòng · C. 3/4 vòng · D. 1/4 vòng · ĐÁP ÁN C · Câu trả lời này có hữu ích không?

Câu 9 trang 53 SGK Công Nghệ 8

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 2.18 (154 vote)
 • Tóm tắt: … 53 SGK Công Nghệ 8 . Ren được vẽ theo quy tắc như thế nào ? … Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren vẽ 3/4 vòng. * Ren bị che khuất:.

Vòng chân ren được vẽ  

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 2.05 (196 vote)
 • Tóm tắt: Vòng chân ren được vẽ · A. Cả vòng · B. 1/2 vòng · C. 3/4 vòng · D. 1/4 vòng · Đáp án C · Câu trả lời này có hữu ích không?

Vòng chân ren được vẽ

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 2.06 (50 vote)
 • Tóm tắt: Vòng chân ren được vẽ …….. A. đóng kín bằng nét liền đậm. B. đóng kín bằng nét liền mảnh. C. hở bằng nét liền đậm. D. hở bằng nét liền mảnh.

Giải Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 11: Biểu diễn ren

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 1.97 (156 vote)
 • Tóm tắt: – Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh. Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 11 trang 35: Quan sát ren lỗ (h.11.4) và xem các hình cắt, hình chiếu …
Scroll to Top