Trang chủ » Top 15 we had meal in a restaurant chi tiết nhất

Top 15 we had meal in a restaurant chi tiết nhất

Top 15 we had meal in a restaurant chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về We had meal in a restaurant mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

2 Write a paragraph of about 60 words about meal you had at a restaurant (Nghe một người đàn ông nói về bữa ăn

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 4.72 (292 vote)
 • Tóm tắt: Last weekend, my parents and I had a meal at a small restaurant in … Nowadays, we can (4)____to music in shops and lifts Teenagers even 

3 We had . meal in a restaurant

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 4.4 (216 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm Đại Học, Các Môn Đại cương, Quản trị – Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Xã hội nhân văn, Luật – Môn khác, 

Xem thêm: Top 20+ phép trừ trang 159 chi tiết nhất

4 We had meal in a restaurant – Tài liệu

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 4.31 (411 vote)
 • Tóm tắt: Tài liệu về We had meal in a restaurant – Tài liệu , We had meal in a restaurant – Tai lieu tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam

5 We had dinner in a restaurant. |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 4.15 (544 vote)
 • Tóm tắt: We had _____ dinner in a restaurant. Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, 

6 We had meal in a restaurant

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 3.88 (543 vote)
 • Tóm tắt: We had _____ meal in a restaurant. A. a. B. X. C

7 We had meal in a restaurant

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 3.79 (236 vote)
 • Tóm tắt: We had _____ meal in a restaurant. Đáp án. Dịch nghĩa: Chúng tôi đã có một bữa ăn tại một nhà hàng. => Dùng mạo từ a/an trước danh từ khi nó mang ý nghĩa là 

Xem thêm: Top 10+ chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3 chính xác nhất

8 Describe A Meal You Had With Your Friends in a Restaurant: IELTS Cue Card Sample 50

 • Tác giả: ieltsmaterial.com
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 3.55 (350 vote)
 • Tóm tắt: · Then, we decided to have lunch at a well-known pizza restaurant in the city centre. Arriving at the restaurant, we were quickly given the menu

9 We had . meal in a restaurant. – Công thức nguyên hàm

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 3.22 (204 vote)
 • Tóm tắt: · We had ……….. meal in a restaurant. A. a. B. an. C. the. D. Ø Xem đáp án. A là đáp án đúng. Lời giải: Sử dụng “a” trước “meal” khi nó mang ý 

10 Hỏi: We had . meal in a restaurant. | 7scv: Học các môn từ lớp 1 đến lớp 12

 • Tác giả: 7scv.com
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 3.04 (322 vote)
 • Tóm tắt: · Hỏi: We had ……….. meal in a restaurant. A. a B. an C. the D. Ø

11 At the end of the meal, we had deliciousfruit juices. A. fresh B. closing C. dessert D. desert

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 2.94 (170 vote)
 • Tóm tắt: At the end of the meal, we had delicious______fruit juices. A. fresh B. closing C. dessert D. desert

Xem thêm: Top 20 tieng anh lop 5 unit 1 lesson 1 chính xác nhất

12 1. We had meal in a restaurant yesterday. A. a В. an C. some D. many 2. Thank you. That was very nice lunch. А. а В. an C. any D. much 3. My aunt has inter

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 11/14/2021
 • Đánh giá: 2.86 (83 vote)
 • Tóm tắt: 1. We had meal in a restaurant yesterday. A. a В. an C. some D. many 2. Thank you. That was very nice lunch. А. а В. an C. any D. much 3. My aunt has inter

13 we had meal in a restaurant dịch – we had meal in a restaurant Việt làm thế nào để nói

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 2.63 (124 vote)
 • Tóm tắt: we had meal in a restaurant. we had meal in a restaurant. 27/5000. Phát hiện ngôn ngữ, Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu 

14 We had . meal in a restaurant. | – Hỏi đáp bài tập nhanh, chính xác, miễn phí

 • Tác giả: 123hoidap.com
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 2.53 (167 vote)
 • Tóm tắt: · We had ……….. meal in a restaurant. A. a B. an C. the D. Ø

15 Restaurant Vocabulary – EnglishClub

 • Tác giả: englishclub.com
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 2.42 (97 vote)
 • Tóm tắt: They might go to a fast food restaurant for a quick meal, … crackers served on a large plate – After dessert, we had a cheese platter and some more wine
Xem thêm
Scroll to Top