Trang chủ » Top 10+ x 2 3x 2

Top 10+ x 2 3x 2

Top 10+ x 2 3x 2

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về x 2 3x 2 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video x 2 3x 2

Statistics are divided into several branches. The section that controls numbers and their calculation is arithmetic, used for numerical calculations such as addition, subtraction, multiplication, and division. Geometry is about studying the shape and size and their construction. Algebra is another interesting branch of mathematics in which alphabetical characters are used for the calculation of unknowns. Just like arithmetic, algebra also contains all the different types of mathematical operators.

Solution:

In the given algebraic expression, we have to find out the value at x= (2)

Algebraic Expressions

In an algebraic expression, we use numerals and variables. The symbol which has a fixed numerical value is termed as ‘constant’ and the symbol which can take any numerical value is termed as ‘variable’. Numerals are basically constant because they have fixed values but variables are not fixed and represented by an alphabet. Numerals and variables are connected by different mathematical operators are known as algebraic expressions.

For example, 5 and 6 are numerals and x is a variable, connected together to form an algebraic expression 5x + 6, consisting of two-term 5x and 6. On the basis of the number of them, the algebraic expression is divided into the following categories.

 • Monomial: An algebraic expression having only one term is known as a monomial. Example: 5x, 6y, etc
 • Binomial: An algebraic expression having two terms is known as binomial. Example: 5x + 2, 3y + 5x, etc
 • Trinomial: An algebraic expression having three terms is known as trinomial. Example: 3x + 2y + 9z, 2a + 3b + 5c, etc
 • Polynomial: An algebraic expression that has one or more than one term is known as a polynomial.

Value of an algebraic expression

An algebraic expression is the combination of numerals and variables. To find the value of an algebraic expression the value of variables should be known.

Steps to find out the value of an algebraic expression

 • Step 1: In the given algebraic expression, replace the value of the variable with its given numerical value.
 • Step 2: Solve the terms by using mathematical operations.
 • Step 3: Simply the arithmetic expression.

Given the function rule f(x) = x2 – 3x + 2, what is the output of f(-2)?

Solution:

In the given algebraic expression, we have to find out the value at x = (-2)

Xem thêm: Top 12 áp suất hơi bão hòa phụ thuộc vào

Step 1: Put x = (-2) in the given function.

f(-2) = (-2)² – 3 × (-2) + 2

Step 2: Solve the terms.

f(-2) = (-2) × (-2) – 3 × (-2) +2

= 4 + 6 +2

Step 3: Solve the arithmetic expression.

f(-2) = 4 + 6 + 2

= 12

So the output of given function rule f(x) = x² – 3x + 2 at f(-2) is 12.

Similar Questions

Question 1: Given the function rule f(x) = x³ – 3x² +12, what is output at f(2)

Xem thêm: Top 20 average family size has increased from the victorian era

Solution:

Xem thêm: Top 20+ nội dung nào sau đây không đúng về phiên mã

Step 1: Put x = (2) in the given function.

f(2) = (2)³ – 3(2)² +12

Step 2: Solve the term.

f(2) = 2 × 2 × 2 – 3 × 2 × 2 +12

= 8 – 12 +12

Step 3: Solve the arithmetic expression.

f(2) = 8 – 12 + 12

= 20 – 12

= 8

So the output of given function rule f(x) = x³ – 3(x)² +12 at f(2) is 8.

Question 2: Given the function rule f(y) = y² – 9y +13, what is output at f(-3)?

Xem thêm: Top 20 average family size has increased from the victorian era

Solution:

In the given algebraic expression, we have to find out the value at y = (-3)

Step 1: Put y = (-3) in the given algebraic expression.

f(-3) = (-3)² – 9(-3) +13

Step 2: Solve the term.

f(-3) = (-3) × (-3) – 9 × (-3) +13

= 9 +21 +13

Step 3: Solve the arithmetic expression.

f(-3) = 9 +21 +13

= 43

So output of given function rule f(y) = y² – 9y +13 at f(-3) is 43.

Top 17 x 2 3x 2 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Phân tích đa thức x2 -3x 2 thành nhân tử

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.83 (809 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích đa thức x^2 -3x +2 thành nhân tử. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x2 -3x +2 b) x2 +x +6 c) x2 +5x +6. YOMEDIA. bởi Tran Chau 20/10/2018.

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: x2 – 3x 2

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 4.66 (461 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: x^2 – 3x + 2 – Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập …

Cho biểu thức M x2(3x – 2) x(-3×2 1). Hãy chọn câu đúng

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 4.48 (551 vote)
 • Tóm tắt: Cho biểu thức M = x2(3x – 2) + x(-3×2 + 1). Hãy chọn câu đúng.

Giải 2x^2-3x-20/x^2-16 | Ứng dụng giải toán Microsoft Math

 • Tác giả: mathsolver.microsoft.com
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 4.3 (285 vote)
 • Tóm tắt: Giải các bài toán của bạn sử dụng công cụ giải toán miễn phí của chúng tôi với lời giải theo từng bước. Công cụ giải toán của chúng tôi hỗ trợ bài toán cơ …

Xem thêm: Top 10 there was a long period

Phân tích các đa thức thành nhân tử: x^2 – 3x + 2 – Tailieumoi.vn

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.1 (399 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích các đa thức thành nhân tử: x^2 – 3x + 2 – Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập …

Phương trình x2 3x – 2 0 có tích hai nghiệm bằng

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 3.94 (437 vote)
 • Tóm tắt: -2. D. -3. Đáp án đúng: C. Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Áp dụng định lí Vi ét ta có x1.x2 = = -2. Các câu hỏi liên quan. Previous.

Phân tích đa thức thành nhân tử ({x2} – 3x 2)

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.44 (261 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích đa thức thành nhân tử {x^2} – 3x + 2. A. left( {x + 1} right)left( {x – 2} right). B. {left( {x – 1} right)^2}.

Kết quả phân tích đa thức x2 – 3x 2 thành nhân tử là

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 3.37 (518 vote)
 • Tóm tắt: Kết quả phân tích đa thức x^2 – 3x + 2 thành nhân tử là … (begin{array}{l},,,,,{x^2} – 3x + 2 = {x^2} – x – 2x + 2 = left( {{x^2} – x} right) – left( …

Xem thêm: Top 24 trong hiện tượng khúc xạ chi tiết nhất

Giá trị của biểu thức x2 3x/2 tại x – 2 là

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 3.18 (345 vote)
 • Tóm tắt: Giá trị của biểu thức x2+3×2 tại x = – 2 là A. 1 B. -1 C. -5 D. 5Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng …

Rút gọn x^2-3x^2 – Mathway

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 2.97 (167 vote)
 • Tóm tắt: Đại số Ví dụ. Những bài toán phổ biến · Đại số. Rút gọn x^2-3x^2.

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 2.7 (100 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x2 -3x +2 b) x2 +x +6 c) x2 +5x +6.

giải bất phương trình |x2 – 3x – 2 | x2 > 2x

 • Tác giả: diendantoanhoc.org
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 2.72 (140 vote)
 • Tóm tắt: giải bất phương trình |$x^2$ – 3x – 2 | + $x^2$ > 2x – posted in Bất đẳng thức và cực trị: a, |$x^2$ – 3x – 2 | + $x^2$ > 2xb, | x – |x-1|| …

Xem thêm: Top 10+ cho tình huống sau chi tiết nhất

Phương trình ((x2) – 3x 2 ( (1 – x) )căn (3x – 2) ) có bao nhiêu nghiệm?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 2.55 (118 vote)
 • Tóm tắt: Phương trình ((x^2) – 3x + 2 = ( (1 – x) )căn (3x – 2) ) có bao nhiêu nghiệm?

|x^2-3x+2|=2 – Doubtnut

 • Tác giả: doubtnut.com
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 2.52 (96 vote)
 • Tóm tắt: `|x^2-3x+2|=2` … UPLOAD PHOTO AND GET THE ANSWER NOW! … Step by step solution by experts to help you in doubt clearance & scoring excellent …

3×2 -x2 | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 2.29 (78 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: 2 x2 | 3 x2 – x2 | ( 3 – 1 ) x2 | 2 x2.

How do you solve | x23x-2 | 2?

 • Tác giả: socratic.org
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 2.24 (190 vote)
 • Tóm tắt: The solution set is {1,0,−3,−4}. Explanation: Case 1: The absolute value is positive. x2+3x−2=2. x2+3x−2−2=0. x2+3x−4=0. (x+4)(x−1)=0.

Misc 3 – Chapter 1 Class 12 Relation and Functions (Term 1)

 • Tác giả: teachoo.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 2.15 (88 vote)
 • Tóm tắt: Misc 3 If f: R → R is defined by f(x) = x2 − 3x + 2, find f(f(x)). f(x) = x2 − 3x + 2. f(f(x)) = f(x)2 − 3f(x) + 2. = (x2 – 3x + 2)2 …
Scroll to Top