Trang chủ » Top 10+ x 3 2x 1 0 chi tiết nhất

Top 10+ x 3 2x 1 0 chi tiết nhất

Top 10+ x 3 2x 1 0 chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về x 3 2x 1 0 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Phương trình bậc nhất một ẩn là một trong những dạng toán cơ bản, giúp cho người học toán có một tư duy tốt sau này. Hôm nay Kiến xin gửi đến các bạn về một số bài tập về phương trình bậc nhất một ẩn . Bài gồm 2 phần phần : Đề và hướng dẫn giải . Các bài tập đa số là cơ bản để các bạn có thể làm quen với phương trình hơn. Các bạn cùng tham khảo với Kiến nhé

I. Bài tập phương trình bậc nhất một ẩn ( Đề )

Bài 1: phương trình 2x – 1 = 3 có nghiệm duy nhất là ?

A. x = – 2. B. x = 2. C. x = 1. D. x = – 1.

Bài 2: Nghiệm của phương trình image2 + 3 = 4 là?

A. y = 2. B. y = – 2. C. y = 1. D. y = – 1.

Bài 3: Giá trị của m để phương trình 2x = m + 1 có nghiệm x = – 1 là ?

A. m = 3. B. m = 1. C. m = – 3 D. m = 2.

Bài 4: Tập nghiệm của phương trình – 4x + 7 = – 1 là?

A. S = { 2 }. B. S = { – 2 }. C. S = { image5}. D. S = { 3 }.

Bài 5: x = image6 là nghiệm của phương trình nào dưới đây?

 1. 3x – 2 = 1.
 2. 2x – 1 = 0.
 3. 4x + 3 = – 1.
 4. 3x + 2 = – 1.

Bài 6: Giải phương trình:

image12 1

A. x = 2 B. x = 1 C. x = -2 D. x = -1

Bài 7: Tìm số nghiệm của phương trình sau: x + 2 – 2(x + 1) = -x

A. 0 B. 1

C. 2 D. Vô số

Bài 8: Tìm tập nghiệm của phương trình sau: 2(x + 3) – 5 = 4 – x

A. S = {1} B. S = 1 C. S = {2} D. S = 2

Bài 9: Phương trình sau có 1 nghiệm image8 là phân số tối giản. Tính a + b

Bài 10: Phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn số x ?

 1. 2x + y – 1 = 0
 2. x – 3 = -x + 2
 3. (3x – 2)2= 4
 4. x – y2+ 1 = 0

Xem thêm: Top 10 x 2 6x y 2 9

Bài 11: Phương trình nào dưới đây không là phương trình bậc nhất?

 1. 2x – 3 = 2x + 1
 2. -x + 3 = 0
 3. 5 – x = -4
 4. x2+ x = 2 + x2

II. Bài tập phương trình bậc nhất một ẩn ( Hướng dẫn giải )

Câu 1:

Hướng dẫn giải:

Ta có: 2x – 1 = 3 ⇔ 2x = 1 + 3 ⇔ 2x = 4

⇔ x = ⇔ x = 2.

Vậy nghiệm là x = 2.

Chọn đáp án B.

Câu 2:

Hướng dẫn giải:

Ta có: image2+ 3 = 4

image2= 4 – 3

image2= 1

⇔ y = 2.

Vậy nghiệm của phương trình của y là 2.

Chọn đáp án A.

Câu 3:

Hướng dẫn giải:

Phương trình 2x = m + 1 có nghiệm x = – 1

Khi đó ta có: 2.( – 1 ) = m + 1 ⇔ m + 1 = – 2 ⇔ m = – 3.

Vậy m = – 3 là đáp án cần phải tìm.

Xem thêm: Top 9 hoa trang trí báo tường

Chọn đáp án C.

Câu 4:

Hướng dẫn giải:

Ta có: – 4x + 7 = – 1 ⇔ – 4x = – 1 – 7 ⇔ – 4x = – 8

⇔ x = ⇔ x = 2.

Vậy S = { 2 }.

Chọn đáp án A.

Câu 5:

Hướng dẫn giải:

+ Đáp án A: 3x – 2 = 1 ⇔ 3x -3= 0 ⇔ x = 1 → Loại.

+ Đáp án B: 2x – 1 = 0 ⇔ 2x -1= 0 ⇔ x = image10 1 → Chọn.

+ Đáp án C: 4x + 3 = – 1 ⇔ 4x = – 4 ⇔ x = – 1 → Loại.

+ Đáp án D: 3x + 2 = – 1 ⇔ 3x = – 3 ⇔ x = – 1 → Loại.

Chọn đáp án B.

Câu 6:

Chọn đáp án A

Câu 7:

Hướng dẫn giải:

Ta có: x + 2 – 2(x + 1) = -x

⇔ x + 2 – 2x – 2 = -x

Xem thêm: Top 10+ sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng

⇔ -x = -x (luôn đúng)

Vậy phương trình sẽ có vô số nghiệm.

Chọn đáp án D

Câu 8:

phuong-trinh-bac-nhat-mot-an-03

Câu 9:

Câu 10:

Hướng dẫn giải:

Đáp án A:chắc chắn không phải phương trình bậc nhất một ẩn vì nó có hai biến x, y.

Đáp án B: là phương trình bậc nhất vì x – 3 = -x + 2 ⇔ 2x – 5 = 0 có a = 2 ≠ 0.

Đáp án C: chắc chắn không phải phương trình bậc nhất vì bậc của x là mũ 2.

Đáp án D: chắc chắn không phải phương trình bậc nhất một ẩn vì có hai biến x và biến y.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11:

Hướng dẫn giải:

Đáp án A: 2x – 3 = 2x + 1 ⇔ (2x – 2x) – 3 – 1 = 0 ⇔ 0x – 4 = 0 có a = 0 sẽ không là phương trình bậc nhất 1 ẩn

Đáp án B: -x + 3 = 0 có a = -1 ≠ 0 nên là phương trình bậc nhất.

Đáp án C: 5 – x = -4 ⇔ -x + 9 = 0 có a = -1 ≠ 0 nên là phương trình bậc nhất.

Đáp án D: x2 + x = 2 + x2 ⇔ x2 + x – 2 – x2 = 0 ⇔ x – 2 = 0 có a = 1 ≠ 0 nên là phương trình bậc nhất.

Phương trình gồm nhiều phương trình khác nhau. Phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình bậc nhất hai ẩn, phương trình bậc hai…. Kiến đã soạn một số bài tập về phương trình bậc nhất một ẩn, nhằm giúp các bạn cũng cố lại lý thuyết, nhận biết về phương trình bậc nhất. Các bạn hãy đọc thật kỹ để có thêm kiến thức sau này vận dụng vào bài thi và kiểm tra nhé. Chúc các bạn thành công trên con đường học tập

Top 18 x 3 2x 1 0 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Chứng minh phương trình sau có nghiệm:X^3 – 2X – 1 = 0

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 4.93 (860 vote)
 • Tóm tắt: Đặt f(x)= x^3-2x-1. ta có f(0)=-1, f(2)=3. Do f(0). f(2)<0 nên tồn tại a∈ ∈ (0,2) sao cho f(a)=0. vậy phương trình luôn có nghiệm.

Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau: a) 2x(x – 3) 5(x – 3) 0 b) (x2  – 4) (x – 2)(3 – 2x) 0 c) x3  – 3×2  3x – 1 0 d) x(2x – 7) – 4x 14 0 e) (2x – 5)2  – (x 2)2  0 f) x2  – x – (3x – 3) 0

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 4.72 (399 vote)
 • Tóm tắt: c) x 3 – 3x 2 + 3x – 1 = 0;. d) x(2x – 7) – 4x + 14 = 0;. e) (2x – 5) 2 – …

Giải phương trình: (x – 1)(x2 + 3x – 2) – (x3 – 1) = 0. – giainhanh.vn

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 4.43 (520 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 8; Toán; 1 năm trước. Xu +0. Giải phương trình: (x – 1)(x2 + 3x – 2) – (x3 – 1) = 0. Câu hỏi cần:Đáp án.

Giải bất phương trình x-3/2×1 > 0

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 4.2 (511 vote)
 • Tóm tắt: Giải bất phương trình x-3/2x+1 > 0 · Câu trả lời (1) · Các câu hỏi mới …

Xem thêm: Top 9 biến được khai báo bằng cú pháp nào sau đây chính xác nhất

Phương trình 32x 1 – 4.3x 1 0 có 2 nghiệm x1,x2 trong đó x1 <

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 4.19 (357 vote)
 • Tóm tắt: Phương trình ({3^{2x + 1}} – {4.3^x} + 1 = 0 ) có 2 nghiệm ({x_1}, ,{x_2} ) trong đó ({x_1} < {x_2} ), chọn phát biểu đúng.

(x-3/2)(2x+1)> 0 tìm x câu hỏi 2339012 – Hoidap247.com

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 3.93 (392 vote)
 • Tóm tắt: (x-3/2)(2x+1)> 0 tìm x. Hỏi chi tiết; report Báo vi phạm. Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5* nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Giải các phương trình sau: (x – 3)(2x + 1) = 0 – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 3.7 (574 vote)
 • Tóm tắt: Giải các phương trình sau: (x – 3)(2x + 1) = 0.

If (x – 3)(2x 1) 0, then the possible values of 2x 1 are:

 • Tác giả: doubtnut.com
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 3.57 (484 vote)
 • Tóm tắt: If (x – 3)(2x + 1) = 0, then the possible values of 2x + 1 are: Updated On: 27-06-2022 …
  Thời lượng:
  Đã đăng:

Finding the roots of polynomials

 • Tác giả: tiger-algebra.com
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 3.39 (420 vote)
 • Tóm tắt: 1.1 Find roots (zeroes) of : F(x) = x3-2x-1. Polynomial Roots Calculator is a set of methods aimed at finding values of x for which F(x)=0

Xem thêm: Top 10+ he talked about nothing except the weather đầy đủ nhất

Top 14 Giải Phương Trình (x3)(2x-1)0 hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 3.01 (565 vote)
 • Tóm tắt: Giải các phương trình sau: (x – 3)(2x + 1) = 0….

Giải phương trình: sqrt{2x-1}x2-3×10 bằng tất cả các cách có thể

 • Tác giả: diendantoanhoc.org
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 2.82 (153 vote)
 • Tóm tắt: Giải phương trình: $sqrt{2x-1}+x^2-3x+1=0$ bằng tất cả các cách có thể. … Ta có : √2x−1+x2−3x+1=0⇒(√2x−1−1)+(x2−3x+2)=0⇔(x−1)(x−2)+2x−2√2x− …

Giải tích sơ cấp Ví dụ

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 2.76 (63 vote)
 • Tóm tắt: Nếu bất kỳ thừa số riêng lẻ nào ở vế trái của phương trình bằng 0 0 , toàn bộ biểu thức sẽ bằng 0 0 . x−2=0 x – 2 = 0. x2+1=0 x 2 + 1 = 0. Step 3.

Biết phương trình ((9x) – (2(x (1)(2))) (2(x (3)(2))) – (3(2x – 1)) ) có nghiệm là a. Tính giá trị của biểu thức (P a (1)(2)(log ((9)(2)))2 )

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.59 (160 vote)
 • Tóm tắt: Biết phương trình ((9^x) – (2^(x + (1)(2))) = (2^(x + (3)(2))) – (3^(2x – 1)) ) có nghiệm là a. Tính giá trị của biểu thức (P = a + (1)(2)(log _((9)(2)))2 ) …

Xem thêm: Top 20 phát biểu nào sau đây không đúng với châu phi

Dfrac{x-3}{2x+1}>0 – Giải bất phương trình – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 2.52 (168 vote)
 • Tóm tắt: Giải bất phương trình x-3/2x+1 > 0Giải bất phương trình: (dfrac{x-3}{2x+1}>0)

giải PT: 5x² – 2x – 3 – (2x – 1) sqrt[]{5x22x-1} 0

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 2.42 (61 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: Giải thích các bước giải: ĐK: `5x^2+2x-1 ge 0`. `⇔` { x ≥ − 1 + 6 5 x ≤ − 1 − 6 5. Đặt `sqrt{5x^2+2x-1}=a,2x-1=b`. `⇒ a^2=5x^2+2x-1`.

Giải 4(3)^2x-1-972=0 | Ứng dụng giải toán Microsoft Math

 • Tác giả: mathsolver.microsoft.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.2 (150 vote)
 • Tóm tắt: 4(3)2x−1−972=0 … https://www.tiger-algebra.com/drill/x~2-32x-192=0/ … x3+32x-192=0 Three solutions were found : x = 4 x =(-4-√-176)/2=-2-2i√ 11 …

Giải các phương trình [ 1/(x – 1) ] – [ (3×2)/(x3 – 1) ] (2x)/(x2 x 1)

 Giải các phương trình [ 1/(x - 1) ] - [ (3x2)/(x3 - 1) ] (2x)/(x2 x 1)
 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 2.16 (183 vote)
 • Tóm tắt: +) Nếu x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (không thỏa mãn đkxđ). Vậy phương trình có tập nghiệm S = {− …

Tìm x biết 3( 2x – 1 )( 3x – 1 ) – ( 2x – 3 )( 9x – 1 ) 0

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 2 (61 vote)
 • Tóm tắt: Tìm x biết 3( 2x – 1 )( 3x – 1 ) – ( 2x – 3 )( 9x – 1 ) = 0.
Scroll to Top