Trang chủ » Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Bài 1: 
 
Đề bài: Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.
 
Lời giải chi tiết
 
– Do môi trường sống thay đổi nên sinh vật phải chủ động thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan để thích nghi với điều kiện sống mới.
 
– Những cơ quan nào hoạt động nhiều thì sẽ ngày một phát triển còn những cơ quan nào ít hoạt động hoặc không thì sẽ ngày một tiêu biến.
 
– Những tính trạng thích nghi được hình thành do sự thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan có thể di truyền được từ thế hệ này sang thế hệ khác.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.
 
Lời giải chi tiết
 
– Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn (Đacuyn gọi là đấu tranh sinh tồn) và do vậy chỉ một số ít cá thể sinh ra được sống sót qua mỗi thế hệ.
 
– Trong cuộc đấu tranh sinh tồn, những cá thể sinh vật nào có biến dị di truyền giúp chúng thích nghi tốt hơn dẫn đến khả năng sống sót và khả năng sinh sản hơn cá thể khác thì những cá thể đó sẽ để lại nhiều con hơn cho quần thể. Theo thời gian, số lượng cá thể có các biến dị thích nghi sẽ ngày một tăng và số lượng cá thế các biến dị không thích nghi sẽ ngày một giảm. Đacuyn gọi quá trình này là chọn lọc tự nhiên
 
– Quá trình chọn lọc tự nhiên về cơ bản cũng giống như quá trình chọn giống vật nuôi cây trồng của con người.
 
Bài 3: 
 
Đề bài
 
Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.
 
Lời giải chi tiết
 
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.
 
Lời giải chi tiết
 
 
Bài 5: 
 
Đề bài: Câu nào trong số các câu nêu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn?
 
A. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể.
 
B. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sinh sản của các cá thể.
 
C. CLTN thực chất là sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản của các cá thể
 
D. Không có câu nào ở trên là đúng
 
Lời giải chi tiết
 
Theo Dacuyn: CLTN là quá trình đào thải các biến dị không thích nghi  và tích lũy các biến dị thích nghi
 
Chọn D.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top