Trang chủ » Bài 34. Sự phát sinh loài người

Bài 34. Sự phát sinh loài người

Bài 1: 
 
Đề bài: Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì?
 
Lời giải chi tiết
 
Khi môi trường sống thay đổi, các loài vượn người chuyển từ trên cây xuống sống ở dưới mặt đất là chính thì việc có được dáng đi thẳng đứng đã đem lại khá nhiều lợi thế như: giúp phát hiện được kẻ thù cũng như nguồn thức ăn từ xa, giải phóng đôi tay có thế dùng vào việc sử dụng vũ khí chống kẻ thù hoặc săn bắt,:..
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Loài người hiện đại, H. sapiens đã tiến hoá qua các loài trung gian nào?
 
Lời giải chi tiết
 
Các dạng trung gian là
 
Homo habilis ⟶ Homo erectus ⟶ Homo sapiens
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Phân biệt tiến hoá sinh học với tiến hoá văn hoá.
 
Lời giải chi tiết
 
Tiến hoá sinh học khác với tiến hoá văn hoá ở chỗ trong tiến hoá sinh học con người truyền lại các đặc điểm thích nghi thông qua các gen từ bố mẹ sang con cái (di truyền theo hàng dọc) còn trong tiến hoá văn hoá khả năng thích nghi của con người có được là do học tập, truyền theo hàng ngang từ người này sang người khác qua chữ viết và tiếng nói (truyền theo hàng ngang).
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?
 
Lời giải chi tiết
 
Đặc điểm thích nghi mà tiến hoá sinh học đem lại cho con người đầu tiên là dáng đi thẳng đứng, sau đó là bộ não phát triển. Chính bộ não phát triển đã đem lại cho con người khả năng tiến hoá văn hoá.
 
Bài 5: 
 
Đề bài: Giải thích tại sao con người hiện đại lại là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến hoá của các loài khác
 
Lời giải chi tiết
 
Loài người hiện đại từ khi ra đời đến nay đã nhanh chóng phát triển cả về số lượng lần tăng tuổi thọ. Với các hoạt động của mình con người đã và đang là một nhân tố làm thay đổi môi trường dẫn đến sự tuyệt chủng của rất nhiều loài sinh vật khác.
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top