Trang chủ » Bài 8. Nhật Bản

Bài 8. Nhật Bản

Bài 1: 

Đề bài: Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới vào nửa cuối thế kỉ XX?
 
Lời giải chi tiết
 
Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới. Để có được điều đó, Nhật Bản hội tụ các yếu tố sau:
 
– Con người được coi là nhân tố quan trọng nhất ở Nhật Bản. Người dân Nhật Bản cần cù, có tính kỉ luật cao trong lao động.
 
– Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.
 
– Các công ti của Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm lực và khả năng cạnh tranh cao.
 
– Nhật Bản biết cách áp dụng các thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.
 
– Chi phí cho Quốc phòng của Nhật Bản rất thấp, có điều kiện để tập trung để phát triển kinh tế.
 
– Nhật Bản đã tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế.
 
Chú ý: Câu hỏi này trả lời giống với những nguyên nhân đưa đến sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952 – 1973. 
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Khái quát chính sách dối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000? 
 
Lời giải chi tiết
 
– Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản qua các thời kì là liên minh chặt chẽ với Mĩ.
 
– Từ thời kì 1973 – 1991, Nhật Bản bắt đầu tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN, mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước trên phạm vi toàn cầu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top