Trang chủ » Báo cáo Thực hành Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón

Báo cáo Thực hành Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón

Đề bài
 
I. Cách tiến hành thí nghiệm
 
1. Thí nghiệm 1: So sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt lá
 
– Dùng hai miếng giấy lọc tẩm cooban clorua đã sấy khô có màu xanh da trời , đặt đối xứng nhau qua hai mặt của lá .
 
– Tiếp theo , dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép 2 bản kính vào 2 miếng giấy lọc này ở cả 2 mặt lá tạo thành hệ thống kín
 
– Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giấy chuyển từ màu xanh da trời sang màu hồng và diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt dưới lá trong cùng thời gian
 
2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò của phân bón NPK
 
Mỗi nhóm thực hiện một lần nhắc lại thí nghiệm gồm 1 chạu đối chứng ( chỉ có nước sạch ) và một chậu thí nghiệm ( chứa dung dịch NPK) như sau
 
– Pha một chai phân NPK có nồng độ 1g/1l như đã nêu ở trên
 
Cách pha cân 1g phân NPK (nếu bình có dung tích 1 lít) hoặc 0,5 g phân NPK (nếu bình có dung tích 0,5 lít) rồi cho vào đáy bình. Tiếp theo đậy nắp chai lại lắc đều hoặc dùng que sạch để khuấy cho phân hòa tan hết 
 
– Rót  dung dịch NPK vừa pha vào chậu thí nghiệm và đặt miếng xốp vào chậu trồng cây đã có trong môi trường nuôi cấy   
 
– Chọn các hạt nảy mầm có kích thước tương đương nhau. Số lượng hạt đã nảy mầm tùy thuộc vào số lỗ trong tấm xốp
 
Xếp các hạt đã được vào các lỗ trong tấm xốp, cho rễ chui vào lỗ hướng xuống dung dịch dưỡng trong chậu. Mỗi lỗ chỉ xếp một hạt . Cần thao tác nhẹ nhàng để không bị gẫy mầm
 
Đặt các chậu vào góc thực nghiệm trong phòng có ánh sáng hoặc đưa ra vườn trường . Cần đặt các chậu sao cho ánh sáng chiếu đồng đều nên mỗi chậu . Tiếp theo , cần chăm sóc để cây được chiếu sáng hàng ngày cho đến khi thấy được sự khác biệt giữa cây thí nghiệm và cây đối chứng
 
II. Thu hoạch
 
Các nhóm báo cáo kết quả thực hành trước lớp
 
–   Mỗi học sinh phải :
 
+ Làm bài tường trình về thí nghiệm , xác định tố độ thoát hơi nước ở hai mặt lá và ghi kết quả thí nghiệm vào vở
 
+  Về nhà mỗi học sinh làm tường trình thí nghiệm và nộp báo cáo cho giáo viên.
 
Lời giải chi tiết
 
Chú ý :
 
Bài thí nghiệm ở dạng thực nghiệm nên sẽ không có kết quả chính xác giống nhau giữa các học sinh. Kết quả thí nghiệm phụ thuộc vào đối tượng được sử dụng để thí nghiệm, quá trình làm thí nghiệm và sự hợp tác giữa các thành viên nhóm thí nghiệm.
 
Tuyệt đối trung thành với kết quả làm thí nghiệm của bản thân.
 
Tham khảo bản tường trình
 
1.   Thí nghiệm 1 :
 
Bảng ghi tốc độ thoát hơi nước của lá tính theo thời gian
 
– Hiện tượng:
 
·    + Mặt dưới lá làm giấy lọc tẩm côban clorua chuyển từ xanh da trời sang màu hồng nhanh hơn mặt trên lá
 
·    + Mặt dưới lá làm giấy lọc tẩm côban clorua xuất hiện màu hồng nhiều hơn mặt trên lá
 
– Giải thích:
 
·        Cây thoát hơi nước chủ yếu qua khí khổng
 
·        Số lượng khí khổng ở mặt dưới lá nhiều hơn mặt trên lá
 
   →Thoát hơi nước ở mặt dưới lá xảy ra nhanh hơn và nhiều hơn mặt trên lá
 
2.Thí nghiệm  
 
Kết quả thí nghiệm 
 
 
Kết quả :  Cây ở chậu thí nghiệm phát triển và cao hơn cây ở chậu đối chứng
 
– Giải thích: vì các nguyên tố khoáng có vai trò rất quan trọng đối với sinh triển và phát triển ở thực vật
 
+ Cây ở chậu đối chứng chỉ dược cung cấp nước , thiếu chất dinh dưỡng  cung cấp cho cây, quá trình chuyển hóa  trong cây diễn ra yếu ( quang hợp yếu ..)  → cây chậm phát triển , có màu  vàng thân mảnh mai thiếu sức sống
 
+ Cây ở chậu thí nghiệm được cung cấp đủ NPK cây sinh  trưởng và phát triển bình thường

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top