Trang chủ » Top 10+ by the time he arrived đầy đủ nhất

Top 10+ by the time he arrived đầy đủ nhất

Top 10+ by the time he arrived đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về By the time he arrived mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Câu hỏi by the time we arrived all our classmates had left hav

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 4.94 (898 vote)
 • Tóm tắt: By the time we arrived, all our classmates ______. A. had left. B. have left. C. would leave. D. left. Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúng và hướng 

2 Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) và bài tập có đáp án

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) và bài tập có đáp án
 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 4.73 (457 vote)
 • Tóm tắt: (By the time he comes to my house tomorrow, I will have finished my homework. => Khi anh ấy đến nhà tôi vào … (we/arrive) ____ by the time it gets dark?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai. Hoặc dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc …

3 [LỜI GIẢI] By the time we arrived at the airport, the shuttle bus had l – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 4.39 (475 vote)
 • Tóm tắt: By the time we arrived at the airport, the shuttle bus had left. A. We got to the airport just in time. B. The shuttle bus left at the time we got to the 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai. Hoặc dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc …

4 From the time he arrived home, he a lot of silly questions. A. ask B. asks C. has asked D. asked

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 4.22 (374 vote)
 • Tóm tắt: · From the time he arrived home, he ______ a lot of silly questions. A. ask B. asks C. has asked D. asked
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai. Hoặc dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc …

Xem thêm: Top 18 2x 1 3 125 chi tiết nhất

5 By the time he arrives here tomorrow, theyfor London

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 4.05 (270 vote)
 • Tóm tắt: By the time he arrives here tomorrow, they__________for London. A. would have left. B. will have left. C. will left. D. are leaving. Đáp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai. Hoặc dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc …

6 By the time they arrived, the train(leave)………

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 3.99 (219 vote)
 • Tóm tắt: By the time they arrived, the train(leave)………. … had left. Giải thích : ta có cấu trúc “By the time + QKĐ, QKHT “
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai. Hoặc dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc …

7 By the time he arrived at the party, all his classmates ……………………. |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 3.61 (488 vote)
 • Tóm tắt: By the time he arrived at the party, all his classmates …………………….Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai. Hoặc dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc …

8 By the time he arrived at the party, all his classmates

 • Tác giả: stemup.app
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 3.56 (394 vote)
 • Tóm tắt: By the time he arrived at the party, all his classmates_____ ..A.has left.B.left .C.was leaving.D.had left
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai. Hoặc dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc …

9 Cách dùng cấu trúc by the time trong tiếng Anh – Step Up English

Cách dùng cấu trúc by the time trong tiếng Anh - Step Up English
 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 3.38 (476 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: By the time I arrived, they had already closed. (Vào lúc tôi đến thì họ vừa đóng cửa.) 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài cấu trúc by the time chúng ta còn có thể sử dụng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác. Tuy nhiên mỗi cấu trúc đều có cách dùng cũng như mục đích nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng Step Up phân biệt by the time và một số liên từ phổ biến …

Xem thêm: Top 10+ vai trò của ngành giun đốt chi tiết nhất

10 By the time he arrived at the party, all his classmates

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 3.08 (399 vote)
 • Tóm tắt: By the time he arrived at the party, all his classmates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A has left B left C was leaving D had left
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài cấu trúc by the time chúng ta còn có thể sử dụng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác. Tuy nhiên mỗi cấu trúc đều có cách dùng cũng như mục đích nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng Step Up phân biệt by the time và một số liên từ phổ biến …

11 5 By the time he arrived, all his classmates B. left 6 The children were altracted by the show B. whom 7 There was a car crash yesterday. The B. die C. had

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 2.83 (189 vote)
 • Tóm tắt: · 5 By the time he arrived, all his classmates B. left 6 The children were altracted by the show B. whom 7 There was a car crash yesterday
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài cấu trúc by the time chúng ta còn có thể sử dụng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác. Tuy nhiên mỗi cấu trúc đều có cách dùng cũng như mục đích nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng Step Up phân biệt by the time và một số liên từ phổ biến …

12 by the time he arrived,all his classmates had left dịch – by the time he arrived,all his classmates had left Việt làm thế nào để nói

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 08/20/2022
 • Đánh giá: 2.88 (146 vote)
 • Tóm tắt: by the time he arrived,all his classmates had left dịch
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài cấu trúc by the time chúng ta còn có thể sử dụng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác. Tuy nhiên mỗi cấu trúc đều có cách dùng cũng như mục đích nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng Step Up phân biệt by the time và một số liên từ phổ biến …

13 by the time he arrived – Spanish translation – Linguee

 • Tác giả: linguee.com
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.65 (136 vote)
 • Tóm tắt: By the time he arrived at Miami Children’s Hospital in October of 2005, Jason Pivowar had been through […]
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài cấu trúc by the time chúng ta còn có thể sử dụng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác. Tuy nhiên mỗi cấu trúc đều có cách dùng cũng như mục đích nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng Step Up phân biệt by the time và một số liên từ phổ biến …

Xem thêm: Top 20 sản xuất nông nghiệp của liên xô năm 1950 đã

14 By the time he arrived at the party, all his classmates

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 2.55 (159 vote)
 • Tóm tắt: By the time he arrived at the party, all his classmates…………………. A. has left. B. left. C. was leaving. D. had left
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài cấu trúc by the time chúng ta còn có thể sử dụng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác. Tuy nhiên mỗi cấu trúc đều có cách dùng cũng như mục đích nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng Step Up phân biệt by the time và một số liên từ phổ biến …

15 VERB TENSE : 1. By the time he (arrive) ., his classmates (leave) . 2. Tell me yo. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 2.49 (126 vote)
 • Tóm tắt: 1. By the time he (arrive) ……arrived………, his classmates (leave)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài cấu trúc by the time chúng ta còn có thể sử dụng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác. Tuy nhiên mỗi cấu trúc đều có cách dùng cũng như mục đích nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng Step Up phân biệt by the time và một số liên từ phổ biến …

16 By the time là gì? Cách dùng By the time trong tiếng Anh – TalkFirst

By the time là gì? Cách dùng By the time trong tiếng Anh - TalkFirst
 • Tác giả: talkfirst.vn
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 2.39 (165 vote)
 • Tóm tắt: · By the time they arrived at the meeting, we had presented our new project. ⟶ Vào lúc mà họ tới được buổi họp, chúng tôi đã trình bày dự án 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ:- Trong quá khứ:By the time I finished typing the report (Quá khứ Đơn), all of my co-workers had left (Quá khứ Hoàn thành).⟶ Vào lúc mà tôi hoàn tất việc đánh báo cáo, các đồng nghiệp của tôi đã về hết.- Trong tương lai:By the time you decide …

17 By the time là gì? Cách phân biệt với When và Until

 • Tác giả: topicanative.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 2.24 (137 vote)
 • Tóm tắt: · ‘By the time Frank was 16 he was already robbing banks. … By the time I arrived home, my sister (leave)______. A. left B. had left C
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “By the time” thiết lập một điểm cuối hoặc phạm vi kết thúc. Nó được sử dụng trong các cấu trúc mà người nói muốn nói rằng điều gì đó đã xảy ra (hoặc sẽ xảy ra) không muộn hơn thời gian quy định. Bạn có thể coi nó “<= thời gian được chỉ định”, …

18 By the time là gì? Phân biệt cách dùng với When, Until, By time

By the time là gì? Phân biệt cách dùng với When, Until, By time
 • Tác giả: flyer.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 2.16 (79 vote)
 • Tóm tắt: · By the time I arrived, the store had already closed. (Vào lúc tôi đến thì cửa hàng vừa đóng cửa.) By the time Anna went to Jenny’s home, she had 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một câu hỏi được khá nhiều bạn nhỏ quan tâm đó là “by the time là dấu hiệu của thì nào?”. Ngoài đóng vai trò là liên từ chỉ thời gian, đây cũng là một trong những dấu hiệu giúp các bạn nhận biết các thì. Được dùng để nhấn mạnh một hành động đã được …
Xem thêm
Scroll to Top