Trang chủ » Top 20+ trội không hoàn toàn chính xác nhất

Top 20+ trội không hoàn toàn chính xác nhất

Top 20+ trội không hoàn toàn chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về trội không hoàn toàn mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video trội không hoàn toàn

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9
 • Giải Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 9
 • Giải Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 9
 • Sách Giáo Viên Sinh Học Lớp 9
 • Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 9

Giải Bài Tập Sinh Học 9 – Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 3 trang 11: Hãy xác định kết quả của những phép lai sau :

P Hoa đỏ Hoa trắng AA aa P Hoa đỏ Hoa trắng Aa aa

– Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ?

– Điền từ thích hợp vào những chỗ trống trong câu sau đây:

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng …… cần xác định ……. với những cá thể mang tính trạng ………. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp ……….., còn nếu kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp…………

Trả lời:

– Để xác định kiểu gen mang tính trạng trội ta phải thực hiện phép lai phân tích, lai cá thể đó với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là:

+ 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

+ 1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp

Xem thêm: Top 17 điện trở suất của vật dẫn phụ thuộc vào

– Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với những cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp AA, còn nếu kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp A

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 3 trang 12: Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào?

Trả lời:

Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai phân tích. Lai phân tích là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội ( AA hoặc Aa) với một cá thể có kiểu hình lặn (aa), mục đích là kiểm tra kiểu gen của kiểu hình trội là thuần chủng hay không thuần chủng. Nếu con lai xuất hiện tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội đem lai là thuần chủng ( AA), nếu xuất hiện tỉ lệ 1:1 thì cá thể đem lai là dị hợp hợp tử ( Aa)

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 3 trang 12: – Quan sát hình 3, nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1, F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của Menden.

– Điền những cụm từ thích hợp vào những chỗ trống thích hợp trong câu sau:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện ……. giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là ……

Trả lời:

Đặc điểm Trội không hoàn toàn Thí nghiệm của Menden Kiểu hình ở F1 Tính trạng trung gian Tính trạng trội Kiểu hình ở F2 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn 3 trội : 1 lặn

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1

Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 9) : Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Xem thêm: Top 17 cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì

Lời giải:

Cá thể có kiểu hình trội có thể là thuần chủng (thể đồng hợp trội) hoặc không thuần chủng (thể dị hợp). Vì vậy để xác định được kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần tiến hành phép lai phân tích. Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Bài 2 (trang 13 sgk Sinh học 9) : Tương quan trội – lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

Xem thêm: Top 17 cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì

Lời giải:

Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế cao.

Bài 3 (trang 13 sgk Sinh học 9) : Điền nội dung phù hợp với những ô trống ở bảng 3

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn

Đặc điểm

Trội hoàn toàn

Xem thêm: Top 20+ các vật phát ra âm đều

Trội không hoàn toàn

Kiểu hình F1 (Aa) Tỉ lệ kiểu hình ở F2 Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp

Xem thêm: Top 17 cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì

Lời giải:

Đặc điểm

Trội hoàn toàn

Xem thêm: Top 20+ các vật phát ra âm đều

Trội không hoàn toàn

Kiểu hình F1 (Aa) Đồng tính (trội át lặn) Biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ Tỉ lệ kiểu hình ở F2 Phân li: 3 trội, 1 lặn Phân li: 1 trội, 2 trung gian, 1 lặn Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp Có Có

Bài 4 (trang 13 sgk Sinh học 9) : Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì ta thu được:

a) Toàn quả vàng

b) Toàn quả đỏ

c) Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng

d) Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng.

Xem thêm: Top 17 cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì

Lời giải:

Đáp án: b.

Giải thích: Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA. Ta có sơ đồ lai:

Giải bài 4 trang 13 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9 Bai 4 Trang 13 Sgk Sinh 9

Top 23 trội không hoàn toàn tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Trội không hoàn toàn là gì cho ví dụ

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 4.83 (987 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập: Trội không hoàn toàn · Tính tổng số nuclêôtit trong ADN hay Gen · Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con · Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit …

Trội không hoàn toàn | SGK Sinh lớp 9 – SoanVan.NET

 • Tác giả: soanvan.net
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 4.65 (267 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 9 – SGK Sinh lớp 9 – Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trung gian giữa bố và mẹ, …

Trội không hoàn toàn là

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 4.56 (250 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn là. … Câu trả lời này có hữu ích không? … Có bao nhiêu kiểu gen giao phối của P cho kết quả đồng tính trạng trội ở F1?

Hướng dẫn Giải Bài 3 (Trang 13, SGK Sinh học 9 ) – Colearn

 • Tác giả: colearn.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 4.27 (412 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn: Kiểu hình F1 (Aa): Biểu hiện tính trạng trung gian; Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 1 trội: 2 trung gian: 1 …

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 3.99 (299 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

Xem thêm: Top 20+ trong phản ứng cu hno3 chi tiết nhất

Thế nào là trội không hoàn toàn? A. Là hiện tượng con cái sinh ra

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 3.98 (569 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền mà trong đó có kiểu hình ở F1 biểu hiện trung gian giữa bố và mẹ hoặc kiểu hình ở F2 biểu hiện theo tỉ lệ: 1 …

2. Lập bảng so sánh trội hoàn toàn với trội không hoàn toàn, cho ví dụ minh họa

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 3.63 (390 vote)
 • Tóm tắt: Phép lai phân tích dùng trong trường hợp nào:
  Tỉ lệ kiểu hình ở F2:
  Kiểu hình F1 (Aa):

So sánh trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn trong lai 1 cặp tính

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 3.51 (343 vote)
 • Tóm tắt: – Bố mẹ đem lai đều thuần chủng. – Kết quả thu được F1 đồng tính về kiểu hình và kiều gen dị hợp. – Kết quả thu được ở F2 là sự phân hoá về …

Thế nào là trội không hoàn toàn ?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 3.22 (551 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền mà trong đó có kiểu hình ở F1 biểu hiện trung gian giữa bố và mẹ hoặc kiểu hình ở F2 biểu hiện theo tỉ lệ: 1 trội: …

[Sinh học 9] Trội hoàn toàn – Trội không hoàn toàn

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 2.79 (92 vote)
 • Tóm tắt: Trội k hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố v2 mẹ, còn ở F2 thì có …

Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 2.81 (88 vote)
 • Tóm tắt: Aa x aa, đời con cho kiểu gen Aa (kiểu hình trung gian) : aa (kiểu hình lặn). Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn, tỷ lệ phân tính 1 : 1 ở F1 sẽ xuất …

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền – Hoc24h.vn

 • Tác giả: hoc24h.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 2.78 (175 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền: A. Trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

Xem thêm: Top 20+ chọn câu đúng trong các câu sau

Bài tập: Trội không hoàn toàn – Quảng Văn Hải

 • Tác giả: quangvanhai.net
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 2.66 (173 vote)
 • Tóm tắt: Nhận xét: ta thấy alen A (hoa đỏ) không trội hoàn toàn so với alen a (hoa trắng). Cụ thể có thể có kiểu gen Aa không cho tính trạng Hoa đỏ mà lại tro tính trạng …

Gen trội là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biểu hiện gen

 Gen trội là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biểu hiện gen
 • Tác giả: labvietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 2.54 (74 vote)
 • Tóm tắt: Tuy nhiên, cũng có những tình huống alen chiếm ưu thế và đồng trội không hoàn toàn. Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện cho kiểu gen ở dạng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ như màu mắt con người, nó phụ thuộc vào một số gen, mỗi gen lại có một số alen, tức là chỉ có một số nhiễm sắc thể được mã hóa thông tin. Vì vậy, màu mắt ở người phụ vào các alen kết hợp. Đa phần màu mắt nâu có thể ẩn đi hoàn toàn màu mắt xanh …

Trội không hoàn toàn – Sinh Học – Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 2.44 (151 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là …

Thế nào là trội không hoàn toàn?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 2.26 (75 vote)
 • Tóm tắt: Thế nào là trội không hoàn toàn? A. Là hiện tượng con cái sinh ra chỉ mang tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) – Củng cố kiến thức

 • Tác giả: suretest.vn
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 2.1 (141 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể. … Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính …

Xem thêm: Top 20+ the temple of literature in 1070 chính xác nhất

Thế nào là hiện tượng trội không hoàn toàn Là hiện tượ

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 10/10/2022
 • Đánh giá: 2.13 (78 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn là hiện tượng khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 biểu hiện tính trạng …

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền:

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 2.01 (67 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ. · Ví dụ: AA : Hoa đỏ, aa : Hoa …

Trội không hoàn toàn | SGK Sinh lớp 9 – Học Tốt – Blog

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 1.82 (86 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn. Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 c.

Nêu định nghĩa trội không hoàn toàn

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 1.87 (102 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là …

Hiện tượng trội không hoàn toàn

 • Tác giả: toc.123docz.net
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 1.6 (111 vote)
 • Tóm tắt: •Ví dụ : Hình 4.5 Sơ đồ phép lai một tính với tính trội không hoàn toàn ở hoa mõm cho. Hiện tương đồng trội • Khái niệm: phần lớn các gen đều có vài alen …

Hiện tượng tính trạng trội không hoàn toàn là gì ? nêu ví dụ và vẽ sơ

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 10/01/2022
 • Đánh giá: 1.53 (58 vote)
 • Tóm tắt: Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là …
Xem thêm
Scroll to Top