Trang chủ » Cách viết biên bản sinh hoạt lớp 5 hay nhất

Cách viết biên bản sinh hoạt lớp 5 hay nhất

Bài tham khảo 1
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Như thanh, ngày …. tháng…. năm….
 
BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP….
TUẦN….
I. THÀNH PHẦN:
– GVCN: Thầy, Cô………………….. – Chủ toạ.
– Thư ký:………………………………………. ..
– Tập thể học sinh lớp…… Vắng mặt:……
– Chi hội trưởng hội Phụ huynh của lớp (nếu có):……………….
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: Bắt đầu:………………….
2. Địa điểm: Phọc học số….. Trường THPT Như Thanh.
III. NỘI DUNG:
1.GVCN nhận xét về tình hình học tập, nền nếp của học sinh trong tuần qua.
a. Về học tập:
– Ưu điểm:
………………………………………….. …………………………………..
………………………………………….. ……………………………………
– Nhược điểm:
………………………………………….. …………………………………..
………………………………………….. ………………………………….
b. Về nền nếp:
– Ưu điểm:
………………………………………….. …………………………………..
………………………………………….. ……………………………………
– Nhược điểm:
………………………………………….. …………………………………..
………………………………………….. ………………………………….
c. Các hoạt động khác:
– Ưu điểm:
………………………………………….. …………………………………..
………………………………………….. ……………………………………
– Nhược điểm:
………………………………………….. …………………………………..
………………………………………….. ………………………………….
2. Ý kiến của Học sinh và Phụ huynh về kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua.
– Ý kiến các bạn trong lớp:
………………………………………….. …………………………………..
………………………………………….. …………………………………..
………………………………………….. …………………………………..
– Ý kiến của Phụ huynh (nếu có).
3. Tuyên dương và phê bình cá nhân (tổ).
a. Tuyên dương: 
b. Phê bình: Những HS vi phạm nội quy của lớp, nhà trường.
c. Hình thức kỷ luật:
(Yêu cầu ghi rõ hình thức kỷ luật của từng HS – Chiếu theo nội quy của lớp và nhà trường đề ra).
4. Phương hướng hoạt động tuần tới.
a. Về học tập:
………………………………………….. ………………………………………….
………………………………………….. ………………………………………….
b. Về nền nếp:
………………………………………….. ………………………………………….
………………………………………….. ………………………………………….
c. Các họat động khác:
………………………………………….. ………………………………………….
………………………………………….. ………………………………………….
Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc:……………
Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Bài tham khảo 2
 
• Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 
• Tên biên bản (Biên bản họp lớp định kì).
 
• Thời gian, địa điểm.
 
 
• Thành phần tham dự.
 
• Chủ toạ, ban thư kí.
 
• Nội dung cuộc họp.
 
– Tố trưởng các tố báo cáo tình hình học tập và rèn luyện.
 
– Các tố thảo luận, góp ý phê bình lẫn nhau.
 
– Lớp trưởng tổng kết các mặt
 
– Giáo viên chủ nhiệm nhận xét tuần qua và nêu kế hoạch cho tuần tới.
 
– Ý kiến của đại diện các tồ (bàn nội dung công việc cho tuần tới).
 
– Lớp trưởng đọc bản cam kết, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch tuần tới.
 
– Thư kí đọc lại biên bản.
 
– Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm.
 
Đại diện lớp      Giáo viên chủ nhiệm
 
kí tên                 kí tên
 
Bài tham khảo 3
 
 
BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP
 
                 Tuần từ ngày 02 tháng 05 đển ngày 09 thang 05 năm 2009 Thời gian: 11 giờ, ngày 09 tháng 05 năm 2009
 
Địa điểm: Phòng học lớp 9A, Trường THCS Phan Đình Giót
 
Thành phần tham dự:
 
– Cô giáo chú nhiệm lớp
 
– 45 học sinh lớp 9A
 
Điều khiển: Lớp trưởng Lê Vân Anh
 
Thư ký: Chứ Mai Linh
 
Nội dung sinh hoạt
 
1. Bạn Lê Vân Anh tổng kết thi đua trong tuần.
 
– Về học tập:
 
+ Tiến hành thi học kì các mòn: Thể dục, Lịch sử, Địa lí, Hoá học; tiếp tục ôn thi học kì các môn còn lại.
 
+ Việc thi cử của lớp diễn ra nghiêm túc, không có hiện tượng gian lận.
 
– Về nề nếp, kí luật:
 
+ Chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường.
 
+ Không bị trừ điểm thi đua về kí luật nề nếp.
 
2. Ý kiến phát biểu
 
– Lớp phó Học tập Trần Thanh Mai:
 
+ Cần làm đề cương cân thận, nghiêm túc, các nhóm học tập nên trao đổi ý kiến về các môn học để có cách học và làm bài hiệu quả.
 
+ Trong giờ thi, hạn chế trao đổi bài, tránh việc cho bạn khác chép bài (lớp chưa có trường hợp bị kỉ luật nhưng đã có trường hợp bị nhắc nhở vì cho bạn chép bài).
 
– Bạn Nguyễn Quang: Nội dung ôn tập môn Văn khá dài, lại sắp đển ngày thi, các bạn học khá Văn trong lớp nên lên kế hoạch học nhóm để giúp đỡ các bạn học yếu hơn.
 
– Bạn Trần Thuý Nga: Dù bận thi học kì nhưng không nên xao lãng việc chăm sóc công trình "Kế hoạch nhỏ" và việc nhận giúp đỡ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
 
3. Phát biểu của cô giáo chủ nhiệm
 
– Biểu dương sự cố gắng của tập thể lớp.
 
– Đã xác định đúng nhiệm vụ học tập đồng thời không quên những hoạt động xã hội có ích.
 
– Nên sáng tạo giờ sinh hoạt hơn, tiến hành hoạt động "Chơi mà học" vừa thoải mái vừa giúp ôn tập thi học kì.
 
Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày
 
Lớp trưởng                                                                                            Thư kí
Vân Anh                                                                                              Mai Linh
Lê Vân Anh                                                                                   Chử Mai Linh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top