Trang chủ » Cách viết đơn xin nghỉ học lớp 5 hay nhất

Cách viết đơn xin nghỉ học lớp 5 hay nhất

Bài tham khảo 1
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2014
 
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A trường tiểu học Ngô Gia Tự.
 
Em tên là: Hoàng Kiều Loan
 
Học sinh lớp: 3A, Trường tiểu học Ngô Gia Tự
 
Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2014.
 
Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.
 
Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.
 
Ý kiến của gia đình học sinh
 
Bài tham khảo 2
 
TRƯỜNG …………………                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………………………….                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                                                ————————
 
  ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
Kính gửi: 
 
– Ban giám hiệu nhà trường
– Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………….
 
Em tên là: ………………………………………………………………………………………………………….
Học lớp: …………………………………………………………………………………………………………….
Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày ………………………..đến ngày …………………
Lí do: ………………………………………………………………………………………………………………..
Kính mong các thầy cô xem xét, em hứa sẽ học bài và làm bài tập đầy đủ.
Em xin chân thành cảm ơn!
…………………, ngày……..tháng……..năm …….
 
    Ý kiến của phụ huynh                                                                                                Người viết đơn
 (Ký và ghi rõ họ tên)
 
Bài tham khảo 3
 
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     ————————
 
                               ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
 
      Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/ cô giáo bộ môn phụ trách lớp….
 
Em tên là: ……………………………………………………………….
 
Học sinh lớp: ……………………………………………………………….
 
Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày … đến ngày….
 
Lí do: ………………………………………………………………………
 
Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.
 
Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!
                                                                      Học sinh làm đơn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top