Trang chủ » Top 25 cặp tính trạng tương phản chi tiết nhất

Top 25 cặp tính trạng tương phản chi tiết nhất

Top 25 cặp tính trạng tương phản chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về cặp tính trạng tương phản mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9
 • Giải Sinh Học Lớp 9
 • Giải Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 9
 • Sách Giáo Viên Sinh Học Lớp 9
 • Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 9

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 9 – Bài 2: Lai một cặp tính trạng giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Bài tập 1 trang 7 VBT Sinh học 9: Quan sát bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống.

Trả lời:

P F1 F2 Tỉ lệ kiểu hình F2 Hoa đỏ x Hoa trắng Hoa đỏ 705 đỏ; 224 trắng 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng Thân cao x thân lùn Thân cao 487 cao; 277 lùn 2 thân cao : 1 thân lùn Quả lục x quả vàng Quả lục 428 quả lục; 152 quả vàng 3 quả lục : 1 quả vàng

Bài tập 2 trang 7 VBT Sinh học 9: Hãy điền các từ hay cụm từ: đồng tính, 3 trội, 1 lặn vào các ô trống trong câu sau:

Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thuần chủng thì ở F1 ………….về tính trạng của bố mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỷ lệ trung bình …………..

Trả lời:

Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thuần chủng thì ở F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 trội:1 lặn

Bài tập 3 trang 7-8 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 2.3 SGK và cho biết:

– Tỉ lệ các loại giao tử F1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2

– Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng?

Trả lời:

Quan sát hình 2.3 SGK nhận thấy:

Xem thêm: Top 8 chính tả lớp 4 tuần 8 chính xác nhất

– Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 là 1A:1a và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2 là 1AA:2Aa:1aa

– F2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng vì: tính trạng màu hoa do một cặp nhân tố di truyền quy định, trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P. Trong quá trình thụ tinh, các giao tử tổ hợp tự do và tạo tỉ lệ kiểu gen ở F2 là 1AA:2Aa:1aa. Ở cơ thể có kiểu gen chứa nhân tố di truyền A biểu hiện kiểu hình trội (1AA+2Aa ⇒ 3 hoa đỏ), cơ thể có kiểu gen chứa hai nhân tố di truyền a biểu hiện kiểu hình lặn (1aa ⇒ 1 hoa trắng)

Bài tập 1 trang 8 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong các câu sau:

Nhờ phương pháp phân tích các thế hệ lai Menđen thấy rằng: Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một ……………………….. thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình ……………

Trả lời:

Nhờ phương pháp phân tích các thế hệ lai Menđen thấy rằng: Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội:1 lặn

Bài tập 2 trang 8 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong các câu sau:

Menđen đã giải thích các kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li và tổ hợp của …………. (gen) quy định cặp tính trạng tương phản thông qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Đó là ……….. các tính trạng. Từ đó ông phát hiện ra quy luật phân li với nội dung: trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về ………… và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P

Trả lời:

Menđen đã giải thích các kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền (gen) quy định cặp tính trạng tương phản thông qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Đó là cơ chế di truyền các tính trạng. Từ đó ông phát hiện ra quy luật phân li với nội dung: trong quá trình phát sinh giao tử , mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P

Bài tập 1 trang 8 VBT Sinh học 9: Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa.

Trả lời:

Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể

Xem thêm: Top 19 i think you should đầy đủ nhất

Ví dụ:

+ một chú chó (xác định): lông màu vàng, mõm dài, tai cụp, đuôi xù,…

+ một chú mèo (xác định) : lông màu tro, đuôi cụt, mắt xanh nước biển,…

+ một người (xác định): tóc xoăn, tóc màu vàng, mắt xanh, da trắng,…

Bài tập 2 trang 8 VBT Sinh học 9: Phát biểu nội dung của quy luật phân li.

Trả lời:

Nội dung quy luật phân li: “Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P”.

Bài tập 3 trang 8-9 VBT Sinh học 9: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Trả lời:

Menđen giả định rằng mỗi tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định, các chữ cái in hoa dùng để kí hiệu cho nhân tố di truyền trội quy định tính trạng trội (vd: A – hoa đỏ), các chữ cái in thường kí hiệu cho nhân tố di truyền lặn quy định tính trạng lặn (vd: a – hoa trắng). Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong quá trình thụ tinh:

+ Ở cơ thể thuần chủng P: hoa đỏ (AA) x hoa trắng (aa); F1: Aa (100% hoa đỏ)

+ Trong quá trình các cây đậu Hà Lan đời F1 (Aa – hoa đỏ) phát sinh giao tử đã tạo ra hai loại giao tử có tỷ lệ ngang nhau là 1A: 1a. Các giao tử này giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P: A – hoa đỏ; a – hoa trắng.

Xem thêm: Top 10+ toán lớp 5 trang 161

+ Trong quá trình thụ tinh, các giao tử này tổ hợp lại một cách ngẫu nhiên, tạo nên tỉ lệ ở F2 1AA: 2Aa: 1aa. Tính trạng màu hoa ở F2 phân li theo tỷ lệ trung bình 3 trội (3hoa đỏ = 1AA+2Aa) : 1 lặn (1 hoa trắng = 1aa)

Bài tập 4 trang 9 VBT Sinh học 9: Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình F2 như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một nhân tố di truyền quy định.

Trả lời:

Vì F1 100% cá kiếm mắt đen ⇒ mắt đen là trội so với mắt đỏ

Quy ước: A – mắt đen a – mắt đỏ

Ta có sơ đồ lai:

Giải vở bài tập Sinh học 9 | Giải VBT Sinh học 9 Bai 4 Trang 9 Vbt Sinh Hoc 9

F2: KG: 1 AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 mắt đen : 1 mắt đỏ

Vậy ở F2: + tỉ lệ kiểu gen là: 1AA : 2Aa : 1aa

+ tỉ lệ kiểu hình là: 3 mắt đen (1AA+2Aa):1 mắt đỏ (1aa)

Top 25 cặp tính trạng tương phản tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Cặp tính trạng tương phản là:

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 4.84 (944 vote)
 • Tóm tắt: Cặp tính trạng tương phản là: A. Hai trạng thái khác nhau của một cặp gen nhưng biểu hiện trái ngược nhau …

Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm cặp tính trạng tương phản

 • Tác giả: hanoi1000.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 4.66 (322 vote)
 • Tóm tắt: Bài làm: Câu 2: Các cặp tính trạng tương phản ở người: Tính trạng màu da: da trắng – da đen; Tính …

Tính trạng tương phản là:

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 4.29 (402 vote)
 • Tóm tắt: A. các tính trạng cùng một loại nhưng biểu hiện trái ngược nhau. · B. những tính trạng số lượng và chất lượng. · C. tính trạng do một cặp alen quy định. · D. các …

Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 4.04 (244 vote)
 • Tóm tắt: Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản. Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng.

A. Thế nào là tính trạng, cặp tính trạng tương phản? Tại sao Menđen

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 3.99 (437 vote)
 • Tóm tắt: a. – Tính trạng: Là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể. – Cặp tính trạng tương phản: Là …

Lai một cặp tính trạng là gì? Thế nào là lai một cặp tính trạng? Thí

Lai một cặp tính trạng là gì? Thế nào là lai một cặp tính trạng? Thí
 • Tác giả: hayhochoi.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 3.76 (306 vote)
 • Tóm tắt: là phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về một cặp tính trạng tương phản. * Thí nghiệm của Menđen. • Menđen chọn các …

Xem thêm: Top 20+ đặc điểm chung của nguồn điện là gì chính xác nhất

[Sinh 9]Cặp tính trạng tương phản

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 3.45 (488 vote)
 • Tóm tắt: hay lay cac vi du o nguoi de minh hoa cho khai niem “cap tinh trang tuong phan” Em ơi , viết bài có dấu đi nào và cái tiêu đề nữa , lần 3 …

Cặp tính trạng thuần chủng tương phản là gì

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 3.38 (488 vote)
 • Tóm tắt: Với dạng bài tập lai hai cặp tính trạng này, ta cần ghi nhớ và phân biệt giao tử chỉ mang 1 alen với mỗi cặp alen. Nếu ta gọi n là số cặp gen dị hợp thì số kiểu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đã hiểu hơn về lai hai cặp tính trạng, các dạng bài tập và phương pháp giải bài tập lai hai cặp tính trạng sinh học 9. Hãy chú ý theo dõi và ủng hộ những bài viết về lai hai cặp tính trạng tiếp theocủa bọn mình. Và …

Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản

 • Tác giả: soanvan.net
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 3.18 (233 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 9 – SGK Sinh lớp 9 – Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, …

Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 2.95 (67 vote)
 • Tóm tắt: Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu …

Cặp tính trạng tương phản là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 2.74 (59 vote)
 • Tóm tắt: Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau. Ví dụ: hạt trơn và hạt nhăn, thân cao và thân …

Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản, Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 2.7 (102 vote)
 • Tóm tắt: Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu …

Xem thêm: Top 8 nh4no3 ca oh 2

Bài 3 trang 7 SGK Sinh học 9

 • Tác giả: hocdot.com
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 2.61 (177 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: Ở người có các tính trạng tương phản như: – Xét về độ thẳng của tóc, tóc thẳng và tóc xoăn là cặp tính trạng tương phản.

Cặp tính trạng tương phản và cặp gen tương phản là gì ? Cho VD minh hoạ thì được ctlhn nha

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 2.41 (92 vote)
 • Tóm tắt: Cặp tính trạng tương phản và cặp gen tương phản là gì ? Cho VD minh hoạ thì được ctlhn nha câu hỏi 3027535 – hoidap247.com.

Trong phép lai một cặp tính trạng tương phản (P), cần phải c

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 2.33 (55 vote)
 • Tóm tắt: (1) Mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST. (2) Tính trạng trội phải hoàn toàn. (3) Số lượng cá thể thu được ở đời lai phải lớn.

Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 2.34 (147 vote)
 • Tóm tắt: Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu …

Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm “cặp tính trạng tương phản”

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 2.15 (182 vote)
 • Tóm tắt: Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm “cặp tính trạng tương phản”. Trang chủ · Lớp 9 · Giải sgk sinh học 9. 01 Đề …

thế nào là cặp tính trạng tương phản là gì (thế nào là lai một cặp tính trạng-kiến thức lai hai cặp tính trạng là gì-cách viết sơ đồ lai 2 cặp tính trạng-bài tập lai một cặp tính trạng-cách viết sơ đồ lai 1 cặp tính trạng-tại sao menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai)

 • Tác giả: bytuong.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.16 (135 vote)
 • Tóm tắt: Bước 3: Lập sơ đồ lai → Tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình của thế hệ sau. Tại sao Mendel lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai.

Xem thêm: Top 11 unit 12 lớp 6 getting started

: Cặp tính trạng tương phản là:

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 1.89 (104 vote)
 • Tóm tắt: Cặp tính trạng tương phản là: A. Hai trạng thái khác nhau của một cặp gen nhưng biểu hiện trái ngược nhau. B. Hai trạng thái khác nhau của …

[ĐÚNG NHẤT] Cặp tính trạng tương phản là gì – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 1.96 (71 vote)
 • Tóm tắt: Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau. Ví dụ: hạt trơn và hạt nhăn, thân cao và thân …

Nêu khái niệm tính trạng, cặp tính trạng tương phản và nhân tố di truyền

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 1.86 (62 vote)
 • Tóm tắt: – Cặp tính trạng tương phản: Là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản, vì: – Trên cơ thể …

Cặp tính trạng tương phản là:

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 1.63 (147 vote)
 • Tóm tắt: Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau. Ví dụ: hạt trơn và hạt nhăn, …

Tổng hợp thông tin cặp tính trạng tương phản là gì

 • Tác giả: akinavn.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 1.57 (175 vote)
 • Tóm tắt: Cặp tính trạng tương phản nghĩa là một ký tự thể hiện hai tính cách trái ngược nhau. Trong di truyền học Mendel cổ điển, mỗi nhân vật được chi phối bởi một cặp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để hiểu liệu các tính trạng có bị ẩn ở thế hệ F1 hay không, Mendel quay lại phương pháp tự thụ tinh. Tại đây, ông đã tạo ra thế hệ F2 bằng cách cho một cây đậu F1 tự thụ tinh (F1 x F1 ). Bằng cách này, anh ta biết mình đang lai hai cây có cùng kiểu …

Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 1.47 (197 vote)
 • Tóm tắt: Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản. Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng.

Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 1.33 (72 vote)
 • Tóm tắt: Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai – Tuyển chọn giải bài tập Sinh học lớp 9 hay, ngắn nhất giúp bạn biết cách …
Scroll to Top