Trang chủ » Top 20+ câu nào dưới đây là phủ định biện chứng

Top 20+ câu nào dưới đây là phủ định biện chứng

Top 20+ câu nào dưới đây là phủ định biện chứng

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về câu nào dưới đây là phủ định biện chứng mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

+ Khái niệm phủ định biện chứng dùng để chỉ sự phủ định tạo ra những điều kiện, tiền đề phát triển của sự vật.

Ví dụ, quá trình “hạt giống nảy mầm”. Trong trường hợp này: cái mầm ra đời từ cái hạt; sự ra đời của nó là sự phủ định biện chứng đối với cái hạt, nhờ đó giống loài này tiếp tục quá trình sinh tồn và phát triển.

Mục lục

2. Vai trò và đặc trưng của phép phủ định biện chứng:

– Vai trò của phủ định biện chứng đối với sự phát triển

Phủ định biện chứng giữ vai trò tạo ra những điều kiện, tiền đề phát triển của sự vật bởi vì: phủ định biện chứng là sự tự thân phủ định – xuất phát từ nhu cầu tất yếu của sự phát triển. Đồng thời quá trình phủ định đó, một mặt kế thừa được những yếu tố của sự vật cũ, cần thiết cho sự phát triển của nó, tạo ra khả năng phát huy mới của các nhân tố cũ; mặt khác lại khắc phục, lọc bỏ, vượt qua được những hạn chế của sự vật cũ, nhờ đó sự vật phát trển ở trình độ cao hơn.

– Đặc trưng của phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng là sự “tự thân phủ định”, tức là sự phủ định xuất phát từ nhu cầu tồn tại, phát triển của sự vật: sự vật chỉ có thể tồn tại, phát triển một khi nó tất yếu phải vượt qua hình thái cũ và tồn tại dưới hình thái mới. Tính chất đó của sự phủ định cũng còn gọi là tính khách quan của sự phủ định. Mặt khác, quá trình phủ định biện chứng cũng là quá trình bao hàm trong đó tính chất kế thừa – kế thừa các yếu tố nội dung cũ trong hình thái mới, nhờ đó chẳng những nội dung cũ được bảo tồn mà còn có thể phát huy vai trò tích cực của nó cho quá trình phát triển của sự vật.

 • Tính khách quan: vì nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật. Đó chính là giải quyết những mâu thuẫn bên trong sự vật. Nhờ việc giải quyết những mâu thuẫn mà sự vật luôn luôn phát triển. Mỗi sự vật có phương thức phủ định riêng tuỳ thuộc vào sự giải quyết mâu thuẫn của bản thân chúng. Điều đó cũng có nghĩa, phủ định biện chứng không phụ thuộc vào ý muốn, ý chí của con người. Con người chỉ có thể tác động làm cho quá trình phủ định ấy diễn ra nhanh hay chậm trên cơ sở nắm vững quy luật phát triển của sự vật.
 • Kế thừa: vì phủ định biện chứng là kết quả của sự phát triển tự thân của sự vật, nên nó không thể là sự thủ tiêu, sự phá huỷ hoàn toàn cái cũ. Cái mới chỉ có thể ra đời trên nền tảng cái cũ. Cái mới ra đời không xóa bỏ hoàn toàn cái cũ mà có chọn lọc, giữ lại và cải tạo những mặt còn thích hợp, những mặt tích cực, nó chỉ gạt bỏ ở cái cũ những mặt tiêu cực, lỗi thời, lạc hậu, gây cản trở cho sự phát triển. Do vậy, phủ định biện chứng đồng thời cũng là khẳng định.

Xem thêm: Top 20+ công dân 11 bài 3

Ví dụ, quá trình vận động của tư bản (k) từ hình thái tư bản tiền tệ sang hình thái tư bản hàng hoá (tư liệu sản xuất và sức lao động) là một sự phủ định trong quá trình vận động, phát triển của tư bản. Quá trình này có sự thay đổi hình thái tồn tại của tư bản nhưng nội dung giá trị của tư bản được bảo tồn dưới hình thái mới – hình thái có khả năng khi tiêu dùng trong sản xuất thì chẳng những có khả năng tái tạo giá trị cũ mà còn có khả năng làm tăng giá trị mới của tư bản.

– “Phủ định của phủ định”

Khái niệm “phủ định của phủ định” hay “phủ định cái phủ định” hoặc “phủ định sự phủ định” có 2 nghĩa cơ bản:

+ Một là, dùng để chỉ quá trình phủ định lặp đi lặp lại trong quá trình vận động, phát triển của sự vật. (A – B -C.., trong đó: A bị B phủ định, nhưng đến lượt nó lại bị C phủ định,…).

Ví dụ, quá trình vận động, phát triển của xã hội loài người: xã hội chiếm hữu nô lệ ra đời là sự phủ định đối với xã hội nguyên thuỷ, đến lượt nó lại bị xã hội phong kiến phủ định,…

+ Hai là, dùng để chỉ quá trình vận động, phát triển diễn ra dưới hình thức có tính chu kỳ “xoáy ốc”: sự lặp lại hình thái ban đầu của mỗi chu kỳ phát triển nhưng trên một cơ sở cao hơn qua hai lần phủ định cơ bản.

Xem thêm: Top 12 if you think of the jobs robots chi tiết nhất

Ví dụ, tính chu kỳ của quá trình vận động tăng trưởng, phát triển của một giống loài thực vật:… hạt – cây – những hạt mới…; hoặc sự vận động tăng trưởng và phát triển của tư bản (k):… T – H (Tlsx + Slđ)… H’ – T’ (T + t)…

3. Nội dung của quy luật phủ định biện chứng:

Sự ra đời và tồn tại của sự vật đã khẳng định chính nó. Trong quá trình vận động của sự vật, những nhân tố mới xuất hiện sẽ thay thế những nhân tố cũ, sự phủ định biện chứng diễn ra. Sự vật đó không còn nữa và bị thay thế bởi sự vật mới, trong đó có những nhân tố tích cực được giữ lại. Song sự vật mới này sẽ lại bị phủ định bởi sự vật mới khác.

Sự vật mới khác ấy dường như là sự vật đã tồn tại, song không phải là sự trùng lặp hoàn toàn, mà nó có được bổ sung những nhân tố mới và chỉ bảo tồn những nhân tố tích cực, thích hợp với sự phát triển tiếp tục của nó. Sau khi sự phủ định diễn ra 2 lần thì sự phủ định của phủ định được thực hiện, sự vật mới hoàn thành một chu kỳ phát triển. Sự phát triển biện chứng thông qua những lần phủ định biện chứng như trên là sự thống nhất hữu cơ giữa lọc bỏ, bảo tồn và bổ sung thêm những nhân tố tích cực mới. Do vậy, thông qua những lần phủ định biện chứng của bản thân, sự vật sẽ ngày càng phát triển.

Phạm trù phủ định biện chứng mới nói lên một giai đoạn, một mắt khâu, một nấc thang trong quá trình phát triển nhất định. Với tư cách là cái phủ định (lần thứ 1), cái mới cũng chứa đựng trong mình xu hướng dẫn tới sự phủ định lần thứ 2 (phủ định của phủ định).

Trong sự vận động vĩnh viễn của thế giới vật chất, dây chuyền của những lần phủ định biện chứng là vô tận, cái mới phủ định cái cũ, nhưng rồi cái mới lại trở nên cũ và lại bị cái mới sau phủ định. Cứ như vậy, sự phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra theo khuynh hướng phủ định của phủ định từ thấp đến cao một cách vô tận theo đường “xoáy ốc” hay “vòng xoáy trôn ốc”. Sau mỗi chu kỳ phủ định của phủ định, cái mới được ra đời lặp lại cái cũ nhưng trên cơ sở cao hơn.

Sự phát triển theo đường “xoáy ốc” là sự biểu thị rõ ràng, đầy đủ các đặc trưng của quá trình phát triển biện chứng của sự vật: tính kế thừa, tính lặp lại, tính tiến lên. Mỗi vòng của đường “xoáy ốc” thể hiện sự lặp lại nhưng cao hơn, thể hiện trình độ cao hơn của sự phát triển.

Xem thêm: Top 10+ trang trí bảng 20 11 đầy đủ nhất

Quy luật phủ định của phủ định biểu hiện sự phát triển của sự vật là do mâu thuẫn trong bản thân sự vật quyết định. Mỗi lần phủ định là kết quả đấu tranh và chuyển hoá giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật – giữa mặt khẳng định và mặt phủ định. Sự phủ định lần thứ nhất diễn ra làm cho sự vật cũ chuyển thành cái đối lập với cái khẳng định ban đầu. Sự phủ định lần thứ hai, sự vật mới với tư cách là cái phủ định của phủ định đối lập với cái phủ định và trở lại cái ban đầu nhưng không giống nguyên vẹn như cái cũ mà trên cơ sở cao hơn, tốt hơn.

Phủ định của phủ định là sự thống nhất biện chứng của cái khẳng định và phủ định, là kết quả của sự tổng hợp tất cả nhân tố tích cực của cái khẳng định ban đầu và cái phủ định lần thứ nhất, cũng như các giai đoạn trước đó. Cái tổng hợp này là sự lọc bỏ những giai đoạn đã qua, vì vậy, nó có nội dung phong phú hơn, toàn diện hơn. Kết quả của sự phủ định của phủ định là điểm kết thúc của một chu kỳ phát triển và cũng là điểm khởi đầu cho kỳ phát triển tiếp theo. Sự vật lại tiếp tục biện chứng chính mình để phát triển. Cứ như vậy sự vật mới ngày càng mới hơn. Theo triết học Mác-Lênin thì quy luật phủ định của phủ định là quy luật phổ biến của sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy.

4. Ý nghĩa phương pháp luận phủ định biện chứng:

Quy luật phủ định của phủ định đã chỉ rõ sự phát triển là khuynh hướng chung, là tất yếu của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Song, quá trình phát triển không diễn ra theo đường thẳng nhưng quanh co phức tạp, phải trải qua nhiều lần phủ định, nhiều khâu trung gian. Điều đó giúp chúng ta tránh được cách nhìn phiến diện, giản đơn trong việc nhận thức các sự vật, hiện tượng, đặc biệt là các hiện tượng xã hội, và do vậy cần phải kiên trì đổi mới, khắc phục khuynh hướng bi quan, chán nản, dao động trước những khó khăn của sự phát triển.

Quy luật phủ định của phủ định cũng khẳng định tính tất thắng của cái mới, vì cái mới là cái ra đời phù hợp với quy luật phát triển của sự vật. Mặc dù khi mới ra đời, cái mới có thể còn non yếu, song nó là cái tiến bộ hơn, là giai đoạn phát triển cao hơn về chất so với cái cũ. Vì vậy, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, cần có nhận thức đúng về cái mới và có thái độ đúng đối với cái mới đồng thời chủ động phát hiện ra cái mới, tạo điều kiện cho cái mới phát triển.

Phải có cái nhìn biện chứng trong khi phê phán cái cũ, cần phải biết sàng lọc, kế thừa những yếu tố hợp lý của cái cũ, tránh thái độ “hư vô chủ nghĩa”, “phủ định sạch trơn”.

Lí luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng nghiên cứu bản chất, tính quy luật, những hình thức và phương pháp nhận thức, vấn đề chân lý. Nó giải đáp một cách đúng đắn và đầy đủ mặt thứ hai trong vấn đề cơ bản của triết học.

Top 24 câu nào dưới đây là phủ định biện chứng tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?A. Hết ngày đến đêm

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 4.59 (493 vote)
 • Tóm tắt: Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?A. Hết ngày đến đêmB. Hết mưa là nắngC. Hết hạ sang đôngD. Hết bĩ cực đến hồi thái lai.

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 6 (có đáp án): Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng (phần 6)

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 4.53 (302 vote)
 • Tóm tắt: Câu 36: Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng? A. Bão làm đổ cây. B. Chiến trứng gà để ăn. C. Cây lúa trổ bông. D. Đổ hoá …

Top 15 Khẳng định Không đúng Khi Nói Về Phủ định Biện Chứng hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 4.38 (227 vote)
 • Tóm tắt: Xếp hạng 4,5 (18.442) Khẳng định nào dưới đây không đúng khi bàn về phủ định biện chứng? … Trắc nghiệm GDCD 10 Bà…

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng (P1)

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 4.05 (497 vote)
 • Tóm tắt: Câu 4: Khắng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng? A. Bão làm đổ cây. B. Chiên trứng gà để ăn. C. Cây lúa trổ bông. D …

Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 3.96 (450 vote)
 • Tóm tắt: Câu nào dưới đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình? … Hiện tượng nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng? Bão làm đổ cây.

Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 3.63 (242 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử? Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng – Giáo dục công dân 10 – …

Xem thêm: Top 20 khi xây dựng các truy vấn trong access

Ví dụ nào dưới đây là phủ định biện chứng

 • Tác giả: noithathangphat.com
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 3.4 (371 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng (P1). Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6: Khuynh …

câu nào dưới đây nói về phủ định biện chứng?

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 3.37 (483 vote)
 • Tóm tắt: câu nào dưới đây nói về phủ định biện chứng? A. Đánh bùn sang ao. B. Vắt chanh bỏ vỏ. C. Có mới nới cũ. D. Con nhà tông chẳng giống …

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng (P2)

 • Tác giả: khoahoc.com.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 3.06 (479 vote)
 • Tóm tắt: Câu 14: Phủ định biện chứng có những đặc điểm nào dưới đây: A. Tính dân tộc và tính kế thừa; B. Tính khách quan và tính thời đại. C.

Trắc nghiệm Bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng (phần 1)

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 2.84 (160 vote)
 • Tóm tắt: Câu 13. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng? A. Bão làm đổ cây. B. Đổ hóa chất xuống hồ …

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng

 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 2.81 (159 vote)
 • Tóm tắt: Câu 13. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng?A. Bão làm đổ câyB. Đổ hóa chất xuống hồ làm cá chếtC. Cây lúa trổ bôngD.

Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 2.67 (104 vote)
 • Tóm tắt: Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 10 GDCD Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 6 (có đáp án): Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng !!

Xem thêm: Top 9 vở bài tập tiếng việt lớp 3 trang 88

Theo em câu nào dưới đây là phủ định biện chứng

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 2.65 (79 vote)
 • Tóm tắt: Câu 35: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự phủ định biện chứng? Nội dung chính. Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 6 (có đáp án): Khuynh hướng phát …

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng (P1)

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.4 (130 vote)
 • Tóm tắt: Câu 4: Khắng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng? A. Bão làm đổ cây. B. Chiên trứng gà để ăn. C. Cây lúa trổ bông. D. Đổ …

Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng? A. Hết ngày đến đêm

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 2.35 (103 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: Hết bĩ cực đến hồi thái là câu thành ngữ biểu hiện của phủ định biện chứng, câu này có nghĩa khi nào sự bế tắc đến cùng cực (bĩ cực) thì sự hanh …

Top 10 đổi mới phương pháp học tập là biểu hiện của phủ định biện chứng trong lĩnh vực nào sau đây 2022

 • Tác giả: thatim.com
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 2.22 (198 vote)
 • Tóm tắt: Khớp với kết quả tìm kiếm: … Phủ định biện chứng là. A. tiêu biểu cho sự phát triển của sự vật, hiện tượng. … Câu 8: Khẳng định nào sau đây là sai khi nói …

Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 2.2 (184 vote)
 • Tóm tắt: Câu dưới đây là phủ định biện chứng là hết bĩ cực đến hồi thái lai, câu thành ngữ có nghĩa khi nào sự bế tắc đến cùng cực (bĩ cực) thì sự hanh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cái mới ra đời không xóa bỏ hoàn toàn cái cũ mà có chọn lọc, giữ lại và cải tạo những mặt còn thích hợp, những mặt tích cực, nó chỉ gạt bỏ ở cái cũ những mặt tiêu cực, lỗi thời, lạc hậu, gây cản trở cho sự phát triển. Do vậy, phủ định biện chứng …

Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 2 (75 vote)
 • Tóm tắt: Câu trả lời này có hữu ích không? · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ · Câu 1: · Câu 2: · Câu 3: · Câu 4: · Câu 5: · Câu 6: · Câu 7: …

Xem thêm: Top 9 chọn phát biểu sai

Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 1.93 (106 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng? A. Sen tàn mùa hạ. B. Gạo đem ra nấu cơm. C. Đầu tư tiền sinh lãi. D. Lai giống lúa mới.

Câu nào dưới đây thể hiện đặc điểm kế thừa của phủ định biện chứng

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 1.99 (65 vote)
 • Tóm tắt: “Giấy rách phải giữ lấy lề” là câu thành ngữ thể hiện đặc điểm kế thừa của phủ định biện chứng, dùng để ví ai đó “dẫu có rơi vào hoàn cảnh nghèo khó, …

Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 1.86 (135 vote)
 • Tóm tắt: Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng? A. Hết ngày đến đêm. B. Hết mưa là nắng.

Phương án nào dưới đây là biểu hiện của phủ định biện chứng?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 11/04/2022
 • Đánh giá: 1.71 (154 vote)
 • Tóm tắt: A. Bão làm đổ cây. · B. Đổ hóa chất xuống hồ làm cá chết. · C. Cây lúa trổ bông. · D. Sen tàn mùa hạ. · Đáp án: C · Câu trả lời này có hữu ích không?

Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?

 • Tác giả: thpttranhungdao.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/01/2022
 • Đánh giá: 1.65 (138 vote)
 • Tóm tắt: Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng? 23/10/2022 Bởi thpttranhungdao. Bạn đang xem: Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng? tại thpttranhungdao.edu.vn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn thấy bài viết Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng? bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội …

Câu nào dưới đây thể hiện đặc điểm kế thừa của phủ định biện chứng | GDCD 10

 • Tác giả: hubm.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/16/2022
 • Đánh giá: 1.49 (193 vote)
 • Tóm tắt: Quy luật phủ định của phủ định đã chỉ ra rằng, sự phát triển là khuynh hướng chung, là tất yếu của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Tính khách quan của phủ định biện chứng cho thấy nguyên nhân của phủ định nằm ở bản thân sự vật, hiện tượng. Điều đó cũng có nghĩa là, phủ định biện chứng không phụ thuộc vào ý chí, ý chí của con người. Con người chỉ có thể hành động làm cho quá …
Xem thêm
Scroll to Top