Trang chủ » Top 20+ cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều

Top 20+ cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều

Top 20+ cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 nâng cao
 • Sách Giáo Khoa Vật Lý 12
 • Giải Vật Lí Lớp 12
 • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12
 • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 27: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài C1 (trang 147 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nêu cấu tạo của tụ điện và giải thích tại sao tụ điện không cho dòng 1 chiều đi qua.

Lời giải:

+ Tụ điện có cấu tạo gồm hai bản cực phẳng bằng kim loại đặt song song và cách điện với nhau, ở giữa hai bản cực là chất điện môi.

+ Khi đặt vào hai bản cực một điện áp không đổi U thì tụ điện tích điện đến giá trị Q. Không gian giữa hai bản tụ là một môi trường cách điện do đó tụ điện không cho dòng điện không đổi đi qua.

Bài C2 (trang 148 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Giải thích tại sao khi có dòng điện đi từ A tới M thì cũng có dòng điện cùng cường độ đi từ N tới B (hình 27.2 SGK)

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C2 Trang 148 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

Lời giải:

Trong mạch có sự chuyển đổi từ dòng điện dẫn và dòng điện dịch trong khoảng giữa của tụ điện nên dòng điện kín trong mạch (dòng điện dịch trong khoảng giữa của tụ điện được sinh ra do sự biến thiên của điện trường trong lòng tụ điện). Vì thế khi có dòng điện đi từ A tới M thì cũng có dòng điện cùng cường độ đi từ N tới B.

Bài C3 (trang 148 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) có gì thay đổi ? Có thể nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện theo quy ước này?

Lời giải:

Nếu quy ước chiều dòng điện từ M tới A thì khi đó điện tích q giảm và Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C3 Trang 148 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

Cho u = U0cosωt ⇒ q = C.u = CU0cosωt

⇒ i = − q′(t) = CωU0sinωt = CωU0cos(ωt – π/2)

Vậy theo quy ước này dòng điện sẽ chậm pha so với u một góc π2

Bài C4 (trang 148 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dựa vào công thức (27.4 SGK), hãy phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện.

Lời giải:

Định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện: Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch chỉ có tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch và tỷ lệ nghịch với dung kháng của tụ điện.

Biểu thức: Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C4 Trang 148 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

Bài C5 (trang 149 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dung kháng của tụ điện phụ thuộc vào các yếu tố nào? Tụ điện có điện có điện dung 1μF mắc trong mạng điện xoay chiều dân dụng của nước ta có dung kháng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Dung kháng của tụ điện: Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C5 Trang 149 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 1

→ Dung kháng phụ thuộc vào điện dung C và tần số dòng điện xoay chiều.

Mạng điện xoay chiều dân dụng của nước ta có tần số f = 50Hz

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C5 Trang 149 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 2

Bài C6 (trang 149 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Độ tự cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Lời giải:

Độ tự cảm của cuộn dây được tính bằng công thức:

Xem thêm: Top 10+ he all his money chi tiết nhất

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C6 Trang 149 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

Do đó độ tự cảm phụ thuộc vào kích thước, hình dạng cuộn dây, số vòng dây và độ từ thẩm μ của lõi thép (nếu cuộn dây có lõi thép).

Bài C7 (trang 150 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Vì sao điện áp u giữa hai điểm A và B trong Hình 27.6 SGK được tính bằng công thức u = i.RAB – e?

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C7 Trang 150 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 1

Lời giải:

Khi có cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây thì trong cuộn dây suất hiện một suất điện động tự cảm đóng vai trò là máy phát cho đoạn mạch chứa cuộn dây.

Chọn chiều dương là chiều chạy từ A đến B. Áp dụng định luật Ohm cho đoạn mạch ta có:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C7 Trang 150 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 2 → u = uAB = i.RAB – e

Bài C8 (trang 150 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nguyên nhân nào làm cho cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên trễ pha đối với điện áp?

Lời giải:

Cường độ dòng điện qua cuộn cảm chậm pha đối với điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm là do hiện tượng tự cảm xảy ra trong mạch làm chậm lại sự biến thiên của dòng điện i qua cuộn dây.

Bài C9 (trang 150 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tại sao khi rút lõi sắt khỏi cuộn dây trong thí nghiệm nêu ở mục a thì độ sáng của đèn tăng lên?

Lời giải:

Độ tự cảm của cuộn dây được tính bằng công thức:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C9 Trang 150 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

→ Độ tự cảm phụ thuộc vào kích thước, hình dạng cuộn dây, số vòng dây và độ từ thẩm μ của lõi thép (nếu cuộn dây có lõi thép).

Khi rút lõi thép ra khỏi cuộn dây thì L giảm, do đó cảm kháng ZL giảm, cường độ dòng điện tăng nên đèn cháy sáng hơn.

Bài C10 (trang 151 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dựa vào công thức (27.8), hãy phát biểu định luật Ohm đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần.

Lời giải:

Định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần: Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch và tỷ lệ nghịch với cảm kháng của cuộn cảm thuần.

Biểu thức: Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C10 Trang 151 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

Lời giải:

Tác dụng chính của tụ điện với dòng điện xoay chiều là:

+ Tạo ra dung kháng cản trở dòng điện.

+ Làm cho điện áp biến thiên trễ pha so với dòng điện.

Lời giải:

Giả sử có dòng điện xoay chiều i = I0cosωt (1) chạy qua một cuộn dây thuần cảm L. Dòng điện này biến thiên điều hòa theo thời gian nên nó gây ra trong cuộn cảm một suất điện động tự cảm:

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Cau 2 Trang 151 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 2

Xem thêm: Top 20+ tanx tan x pi 4 1

Theo định luật ôm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là:

u = iR – e = -e (vì R = 0)

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Cau 2 Trang 151 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 3

Từ (1), (3) ta nhận thấy cường độ dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm thuần biến thiên trễ pha π/2 đối với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm.

A. tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

B. tăng khoẳng cách giữa hai bản tụ điện.

C. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

D. đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện.

Lời giải:

Chọn B.

Dung kháng của tụ Zc = 1/ωC

Mặt khác điện dung tụ phẳng là:

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 1 Trang 151 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

Vậy Zc tăng khi d tăng.

A. cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.

B. điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của chúng.

C. Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện.

Lời giải:

Chọn C

Cảm kháng của một cuộn cảm thuần được tính bằng công thức: ZL = L.ω = L.2π/T

→ Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

A. Đều biến thiên trễ pha π/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

Xem thêm: Top 11 john as a journalist since he from university in 2000

B. Đều có giá trị hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Đều có giá trị hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.

D. Đều có giá trị hiệu dụng giảm khi tần số dòng điện tăng.

Lời giải:

Chọn B.

Vì:

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 3 Trang 152 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

Suy ra: cường độ hiệu dụng đều tỉ lệ với hiệu điện áp hiệu dụng.

Lời giải:

Dung kháng của tụ điện :

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 4 Trang 152 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 2

Áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch có tụ điện :

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 4 Trang 152 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 3 Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 5 Trang 152 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

Xác định các thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ điện bằng 0.

Lời giải:

Vì dòng điện sớm pha π/2 đối với hiệu điện thế nên có biểu thức:

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 5 Trang 152 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 1

Các thời điểm t có cường độ dòng điện bằng 0 là nghiệm của phương trình:

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 5 Trang 152 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 2

Suy ra:

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 5 Trang 152 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 3

Lời giải:

Cảm kháng của cuộn dây: ZL = ω.L = 2πf.L = 2.π.50.0,2 = 62,8Ω

Áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch có cuộn cảm thuần: Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 6 Trang 152 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 1

Top 24 cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

74 bài TRẮC NGHIỆM DÒNG điện XOAY CHIỀU có đáp án

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 4.96 (772 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3: Cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều. A. không cản trở dòng điện xoay chiều qua nó. B. có độ tự cảm càng lớn thì nhiệt độ tỏa ra trên nó càng lớn.

Trong mạch điện xoay chiều cảm kháng của cuộn cảm phụ thuộc vào

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 4.62 (261 vote)
 • Tóm tắt: Trong đoạn mạch thuần cảm trên, cuộn cảm mắc trực tiếp qua nguồn điện xoay chiều. Lúc hiệu điện thế nguồn tăng và giảm theo tần số, thì suất điện động tự cảm …

Cuộn dây có độ tự cảm L điện trở R mắc trong mạch điện xoay chiều có tần số f

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 10/31/2022
 • Đánh giá: 4.57 (281 vote)
 • Tóm tắt: Cuộn dây có điện trở thuần R = 50ôm và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều U = 110 rm V có tần số …

Cho mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 100 V, hệ số công suất trên toàn mạch là 0,6 và hệ số công suất trên cuộn dây là 0,8. Điện áp giữa hai đầu tụ điện có giá trị hiệu dụng là

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 4.37 (590 vote)
 • Tóm tắt: Cho mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng …

Top 15 Cuộn Cảm Có Tác Dụng Gì Trong Mạch Xoay Chiều hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 4.19 (366 vote)
 • Tóm tắt: Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng: – Moon.vn moon.vn › doi-voi-dong-dien-xoay-chieu-cuon-cam-co-tac-du…

Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đ

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 3.9 (202 vote)
 • Tóm tắt: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp.Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì …

Xem thêm: Top 15 tìm toạ độ trực tâm

Cuộn cảm: khái niệm, cấu tạo, nguyên lí hoạt động

 • Tác giả: bkaii.com.vn
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 3.6 (249 vote)
 • Tóm tắt: Khi mắc điện xoay chiều (AC) với cuộn dây, dòng điện trên cuộn dây sinh ra một … Trong mạch điện tử, cuộn cảm là vật dụng dùng để dẫn dòng điện một chiều.

Top 15 cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều có tác dụng

 • Tác giả: lambaitap.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 3.35 (243 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều có tác dụng mà bạn đang tìm kiếm.

Đối với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm, cuộn cảm có tác dụng:

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 3.19 (542 vote)
 • Tóm tắt: The Funny · Câu hỏi này có trong đề thi · Các chủ đề tương tự · Quảng cáo · Zix.vn – Học Vật lí Online chất lượng cao · Có gì mới? · Thống kê diễn đàn.

Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp với điện trở thuần R 100 Ω , cuộn dây thuần cảm L 1/π H, tụ điện C 10-4/2π . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp  u 200√2 cos ( 100 π t – π/2)V . Biểu thức của điện áp hai đầu cuộn dây là

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 2.84 (140 vote)
 • Tóm tắt: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp, biết cảm kháng đang lớn hơn dung kháng.

Chứng minh rằng, khi hai cuộn cảm thuần L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương đương có cảm kháng cho bởi:

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 2.71 (153 vote)
 • Tóm tắt: Chứng minh rằng, khi hai cuộn cảm thuần L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương đương có cảm kháng cho bởi:.

Cuộn cảm mắc trong mạch điện xoay chiều không cản trở dòng điện xoay chiều qua nó

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 2.78 (51 vote)
 • Tóm tắt: Cuộn cảm tương tự như một tụ điện. Trong mạch, nó sẽ cản lại dòng điện xoay chiều (AC) và để dòng điện một chiều (DC) chạy qua tự do. Nó sẽ …

Xem thêm: Top 21 biến đổi câu là gì chi tiết nhất

Trong mạch điện xoay chiều khi ghép nối tiếp hai cuộn cảm thì cảm kháng trong mạch điện sẽ

 • Tác giả: thatim.com
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 2.59 (120 vote)
 • Tóm tắt: – Tổng trở của mạch R, L, C mắc nối tiếp: • Định luật Ôm (OHM) cho đoạn mạch chỉ có R, L, C mắc nối tiếp: …

Cho cuộn cảm có độ tự cảm L mắc trong mạch điện xoay chiều với tần số góc là ω. Cảm kháng ZL của cuộn dây được tính bằng biểu thức

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 2.55 (139 vote)
 • Tóm tắt: Cho cuộn cảm có độ tự cảm L mắc trong mạch điện xoay chiều với tần số góc là ω. Cảm kháng ZL của cuộn dây được tính bằng biểu thức A. ZL=Lω …

Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 2.36 (82 vote)
 • Tóm tắt: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L được mắc vào điện áp xoay chiều u có … của dòng điện trong mạch là f, công thức đúng để tính dung kháng của mạch là.

Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 2.24 (174 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế: 0103326250. Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang. Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 304360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày …

Một mạch điện xoay chiều gồm điện một bóng đèn và cuộn cảm

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 2.22 (116 vote)
 • Tóm tắt: Một mạch điện xoay chiều gồm điện một bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép, nếu rút lõi thép từ từ ra khỏi cuộn cảm …

Cuộn cảm là gì? Một số ký hiệu cuộn cảm ít thấy

Cuộn cảm là gì? Một số ký hiệu cuộn cảm ít thấy
 • Tác giả: sesomr.com
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 2.09 (198 vote)
 • Tóm tắt: Nhưng cuộn cảm là một linh kiện quan trọng trong một số mạch. … chặn dòng điện xoay chiều trong khi nó hoạt động như ngắn mạch cho dòng điện một chiều.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Về cơ bản, việc tăng dòng điện qua một cuộn dây quấn quanh lõi sắt từ làm tăng thông lượng được tạo ra trong nó. Tại một thời điểm nhất định, lõi trở nên bão hòa hoàn toàn & dòng điện sẽ không làm tăng thông lượng trong lõi. Vì vậy, dòng điện …

Xem thêm: Top 24 thể thơ bài thương vợ

Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng gì? – Hoc247.net

 • Tác giả: m.hoc247.net
 • Ngày đăng: 10/04/2022
 • Đánh giá: 2.02 (161 vote)
 • Tóm tắt: CÂU HỎI KHÁC VỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu …

Cuộn cảm hoạt động trong mạch

Cuộn cảm hoạt động trong mạch
 • Tác giả: mobitool.net
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 1.79 (131 vote)
 • Tóm tắt: Cuộn cảm hoạt động trong mạch : Một cuộn cảm lưu trữ năng lượng dưới dạng từ trường. · Trong mạch điện xoay chiều hình sin (hầu hết các lưới điện là lưới điện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hay nó cách khác : Các cuộn cảm thể hiện khả năng chống lại tín hiệu AC cao hơn. Trước đó, chúng được sử dụng để lọc – tức là loại bỏ hoặc giảm bớt – các tín hiệu AC được đưa vào mạch DC dưới dạng nhiễu. Chúng tạo thành một phần của bộ lọc được …

Cho cuộn cảm có độ tự cảm L mắc trong mạch điện xoay chiều với tần số góc là ω. Cảm kháng ZL của cuộn dây được tính bằng biểu thức

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 1.76 (123 vote)
 • Tóm tắt: Cho cuộn cảm có độ tự cảm L mắc trong mạch điện xoay chiều với tần số góc là ω. Cảm kháng ZL của cuộn dây được tính bằng biểu thức.

Tóm Tắt Công Thức Giải Nhanh Vật Lý 12: 3 Dạng Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều Mạch RLC

Tóm Tắt Công Thức Giải Nhanh Vật Lý 12: 3 Dạng Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều Mạch RLC
 • Tác giả: kienguru.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 1.72 (70 vote)
 • Tóm tắt: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. … Ví dụ 2: Xét đoạn mạch xoay chiều có R=40 Ohm, cuộn cảm thuần có độ tự cảm là L=0.4/π H …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là một số tổng hợp Kiến muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng sau khi đọc qua bài viết, các bạn sẽ tự tin ứng dụng công thức giải nhanh vật lý 12 để xử lý các bài tập về dòng điện xoay chiều. Kỳ thi THPT Quốc Gia đang đến gần, hãy trang bị cho …

Đối với dòng điện xoay chiều dung kháng của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 1.63 (96 vote)
 • Tóm tắt: Đặc điểm của mạch RLC và các đại lượng cơ bảnCâu 1: Cho cuộn cảm có độ tự cảm L mắc trong mạch điện xoay chiều với tần số góc là ω.Cảm kháng ZL của cuộn dây …

Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng bóng đèn

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 1.56 (121 vote)
 • Tóm tắt: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm bóng đèn và cuộn cảm mắc nối tiếp. Lúc đầu trong lòng cuộn cảm có lõi thép. Nếu rút lõi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm …
Xem thêm
Scroll to Top