Trang chủ » Dàn ý tả cây lúa lớp 6

Dàn ý tả cây lúa lớp 6

Dàn ý 1:

I). Mở bài:

– Giới thiệu về loài cây em định tả

II). Thân bài:

1. Khái quát:

– Cây lúa là cây trồng quan trọng hay không?

– Là cây lương thực? cây công nghiệp? hay thuộc loại cây nào?

2. Chi tiết:

a. Đặc điểm, hình dạng, kích thước:

– Loại lá và rễ của cây lúa

– Lá mọc như thế nào?

– Có bao nhiêu vụ mùa?

b. Cách trồng lúa: 

III) Kết bài:

– Cảm nghĩ của em về cây lúa

Dàn ý 2:

-Mở bài

+Giới thiệu về cây lúa Việt Nam. Có thể mở đầu bằng miêu tả

-Thân Bài

+Cây lúa với đời sống nông dân

+Cấu tạo

+Các giống lúa

+Các vụ lúa

+Những đặc sản về cây lúa

Bánh chưng, bánh giày

Cốm (+ Miêu tả)

-Kết bài

+Nhận xét khái quát về cây lúa

Dàn ý 3:

I. Mở bài: Giới thiệu về cây lúa 

II.Thân bài

1. Chi tiết về cây lúa

-Đặc điểm của cây lúa

+ Cây lúa sống ở đâu?

+ Thuộc loại cây gì?

-Cấu tạo của cây lúa: 3 bộ phận

+ Rễ:

Bộ rễ lúa thuộc loại gì? Màu gì qua từng giai đoạn trưởng thành?

Thời kỳ mạ: Rễ mạ dài 5-6 cm

Thời kỳ sau cấy: Bộ rễ tăng dần về số lượng và chiều dài ở thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng

Thời kỳ trổ bông: Bộ rễ đạt giá trị tối đa chiều dài bao nhiêu?

+Thân lúa

+Bẹ lá

+Phiến lá

+Lá thìa

+Tai lá

+Chức năng của thân:

+Ngọn

-Cách trồng lúa

-Vai trò của lúa

+Trong cuộc sống thường ngày

+Trong kinh tế

-Thành tựu về lúa của nước ta

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ và ý nghĩa của cây lúa

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top