Trang chủ » Dàn ý trình bày suy nghĩ về ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Dàn ý trình bày suy nghĩ về ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Gợi ý dàn bài:

1. Mở Bài

-Ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của giới trẻ hiện nay là một vấn đề quan trọng, đang được quan tâm, để cập sâu sắc.

2. Thân Bài

Giải thích: Bản sắc văn hóa dân tộc là tổng thể các giá trị đặc trưng nhất, bản chất nhất của văn hóa dân tộc, được hình thành, tồn tại, phát triển qua quá trình lịch sử lâu dài. Nó được thể hiện qua: cách sống, lối sống, quan niệm, suy nghĩ, hoạt động nói năng, ăn mặc, ứng xử… của con người. Ví dụ: Người Việt Nam có tính giản dị, cần cù, chăm chỉ, tinh thẩn đoàn kết, nhân ái, tinh thần yêu nước sâu sắc,..

Bàn bạc: Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội,… Sự giao thoa về văn hóa, bên cạnh thuận lợi là làm phong phú đời sống tinh thẩn cho nhân dân ta, nó cũng đặt ra nhiều thách thức. Bên cạnh những bạn trẻ có ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc, còn tồn tại một bộ phận giới trẻ có những biểu hiện quay lưng lại với bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện ở cả hình thức bề ngoài (ăn mặc hở hang, nhố nhăng,…) và cả trong quan niệm, cách nghĩ, lối sống (a dua theo lối sống đổi trụy, chỉ biết hưởng lạc, quay lưng với lịch sử, văn hóa truyển thống dân tộc, coi đó là lạc hậu,…). Những biểu hiện đó cần phải lên án, đấu tranh loại bỏ.

3. Kết Bài

– Giới trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước, những con người năng động, tựtin, có tri thức cần phải biết tiếp thu một cách chọn lọc, hòa nhập mà không hòa tan, tránh chạy theo thứ văn hóa xa xỉ, không phù hợp, đánh mất bản sắc dân tộc.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top